Poradce při potížích s tiskárnou

Zde naleznete řešení běžných potíží s tiskárnami.

Zobrazit vše

Tiskárna netiskne.

Diagnostika tohoto problému je obtížná, protože na trhu se nabízí spousta tiskáren a existuje spousta důvodů, proč konkrétní tiskárna nemusí tisknout.

Nejprve se podle pokynů výrobce ujistěte, zda je tiskárna napájená a připojená k počítači se systémem Windows.

Pak zkuste aktualizovat ovladač tiskárny v počítači. Příčinou problémů s tiskárnou může někdy být zastaralý software ovladače. Takový problém pak lze vyřešit instalací nebo přeinstalací nejnovějšího ovladače.

Chcete-li vyhledat nejnovější ovladač tiskárny, podívejte se nejprve na web služby Windows Update, který je určen k detekci hardwaru připojeného k počítači a automaticky vás upozorní, že jsou k dispozici nové ovladače:

 1. Spusťte program Windows Update klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klepněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a potom chvíli počkejte, zatímco systém Windows vyhledává nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. V případě nalezení aktualizací klepněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Je možné, že aktualizovaný ovladač tiskárny existuje, i když není uveden. Výrobce tiskárny nemusel ovladač dosud poskytnout společnosti Microsoft.

Většina výrobců tiskáren nabízí aktualizované ovladače na svých webech v částech věnovaných podpoře. Ovladače jsou zpravidla uspořádány podle vydání systému Windows a modelu tiskárny. Po vyhledání správného ovladače jej stáhněte a nainstalujte podle pokynů výrobce. Další nápovědu naleznete v tématu Oprava nebo aktualizace ovladače.

Pokud tiskárna stále netiskne, vyhledejte na webu výrobce tiskárny část věnovanou podpoře a přečtěte si tipy pro odstraňování problémů s konkrétním modelem.

Zobrazuje se chybová zpráva o problémech se zařazovací frontou nebo tiskárna tiskne mnohem pomaleji než obvykle.

Zařazovací služba tisku je software, který dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk počítače nebo do paměti, dokud není tiskárna připravena k jejich tisku. Pokud jste čekali na vytištění dokumentu neobvykle dlouhou dobu nebo se zobrazuje chybová zpráva o zařazovací službě tisku, podsystému zařazovací služby nebo o prostředcích zařazovací služby, bude možná nutné upravit službu Zařazování tisku v počítači a poté ji restartovat.

K provedení této akce doporučujeme uložit veškerou práci a poté restartovat počítač, čímž se restartuje i služba Zařazování tisku. Pokud nechcete restartovat počítač, zkuste místo toho postupovat podle těchto kroků.

Postup úpravy a restartování služby Zařazování tisku

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

 1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Nástroje pro správu.

 2. Poklepejte na složku Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na službu Zařazování tisku a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Ujistěte se, že na kartě Obecné je v rozevírací nabídce Typ spouštění vybrána položka Automaticky.

 5. Pokud služba ještě není spuštěná, klepněte v části Stav služby na tlačítko Spustit a potom klepněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Tiskárna vytiskne pouze část stránky, tiskne rozmazaně nebo tiskne ve vybledlých nebo nepřesných barvách.

Možná bude nutné vyměnit inkoustovou nebo tonerovou kazetu. Zkontrolujte, zda v informacích o stavu v tiskové frontě nejsou zprávy o nízké hladině inkoustu nebo nedostatku toneru. Pokud má tiskárna stavovou oblast nebo displej, můžete zkontrolovat zprávy o nízké hladině inkoustu nebo o nedostatku toneru také přímo na tiskárně. Další informace naleznete v tématech Výměna inkoustové nebo tonerové kazety a Zobrazení tiskové fronty.

V tiskárně došel papír.

Vložte papír do zásobníku papíru, nebo (pokud má tiskárna více než jeden zásobník) se ujistěte, že jste papír vložili do zásobníku pro papír zvolené velikosti. Informace o vložení papíru do tiskárny naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou. Některé tiskárny také nabízí zobrazení postupu ve stavové oblasti nebo na displeji tiskárny.

Pokud se po vložení papíru do zásobníku stále zobrazuje zpráva o nedostatku papíru, zkontrolujte, zda jste v možnostech tisku dokumentu zvolili správný zásobník nebo zdroj papíru.

Papír uvízl v tiskárně.

Chcete-li předejít poškození tiskárny, prostudujte si v dokumentaci dodané s tiskárnou postup odstranění uvíznutého papíru. Podle typu tiskárny a místa vzniku problému můžete zkusit provést jednu z následujících možností:

 • Zkontrolujte zprávy ve stavové oblasti nebo na displeji tiskárny, které vám mohou pomoci určit místo vzniku problému. Poté postupujte podle poskytnutých kroků a odstraňte uvíznutý papír. Pokud tiskárna nezobrazí informace o problému, prostudujte si dokumentaci dodanou s tiskárnou. Je-li tiskárna připojena k síťové doméně, požádejte o pomoc správce systému nebo centrum podpory vaší společnosti.

 • Některé tiskárny jsou vybaveny tlačítkem (nebo jinou možností pro podávání papíru), jehož stisknutím a podržením lze papír vysunout z tiskárny, aniž by došlo k jejímu poškození.

 • Možná bude nutné otevřít kryt tiskárny a odstranit papír, který způsobuje potíže. Před touto akcí si prostudujte dokumentaci dodanou s tiskárnou, a zjistěte, zda je třeba tiskárnu vypnout nebo provést další kroky, které zamezí vašemu zranění nebo poškození tiskárny.

  Zároveň byste měli zjistit, zda otevření krytu tiskárny nezpůsobí zneplatnění záruky nebo dohod o opravách, které jste si objednali nebo které jsou součástí tiskárny. Informace o dohodách naleznete v dokumentaci od prodejce a výrobce dodané s tiskárnou.