Poradce při potížích se síťovým adaptérem

Pokud se nemůžete připojit k síti, může být problém se síťovým adaptérem. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny problémů se síťovými adaptéry a jejich řešení.

Máte-li potíže s připojením ke schůzce programu Centrum spolupráce systému Windows, vyhledejte v Nápovědě a podpoře k systému Windows text „Poradce při potížích s programem Centrum spolupráce systému Windows“.

Zobrazit vše

Síťový adaptér je zakázán.

Postup povolení adaptéru:

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu síťového adaptéru a potom klepněte na příkaz Povolit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Síťový adaptér je třeba obnovit.

Postup obnovení adaptéru:

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu síťového adaptéru a potom klepněte na příkaz Zakázat. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Pravým tlačítkem myši klepněte znovu na ikonu adaptéru a potom klepněte na příkaz Povolit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Adaptér je nyní obnoven. Zkuste se znovu připojit k síti nebo spusťte nástroj Diagnostika sítě a ověřte, zda síťový adaptér nyní pracuje správně.

Spusťte nástroj Diagnostika sítě klepnutím pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klepnutím na příkaz Diagnostika připojení k Internetu.

Ovladač síťového adaptéru chybí, nefunguje nebo není aktuální.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Pokud obnovíte síťový adaptér a stále se nemůžete připojit k síti, je pravděpodobně třeba aktualizovat ovladač adaptéru. (Aktualizace ovladače vyřeší to, že ovladač není aktuální, chybí nebo je vadný.) Chcete-li aktualizovat ovladač síťového adaptéru, postupujte takto:

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Poklepejte na položku Síťové adaptéry, klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klepněte na kartu Ovladač a potom na tlačítko Aktualizovat ovladač.

    Pokud systém Windows nemůže ovladač najít v počítači a nemáte připojení k Internetu, je třeba ovladač získat od výrobce síťového adaptéru nebo výrobce počítače. Přečtěte si informace dodané se síťovým adaptérem nebo počítačem a zjistěte, zda máte disk, který obsahuje ovladače.

Jakmile aktualizujete ovladač, zkuste se znovu připojit k síti nebo spusťte nástroj Diagnostika sítě a ověřte, zda byl adaptér aktualizován.

Spusťte nástroj Diagnostika sítě klepnutím pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klepnutím na příkaz Diagnostika připojení k Internetu.

Síťový adaptér je třeba vyměnit.

Pokud jste zkusili obnovit síťový adaptér a aktualizovat ovladače a nástroj Diagnostika sítě stále hlásí problém se síťovým adaptérem, zkuste adaptér vyměnit. Kupte nový síťový adaptér a nainstalujte jej do počítače podle instrukcí výrobce nebo si nechte adaptér vyměnit servisním technikem.