Poradce při potížích se síťovým připojením

Chcete-li odstranit potíže s připojením k síti, vyzkoušejte nejdříve tyto kroky:

 1. Spusťte nástroj Diagnostika sítě klepnutím pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klepnutím na příkaz Diagnostika připojení k Internetu.

 2. Zkontrolujte, zda jsou řádně zapojené všechny kabely.

 3. Pokud se pokoušíte připojit k jinému počítači, musí být tento počítač zapnutý a v síti musí být povolené sdílení souborů a tiskáren. Další informace naleznete v tématu Připojení domácích počítačů s různými verzemi systému Windows do sítě .

 4. Pokud problém nastal po té, co jste nainstalovali nový software, zkontrolujte, zda nebylo změněno nastavení připojení.

  Kontrola nastavení připojení

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení a poté klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Pokud tyto kroky nevedly k vyřešení problému, vyhledejte tento konkrétní problém v následující tabulce.

Problém
Možná řešení

Nelze se připojit k ostatním počítačům nebo sdílet soubory a tiskárny v domácí síti.

 • Přesvědčte se, zda je zapnuté zjišťování sítě.

  Zapnutí zjišťování sítě

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. Pokud je vypnuté zjišťování sítě, kliknutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka šipky rozbalte oddíl, klikněte na možnost Zapnout zjišťování sítě a poté klikněte na Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámka

  • Ve výchozím nastavení je zjišťování sítě pro veřejné sítě vypnuté. Další možností, jak zapnout zjišťování sítě, je změna typu umístění v síti na možnost Privátní. Informace o změnách umístění v síti naleznete v tématu Volba síťového umístění.

 • Přesvědčte se, zda jste nastavili sdílení souborů nebo tiskáren.

  Sdílení souborů a tiskáren

  Sdílení souborů: Kliknutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka šipky rozbalte oddíl Sdílení souborů. Klikněte na možnost Zapnout sdílení souborů a poté klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
  Sdílení souborů pomocí složky Veřejné: Kliknutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka šipky rozbalte oddíl Sdílení veřejné složky, klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory nebo na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, změnit a vytvořit soubory a poté klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
  Sdílení tiskárny: Kliknutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka šipky rozbalte oddíl Sdílení tiskárny. Klikněte na možnost Zapnout sdílení tiskárny a poté klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Tento postup proveďte ve svém počítači a v každém počítači se systémem Windows Vista , ke kterému se chcete připojit.

 • Pokud je povoleno sdílení chráněné heslem, máte dvě možnosti.

  Další informace

  Pokud je povoleno sdílení chráněné heslem, můžete ve všech počítačích v pracovní skupině vytvořit identické uživatelské účty (doporučeno). Další informace naleznete v tématu Vytvoření uživatelského účtu. Sdílení chráněné heslem také můžete vypnout.

  Vypnutí sdílení chráněného heslem

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. V části Sdílení a zjišťování klikněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka šipky vedle položky Sdílení chráněné heslem.
  3. Klikněte na přepínač Vypnout sdílení chráněné heslem a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 • Zajistěte, aby měl počítač, ke kterému se chcete připojit, alespoň jednu sdílenou složku.

 • Zajistěte, aby všechny počítače náležely do téže pracovní skupiny. Další informace naleznete v tématu Připojení k pracovní skupině nebo její vytvoření.

 • Navíc k povolení sdílení souborů je také nutné nastavit vlastnosti sdílení u složky nebo tiskárny, kterou chcete sdílet.

  Další informace

  Proces sdílení souborů a tiskáren má dvě části: Nejdříve je třeba zapnout sdílení podle výše uvedeného postupu a potom je třeba nastavit vlastnosti sdílení samotné položky nebo položku přesunout do složky Veřejné, aby k ní měli ostatní uživatelé přístup. Další informace naleznete v tématu Sdílení tiskáren a souborů v systému Windows Vista na webu společnosti Microsoft.

