Poradce při potížích se síťovou tiskárnou

Zde naleznete řešení některých běžných potíží, k nimž může dojít při přidávání nebo používání síťových tiskáren, včetně tiskáren s technologií Bluetooth či bezdrátových tiskáren.

Zobrazit vše

Chci přidat tiskárnu, ta však není v seznamu Průvodce přidáním tiskárny.

Pokud systém Windows nedokáže rozpoznat tiskárnu, kterou chcete použít, můžete najít a přidat tiskárnu ručně následujícím způsobem:

 1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

 2. Klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu.

 3. V Průvodci přidáním tiskárny klepněte na možnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth.

 4. Na stránce Zvolte síťovou tiskárnu klepněte na položku Požadovaná tiskárna není v seznamu.

 5. Na stránce Najít tiskárnu podle názvu nebo adresy TCP/IP vyberte, zda chcete hledat požadovanou tiskárnu podle typu, nebo jejího umístění, a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Dokončete zbývající kroky průvodce a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

Tiskárnu, kterou chci přidat, nelze najít ve složce Síť.

Chcete-li se ujistit, zda jsou zobrazeny všechny tiskárny v síti, zkontrolujte, zda síť správně funguje. Další informace získáte v tématu Zobrazení stavu sítě.

Jestliže síť správně funguje, vyzkoušejte následující možnosti poradce při potížích:

 • Neznáte-li název či síťovou adresu (umístění v síti) tiskárny, kontaktujte osobu, která instalovala tiskárnu do sítě, nebo správce systému. Je-li počítač připojen k síťové doméně, pravděpodobně nemáte oprávnění používat některé tiskárny a tyto tiskárny se nezobrazí. Chcete-li získat oprávnění, obraťte se na správce sítě.

 • Přidáváte-li tiskárnu, která je připojená k jinému počítači v síti a sdílená s dalšími uživateli, zkontrolujte, zda je zapnut počítač, k němuž je tiskárna připojena. Můžete také kontaktovat vlastníka počítače a ujistit se, zda je počítač připojen k síti, nebo zjistit, zda nedošlo ke změně názvu tiskárny.

Neznám adresu protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) tiskárny.

Je-li na tiskárně displej, pravděpodobně budete schopni přejít na možnost nabídky pro zobrazení nebo vytištění informací o konfiguraci tiskárny, včetně adresy TCP/IP. Na jiných tiskárnách je pravděpodobně možné stisknout a držet určité tlačítko nebo použít jiný mechanismus pro tisk informací o konfiguraci. Chcete-li vědět, které možnosti jsou k dispozici, prostudujte informace dodané s tiskárnou.

Průvodce přidáním tiskárny nezjistil tiskárnu s technologií Bluetooth nebo bezdrátovou tiskárnu.

Zkontrolujte, zda je do počítače zapojen a zapnut adaptér Bluetooth a tiskárna s technologií Bluetooth je zapnutá. Pravděpodobně bude také třeba odebrat připojení k tiskárně s technologií Bluetooth a potom ji zkusit znovu zjistit pomocí Průvodce přidáním tiskárny. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích se zařízeními Bluetooth.

Jestliže Průvodce přidáním tiskárny opět nezjistí tiskárnu, prostudujte informace dodané s tiskárnou a zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena, aby fungovala s daným počítačem, a opakujte akci.

Vlastnosti síťové tiskárny nelze změnit nebo nelze spravovat tiskovou frontu tiskárny.

K tomu, abyste mohli změnit vlastnosti nebo spravovat dokumenty pro tiskárnu, potřebujete oprávnění. Přihlaste se jako správce a opakujte akci. Další informace naleznete v tématu Co jsou to oprávnění tiskárny?

Jestliže přihlášení uživatele jako správce nefunguje, mohlo dojít ke změně výchozích oprávnění tiskárny pro správce. Budete tedy potřebovat získat oprávnění ke správě tiskárny a správě dokumentů pro tiskárnu od osoby, která taková oprávnění již má. Další informace naleznete v tématu Proč nemohu změnit vlastnosti tiskárny?

Postup správy tiskárny nebo tiskové fronty prostřednictvím účtu správce

 1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete spravovat, klepněte na příkaz Spustit jako správce a potom vyberte možnost, kterou chcete použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Tip

 • Chcete-li změnit vlastnosti tiskárny nebo spravovat všechny dokumenty v tiskové frontě, aniž byste se při každé změně museli přihlašovat jako správce, udělte si oprávnění k provádění těchto úloh. Po otevření vlastností tiskárny jako správce klepněte na kartu Zabezpečení, vyberte své uživatelské jméno a pak ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Spravovat tiskárny a Spravovat dokumenty.

Nelze tisknout v síťové tiskárně.

Pokud jste dříve tiskárnu používali bez problémů, zkuste následující možnosti:

 • Zkontrolujte, zda je síť funkční a zda je počítač správně připojen k síti. Další informace naleznete v těchto tématech nápovědy:

 • Zkontrolujte stav tiskárny v tiskové frontě nebo zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připravená k použití.

 • Pokud je tiskárna připojená k jinému počítači a sdílená v síti, zkontrolujte, zda je dotyčný počítač zapnutý. Pokud je zapnutý a potíže přetrvávají, kontaktujte vlastníka počítače a zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti.

 • Jestliže se snažíte tisknout v tiskárně, která byla přidána pomocí adresy protokolu TCP/IP místo názvu tiskárny, zkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu nebo k síti, kde je nainstalována tiskárna. Jestliže v poslední době došlo k výpadku napájení, mohlo dojít ke změně adresy TCP/IP tiskárny. Nová adresa nebude fungovat pro port tiskárny, prostřednictvím něhož jste připojovali tiskárnu k počítači dříve. Pokuste se znovu přidat tiskárnu. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání tiskárny.

Jestliže jste nedávno nainstalovali novou verzi systému Windows, změnili software ovladače tiskárny nebo se pokoušíte tisknout v této tiskárně poprvé, bude pravděpodobně třeba nainstalovat ovladače tiskárny, které jsou kompatibilní s používanou verzí systému Windows. Jestliže se snažíte použít tiskárnu, která je připojena do jiného počítače a sdílená v síti, zkontrolujte, zda je v tomto počítači nainstalován ovladač pro danou verzi systému Windows. Další informace naleznete v tématu Nalezení a instalace ovladačů tiskáren.

Chcete-li zjistit, kterou verzi systému Windows používáte, abyste mohli vybrat kompatibilní ovladače, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Spusťte nástroj Systémové informace klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Systémové nástroje a potom klepnutím na položku Systémové informace.

 2. Klepněte na volbu Souhrn systémových informací a podívejte se na informace Název operačního systému a Typ systému, abyste zjistili, kterou verzi systému Windows používáte.