Poradce při potížích s hledáním počítačů v domácí síti

Zde jsou uvedena řešení některých běžných potíží s hledáním počítačů v domácí síti.

Zobrazit vše

Ve složce Síť se nezobrazuje žádný počítač nebo zařízení.

Tato situace může nastat ze dvou důvodů:

 • Počítač není připojen k síti. Pokud počítač není připojen k síti, zobrazí se složka Síť prázdná, i když jsou v síti další počítače a zařízení. Chcete-li tento problém vyřešit, připojte se k dané síti nebo nastavte novou síť.

  Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 • Zjištění sítě blokuje zobrazení dalších počítačů a zařízení. Pokud je zjištění sítě v počítači vypnuto, nezobrazí se žádný počítač nebo zařízení v síti. Chcete-li změnit nastavení zjištění sítě, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. Pokud je zjištění sítě vypnuté, rozbalte příslušnou část klepnutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou, klepněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Ve složce Síť se nezobrazuje počítač nebo zařízení, které by mělo.

Tato situace může nastat ze dvou důvodů:

 • Počítač nebo zařízení není v síti. Chcete-li tento problém vyřešit, přidejte počítač do sítě tak, že jej připojíte do rozbočovače, přepínače nebo směrovače (jedná-li se o síť Ethernet), nebo jej připojíte do sítě pomocí Průvodce připojením k síti (jedná-li se o bezdrátovou síť). Pokud si myslíte, že počítač byl přidán do sítě, a přesto se vyskytuje problém, nalezněte tento problém spuštěním nástroje Diagnostika sítě v počítači. Chcete-li spustit nástroj Diagnostika sítě, klepněte v oznamovací oblasti pravým tlačítkem myši na ikonu sítě a pak klepněte na příkaz Diagnostikovat a opravit.

 • Zjištění sítě je v počítači vypnuté, což zabraňuje zobrazení počítače. Chcete-li změnit nastavení zjištění sítě v jiném počítači, přihlaste se k počítači, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, na položku Síť a Internet a potom na položku Centrum síťových připojení a sdílení. Klepnutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou rozbalte část Zjištění sítě, klepněte na možnost Zapnout zjišťování sítě a pak na tlačítko Použít. Pokud příslušný počítač nevlastníte nebo k němu nemáte přístup, požádejte osobu, která jej vlastní, aby povolila zjištění sítě. Počítač se pak zobrazí ve složce Síť.

Poznámky

 • Může trvat několik minut, než se počítač s předchozími verzemi systému Windows zobrazí ve složce Síť a než jej bude možné nalézt. Obsahuje-li síť více než jednu pracovní skupinu, mohou se počítače s předchozími verzemi systému Windows objevit ve složce Síť až během 15 minut.

 • Doporučujeme umístit všechny počítače do stejné pracovní skupiny. Je-li třeba využívat více pracovních skupin, zkontrolujte, zda každá pracovní skupina obsahuje počítač, který má povoleno sdílení souborů a zjišťování sítě.

V počítači se systémem Windows XP se nezobrazují žádné počítače se systémem Windows Vista.

Zkontrolujte název pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP a pak jej porovnejte s názvem pracovní skupiny v počítačích se systémem Windows Vista. Pokud se názvy pracovních skupin neshodují, změňte je tak, aby všechny počítače v síti měly stejný název pracovní skupiny.

Postup zjištění nebo změny názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, na položku Výkon a údržba a potom na položku Systém.

 2. Klepněte na kartu Název počítače.

  Zobrazí se název pracovní skupiny. Chcete-li název pracovní skupiny změnit, klepněte na tlačítko Změnit.

Postup zjištění nebo změny názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, na položku Výkon a údržba a potom na položku Systém.

  Název pracovní skupiny se zobrazí pod položkou Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny. Chcete-li změnit název pracovní skupiny, klepněte na tlačítko Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Název počítače a potom na tlačítko Změnit.

 3. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte nový název pracovní skupiny do pole Pracovní skupina a potom klepněte na tlačítko OK.

  Obrázek dialogového okna Změny názvu počítače nebo domény
  Dialogové okno Změny názvu počítače nebo domény

Poznámka