 • Přejděte na web výrobce vašeho směrovače a stáhněte a nainstalujte pro tento směrovač nejnovější firmware.

Nelze se připojit k domácí síti (bezdrátové připojení)

 • Zkontrolujte, zda je zapnutý modem a směrovač.

 • Pokud používáte notebook, zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač na jeho přední, boční nebo zadní části.

 • Jestliže systém Windows nerozpozná síť, o níž se domníváte, že je v dosahu počítače, otevřete složku Nápověda a podpora a vyhledejte slovní spojení „Poradce při potížích s vyhledáváním bezdrátových sítí“.

 • Zkontrolujte, zda síťový adaptér správně funguje.

  Ověření, zda síťový adaptér správně funguje

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Rozbalte oddíl Síťové adaptéry, klikněte pravým tlačítkem myši na adaptér a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.

 • Stáhněte z webu výrobce nejnovější verzi ovladače síťového adaptéru a nainstalujte ji.

 • Vymažte mezipaměť pro překládání adres na serveru DNS. Další informace naleznete v tématu DNS (Domain Name System): nejčastější dotazy.

Nelze se připojit k domácí síti (kabelové připojení)

 • Zkontrolujte, zda je zapnutý modem a směrovač.

 • Zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet zapojen do síťového adaptéru v počítači.

  Obrázek kabelu sítě Ethernet
  Kabel sítě Ethernet
 • Zkontrolujte, zda není kabel sítě Ethernet poškozený. Otestujte to použitím jiného kabelu, o kterém víte, že funguje správně.

 • Zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet připojený ke správnému portu směrovače.

  Další informace

  Kabel sítě Ethernet z počítače do směrovače by neměl být připojený k portu označenému jako „uplink“, „WAN“ nebo „Internet“. Některé směrovače vypínají port vedle portu pro odchozí připojení (uplink), proto zkuste použít jiný.

 • Může jít o problém se síťovým adaptérem. Zkontrolujte připojení k místní síti (LAN).

  Kontrola připojení k síti LAN

  Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  Ikona sítě Obrázek ikony připojení se mění podle stavu připojení k síti LAN. Pokud adaptér nefunguje správně, zobrazí se příslušné informace. Také pokud je kabel sítě LAN odpojen, zobrazí se v oznamovací oblasti stavová ikona.
 • Zkontrolujte, zda síťový adaptér správně funguje.

  Ověření, zda síťový adaptér správně funguje

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Rozbalte oddíl Síťové adaptéry, klikněte pravým tlačítkem myši na adaptér a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.

 • Stáhněte z webu výrobce nejnovější verzi ovladače síťového adaptéru a nainstalujte ji.

 • Vymažte mezipaměť pro překládání adres na serveru DNS. Další informace naleznete v tématu DNS (Domain Name System): nejčastější dotazy.

Nepamatuji si síťový klíč.

Pokud jste síťový klíč zapomněli a nezná ho ani nikdo jiný, bude nutné znovu nastavit bezdrátový směrovač. Další informace naleznete v tématu Nastavení bezdrátového směrovače.

Dochází k pravidelnému přerušování připojení k síti.

 • Vypněte možnost úspory energie ve vlastnostech síťového adaptéru.

  Vypnutí možnosti úspory energie

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení a poté klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Na kartě Sítě klikněte na tlačítko Konfigurovat.

  4. Na kartě Řízení spotřeby zrušte zaškrtnutí políčka Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie a pak klikněte na tlačítko OK.

Připojení k síti je příliš pomalé.

 • Přejděte na web výrobce a vyhledejte nejnovější ovladače pro svůj síťový adaptér.

 • Ujistěte se, zda máte nainstalovány nejnovější balíčky Service Pack pro Windows Vista.

 • Zkuste vypnout automatické ladění.

  Vypnutí automatického ladění

  1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte výraz příkazový řádek.

