Poradce při potížích se zvukem v aplikaci Windows Media Center

Zde naleznete řešení některých běžných potíží se zvukem v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč se v aplikaci Windows Media Center nezobrazují žádné hudební soubory?

Hudební soubory se v aplikaci Windows Media Center pravděpodobně nezobrazují z některého z následujících důvodů:

 • Do počítače nebyla přidána žádná hudba. Chcete-li přidat do počítače hudbu z disku CD, vložte disk CD do jednotky CD-ROM a klepněte na možnost Kopírovat disk CD.

 • Do počítače byla přidána hudba, ale aplikace Windows Media Center nerozpoznala žádná umístění složek s hudbou. Chcete-li přidat umístění složek v počítači nebo síťové složce, přejděte pomocí myši na obrazovce start na možnost Hudba a poté klepněte na možnost knihovna hudby. Další informace naleznete v tématu Přidání digitálních mediálních souborů.

 • Umístění složky obsahující hudbu není aktuálně k dispozici, protože se nachází v síti, která je aktuálně vypnutá, počítač není k této síti připojen nebo není síťové umístění obsahující hudbu v tuto chvíli k dispozici. Zkontrolujte, zda jsou všechny počítače zapnuty a připojeny k síti.

Proč se nezobrazují informace o albu nebo titulní obrázek alba?

Informace o albu nebo titulní obrázek se pravděpodobně nezobrazují v aplikaci Windows Media Center kvůli tomu, že v době zkopírování alba do počítače nebyly informace a titulní obrázek k dispozici. Ujistěte se, že je počítač při kopírování alb připojen k Internetu. Můžete se také pokusit stáhnout dostupné informace o albu včetně titulního obrázku pomocí programu Windows Media Player. Další informace týkající se přidání nebo změny obrázku alba v programu Windows Media Player naleznete v tématu Přidání nebo změna obrázku alba v programu Windows Media Player.

Někdy se titulní obrázek alba nezobrazuje, protože je uložen v souboru nepodporovaného formátu. Pomocí programu Windows Media Player můžete stáhnout další titulní obrázek alba v jiném formátu souboru. (Bližší informace o tom, jak to udělat, naleznete v tématu Přidání nebo změna obrázku alba v programu Windows Media Player.) Řešením je také stáhnout příslušný kodek pro daný formát souboru (v programu Windows Media Player vyberte z nabídky Nástroje příkaz Stáhnout a poté klepněte na příkaz Stáhnout moduly plug-in.)

Chcete-li spustit program Windows Media Player, postupujte takto:

 1. V aplikaci Windows Media Center klepněte na příkaz Minimalizovat  Obrázek tlačítka Minimalizovat.
 2. Klepněte na tlačítko Start  Obrázek tlačítka Start na hlavním panelu na hlavním panelu a poté klepněte na příkaz Windows Media Player.

Proč se při pokusu o přehrání hudby zobrazí chyba kodeku?

Obdržíte-li během přehrávání zvukového souboru zprávu o chybě kodeku, pokuste se otevřít daný soubor v programu Windows Media Player. Pokud byl program Windows Media Player nakonfigurován tak, aby automaticky stahoval kodeky a pokud je k dispozici správný kodek, dojde při otevření daného souboru v programu Windows Media Player ke stažení příslušného kodeku. Při stahování kodeku musí být počítač připojený k Internetu.

Chcete-li použít program Windows Media Player pro tento účel, postupujte takto:

 1. V aplikaci Windows Media Center klepněte na příkaz Minimalizovat  Obrázek tlačítka Minimalizovat.
 2. Klepněte na tlačítko Start  Obrázek tlačítka Start na hlavním panelu na hlavním panelu a poté klepněte na příkaz Windows Media Player.
 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Stáhnout a potom klepněte na příkaz Stáhnout moduly plug-in.

Proč není slyšet zvuk?

Existuje několik příčin kvůli kterým nemusí být zvuk slyšet. Zkuste následující postup:

 • Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na příliš nízkou úroveň tím, že ji zvýšíte (klepnutím na tlačítko VOL+  Obrázek tlačítek pro ovládání hlasitosti).
 • Zkontrolujte, zda nebyl zvuk ztlumen. (Zvuk zapnete klepnutím na tlačítko Ztlumit  Obrázek tlačítka Ztlumit.)
 • Ujistěte se, zda jsou reproduktory správně připojeny k počítači a zda fungují.

 • Zkontrolujte, zda není třeba upravit nastavení ovládání hlasitosti systému Windows. Další informace o nastavení hlasitosti v ovládacích panelech naleznete v tématu Nastavení hlasitosti reproduktorů.

 • Ujistěte se, zda jsou v nastavení disků DVD zvoleny správné možnosti. (Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte na možnost Nastavení. Dále klepněte na možnost DVD a možnost Jazyk disku DVD. Použijte tlačítka - a + pod nadpisem Zvuková stopa.)

  Bude možná nutné nakonfigurovat nastavení zvuku disku DVD, aby zvuk fungoval podle očekávání.

 • Zkuste nakonfigurovat reproduktory v části Nastavení reproduktorů v aplikaci Windows Media Center. (Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte na možnost Nastavení. Klepněte na možnost Obecné a na možnost Nastavení aplikace Windows Media Center. Potom klepněte na možnost Nastavení reproduktorů.)

 • Ujistěte se, že vaše zvuková karta byla rozpoznána a jsou k dispozici nejnovější ovladače. Další informace naleznete v tématech Aktualizace ovladačů a Spuštění nástroje Správce zařízení.

Proč nelze přehrát hudební soubor?

Je možné, že hudební soubor nelze v aplikaci Windows Media Center přehrát z některého z následujících důvodů:

 • Soubor není v podporovaném formátu. Další informace naleznete v tématu Podporované typy souborů.

 • Soubor může být poškozený.

 • Soubor může být v síťovém umístění, které je v danou chvíli nedostupné. Zkontrolujte, zda jsou všechny počítače zapnuty a připojeny k síti.

 • Je možné, že v počítači nejsou k dispozici aktualizovaná práva k užívání médií potřebná pro přehrání tohoto souboru. Aplikace Windows Media Center vás vyzve ke stažení práv k užívání médií před tím, než bude možné začít tento soubor přehrávat.

Proč nelze přehrát zvukový disk CD?

Je možné, že zvukový disk CD nelze přehrát, protože je jednotka CD-ROM zakázána. Zkontrolujte, zda je jednotka CD-ROM povolena. Další informace jak povolit jednotku CD-ROM naleznete v tématu Správce zařízení.

Je také možné, že se disk CD nezačal automaticky přehrávat, protože je v nastavení systému Windows vypnuta funkce Automatické přehrávání. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení Automatického přehrávání.

Jak lze změnit program, který je otevírán funkcí automatického přehrávání při připojení zařízení nebo vložení disku?

Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Přehrát automaticky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Přehrát automaticky.

 2. Pokud již nechcete zobrazovat dialogové okno Přehrát automaticky, vyberte vedle zařízení nebo disku položku Neprovádět žádnou akci. Pokud chcete při každém připojení zařízení nebo vložení disku vybrat akci, vyberte položku Vždy zobrazit dotaz. Chcete-li některý program spustit automaticky, vyberte jej.