Poradce při potížích s programem Windows Media Player

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s programem Windows Media Player.

Zobrazit vše

Existuje diskusní skupina věnovaná použití programu Windows Media Player?

Ano. Můžete zadat dotaz do Windows diskusní skupiny pro program Media Player.

Tato diskusní skupina je spravována skupinou zkušených uživatelů, kteří nabízejí přímou pomoc. Nejedná se o oficiální zdroj technické podpory společnosti Microsoft. Společnost Microsoft proto nemůže garantovat, že váš dotaz bude zodpovězen.

Při zadávání dotazu se snažte být co nejvíce konkrétní. Uveďte například následující informace:

 • Verze programu Windows Media Player. Číslo verze naleznete v nabídce Nápověda po kliknutí na příkaz O programu Windows Media Player. Pokud se nabídka Nápověda nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky. Číslo verze může být například 11.0.6000.xxxx.

 • Verze operačního systému Windows. Číslo verze zobrazíte kliknutím na tlačítko Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a kliknutím na příkaz Vlastnosti.

 • Akci, kterou jste chtěli provést před vznikem problému.

 • Pokud se zobrazí chybová zpráva, klikněte na tlačítko Nápověda na webu. Po zobrazení webové stránky, zkopírujte adresu URL a vložte ji do dotazu v diskusní skupině. Adresa URL webu obsahuje užitečné informace, například kód chyby, ke které došlo, a další podrobnosti pro řešení potíží.

 • Jestliže k problému došlo při použití konkrétního souboru, odkazu nebo adresy URL, uveďte také informace o této položce.

Jak lze zobrazit podrobné informace o součástech přehrávače a kodecích, které jsou v počítači nainstalovány?

Pokud chcete zobrazit seznam součástí a kodeků programu Windows Media Player, které jsou v počítači nainstalovány, postupujte následovně:

 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz O programu Windows Media Player.

  Pokud se nabídka Nápověda nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

 2. V dialogovém okně O programu Windows Media Player klikněte na položku Informace o technické podpoře.

  Webový prohlížeč otevře stránku obsahující informace o souvisejících binárních souborech, kodecích, filtrech, modulech plug-in a službách, které jsou v počítači nainstalovány. Pracovník technické podpory může tyto informace použít k vyřešení potíží s počítačem.

Objevila se chybová zpráva. Jak lze zjistit, o jaký kód chyby se jedná?

Dialogové okno chybové zprávy obvykle obsahuje tlačítko Nápověda na webu. Pokud jste v online režimu, zjistíte kód chyby kliknutím na toto tlačítko.

Kód chyby je tvořen osmi alfanumerickými znaky, například C00D1197. Pokud kód chyby obsahuje znak, u kterého není jasné, zda se jedná o nulu nebo o písmeno „O“, je to vždy nula.

Jak lze získat další informace o určité chybové zprávě?

Dialogové okno chybové zprávy obvykle obsahuje tlačítko Nápověda na webu. Pokud jste v online režimu, zobrazíte kliknutím na toto tlačítko dostupné informace, které vám pomohou potíže vyřešit.

Informace na webových stránkách s nápovědou jsou pravidelně aktualizovány nejnovějšími poznatky společnosti Microsoft o příčinách a řešeních příslušné chyby. Pokud nenaleznete řešení vašich potíží, zkuste se na stránky vrátit později a zkontrolovat, zda nebylo nalezeno nové řešení.

Po kliknutí na tlačítko Nápověda na webu se nic nestane. Proč?

Je možné, že došlo k problémům s připojením k síti. Pokud problém přetrvává, restartujte přehrávač nebo počítač.

Proč se vedle některých položek v knihovně nebo v podokně Seznam zobrazuje červené nebo modré tlačítko?

Pokud přehrávač zjistí chybu nebo jiné potíže, zobrazí se obvykle dialogové okno chybové zprávy. V některých případech však může přehrávač zobrazit tlačítko ChybaObrázek tlačítka Chyba nebo tlačítko InformaceObrázek tlačítka Informace vedle příslušné položky v knihovně nebo v podokně seznamu.

Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam možností, které vám pomohou při řešení potíží nebo získání dalších informací. Další informace můžete také zobrazit podržením ukazatele myši nad tímto tlačítkem.

Jak lze vyřešit problémy s kodeky?

Informace o problémech s kodeky naleznete v kapitole Kodeky: nejčastější dotazy.

Jak lze vyřešit problémy s knihovnou?

Informace o problémech s knihovnou naleznete v tématu Knihovna programu Windows Media Player: nejčastější dotazy

Jak lze řešit problémy s právy k užívání médií a chráněnými soubory?

Informace o problémech se správou digitálních práv (DRM) naleznete v kapitole Technologie správy digitálních práv (DRM) v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Jak lze vyřešit problémy se seznamy stop?

Informace o problémech se seznamy stop naleznete v tématu Seznam stop v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Jak lze vyřešit problémy se synchronizací?

Informace o problémech se synchronizací naleznete v tématu Synchronizace v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.