  3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem na příkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. Zadejte netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled a poté stiskněte klávesu ENTER.

  5. Restartujte počítač.

  (Pokud chcete automatické ladění znovu zapnout, zadejte příkaz netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal a stiskněte klávesu ENTER.)

 • Přesvědčte se, zda jsou kompatibilní kapacity směrovače a síťového adaptéru.

  Další informace

  Pokud je například směrovač typu 10/100, ale síťový adaptér podporuje gigabitový Ethernet, budou přenosy v síti probíhat nižší rychlostí. Abyste dosáhli vyšší rychlosti, bude nutné pomalejší zařízení vyměnit za zařízení s vyšší rychlostí.

 • Pokud používáte kabelové připojení, zkuste změnit nastavení řízení toku.

  Změna nastavení řízení toku

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér a potom klikněte na možnost Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Upřesnit a poté klikněte na možnost Flow Control (Řízení toku).

  4. V poli Hodnota vyberte možnost Rx and Tx Enabled (Příjem a odesílání povoleny) (v některých případech se tato možnost může nazývat Auto nebo Rx/Tx Pause (Pozastavení příjmu/odesílání)) a klikněte na tlačítko OK.

Nelze se připojit k firemní síti z domu (nebo jiného umístění) prostřednictvím připojení VPN (virtuální privátní síť)

 • Zkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.

 • Zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k Internetu.

 • Pokud máte externí modem, zkontrolujte, zda je zapnuto napájení modemu.

 • Zkontrolujte nastavení šifrování.

  Další informace

  Pokud se vám zobrazí zpráva „Místní počítač nepodporuje šifrování“ (chyba 741), je možné, že šifrování využívané počítačem neodpovídá šifrování používanému serverem VPN. Změňte nastavení šifrování, aby váš počítač používal doporučené nastavení 3DES.

  Změna nastavení šifrování

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. Klikněte na možnost Připojit k síti.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení k síti VPN a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na možnost Upřesnit (vlastní nastavení) a poté klikněte na možnost Nastavení.

  5. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení, v části Šifrování dat, vyberte možnost Maximální síla šifrování (odpojit, pokud server odmítne) a poté dvakrát klikněte na tlačítko OK.

  6. Kliknutím na možnost Připojit vyzkoušejte připojení znovu.

 • Požádejte o pomoc správce sítě.

  Další informace

  Existuje spousta dalších možných problémů, včetně nedostatečného připojení a oprávnění domény, problémů s certifikátem, problémů s klientem Winsock proxy, problémů s překládáním adres systémem DNS, problémů se serverem a problémů souvisejících se softwarem poskytovaným vaší společností. Požádejte správce sítě o pomoc s těmito problémy.

Nelze nastavit příchozí připojení

Nastavení příchozího připojení

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

 2. Pokud nevidíte nabídku Soubor, stiskněte klávesu ALT.

 3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Nové příchozí připojení Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení..

Nelze sdílet kořenovou složku jednotky.

Sdílení kořenové složky jednotky

 1. Otevřete složku Počítač klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Počítač.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jednotku a poté klikněte na příkaz Sdílet.

 3. V dialogovém okně s vlastnostmi jednotky klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti sdílení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. V dialogovém okně Rozšířené možnosti sdílení zaškrtněte políčko Sdílet tuto složku, zadejte název sdílené položky a klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Nelze sdílet kořenovou složku jednotky tak, že v názvu sdílené položky bude za písmenem jednotky následovat znak dolaru, jak to bylo možné v dřívějších verzích systému Windows. Například nemůžete sdílet kořenovou složku jednotky C jako C$, ale můžete ji sdílet jako C nebo s jakýmkoli jiným názvem.

 • Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste namísto celé jednotky sdíleli pouze vybrané složky.

V síti existuje duplicitní adresa IP

Potřebuji pokročilé informace o odstraňování potíží se sítí