Poradce při potížích s písmy

V následujícím textu jsou uvedena řešení některých běžných problémů s písmy.

Zobrazit vše

Po instalaci písma se toto písmo nezobrazí v nabídce písem programu.

 • Pokud byl program při instalaci písma spuštěn, pravděpodobně nové písmo nezjistil. Zkuste program ukončit a znovu spustit.

 • Zkontrolujte kompatibilitu písem. Použité písmo nemusí s určitým programem fungovat.

 • Ve složce písem je možná pouze jeden ze dvou nutných souborů. U některých písem je nutné do téže složky nainstalovat dva soubory: soubor rastrového obrázku písma určeného pro obrazovku a soubor obrysu pro tiskárnu. Soubor rastrového obrázku pravděpodobně chybí. Obraťte se na tvůrce písma a zjistěte, zda existuje soubor rastrového obrázku, který byste mohli nainstalovat. Pokud ne, použijte jiné písmo.

Proč je vzhled vytištěného textu jiný než na obrazovce?

 • Písmo z počítače není pravděpodobně k dispozici v použité tiskárně. Řešením může být změna písma v souboru na písmo TrueType, neboť písmo TrueType vypadá po vytištění stejně jako na obrazovce.

 • Ujistěte se, zda není text, který chcete vytisknout, animovaný. Animace jsou sledy obrázků, které se zobrazují jako pohyblivé. Pokud se text pohybuje, pravděpodobně ho nelze vytisknout.

 • Zkusili jste změnit velikost písma? Některá písma jsou rastrová a jejich velikost nelze měnit. Zkuste vytisknout písmo v jiné velikosti a zkontrolujte, zda vypadá stejně jako na obrazovce.

 • Vytisknete stejné písmo z jiného souboru. Zjistíte tak, zda je problém s písmem nebo se souborem. Pokud písmo stále nevypadá dobře, přeinstalujte je.

Vytištěný text se nevejde na stránku.

 • Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou velikost papíru a zda není písmo příliš velké. Ve většině aplikací můžete text, který chcete změnit, vybrat a pak v rozevíracím seznamu Velikost písma na panelu nástrojů Formát zadat nebo vybrat požadovanou velikost písma. Zadejte například velikost 10,5. Pokud není panel nástrojů Formát zobrazen, zjistěte v nápovědě programu, jak lze velikost písma změnit.

 • Zkontrolujte okraje. Většina tiskáren vyžaduje určitý minimální okraj, protože nemohou tisknout až k okrajům stránky. Zjistěte v informacích dodaných k tiskárně, zda tiskárna požaduje minimální šířku okraje.

 • Soubor, který se pokoušíte vytisknout, může být větší, než je velikost stránky podporovaná tiskárnou. Zkontrolujte, zda dokument, který chcete vytisknout, nezabírá větší plochu, než je maximální velikost papíru podporovaná tiskárnou.

 • Paměť tiskárny nemusí být dostatečná pro tisk velkých dokumentů. V takovém případě zvětšete dostupnou virtuální paměť, přidejte do tiskárny další paměť RAM nebo tiskněte menší části souboru.

Písma v souboru vypadají při otevření souboru v jiném počítači jinak.

Otevřete-li soubor v jiném počítači, než ve kterém byl soubor vytvořen, nemusí být některá písma k dispozici. Tento problém lze vyřešit vložením některých písem TrueType do daného souboru. Vložíte-li písma do souboru, bude původní vzhled souboru zachován bez ohledu na to, který počítač nebo tiskárnu použijete k zobrazení nebo tisku souboru. Informace o vložení písma do souboru naleznete v nápovědě k používanému programu.

Poznámka

 • Pokud se na písmo vztahují licenční omezení, nelze je vložit.

Aktuální nastavení rozlišení je dobré, ale písma jsou příliš malá. Je možné písma zvětšit a nastavení rozlišení zachovat?

Ano. Další informace naleznete v tématu Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce.

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer a myš s kolečkem, můžete měnit velikost webových písem stisknutím klávesy CTRL a současným otáčením kolečka myši.