Poradce při potížích se zařízeními Bluetooth

Zde naleznete řešení některých běžných potíží se zařízeními Bluetooth.

Zobrazit vše

Počítač nerozpozná zařízení Bluetooth.

Můžete vyzkoušet několik akcí:

 • Odeberte zařízení a znovu jej nainstalujte:

  1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
  2. Vyberte zařízení, které nereaguje, a klepněte na tlačítko Odebrat.

  3. Klepněte na tlačítko Přidat, stiskněte resetovací tlačítko na zařízení (nebo aktivujte zjistitelnost zařízení podle pokynů výrobce), zaškrtněte políčko Zařízení je nastaveno a připraveno k rozpoznání a klepněte na tlačítko Další.

  4. Není-li zařízení nalezeno, zopakujte předcházející krok. Až bude zařízení nalezeno, vyberte jej a klepněte na tlačítko Další.

  5. Proveďte zbývající pokyny průvodce.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda nepotřebuje vyměnit baterie.

 • Zkontrolujte, zda je adaptér Bluetooth připojen k počítači a zapnutý, a zda je zařízení zapnuté a zjistitelné. Pokud si nejste jisti, jak aktivovat jeho zjistitelnost, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo se podívejte na webové stránky výrobce.

 • Zkontrolujte, zda bylo zařízení instalováno pomocí správného programu. Pokud ne, nainstalujte zařízení znovu.

  • U tiskárny postupujte takto:

   • Otevřete Průvodce přidáním tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a a zvuk, klepnutím na položku Tiskárny a potom klepnutím na položku Přidat tiskárnu.

  • Pokud máte v počítači nainstalovanou technologii Bluetooth, použijte pro mobilní telefon Průvodce přidáním zařízení Bluetooth. Postupujte takto:

   1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
   2. Klepněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud máte v počítači nainstalovanou technologii Bluetooth, použijte pro pro klávesnici nebo myš Průvodce přidáním zařízení Bluetooth. Postupujte takto:

   1. Připojte k počítači klávesnici nebo myš pomocí kabelu.

   2. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 • Zařízení je buď příliš daleko nebo příliš blízko počítače. Zkuste je umístit blíže k počítači nebo o něco dále.

Zařízení není schopné komunikovat s počítačem.

Můžete vyzkoušet několik akcí:

 • Zkontrolujte, zda je mezi počítačem a zařízením správná vzdálenost. Správná vzdálenost musí být uvedena v informacích o zařízení.

 • Zařízení je příliš zaneprázdněné nebo má příliš mnoho spojení (např. k tiskárně Bluetooth mohou být připojena další zařízení). Vyčkejte, až bude zařízení méně zaneprázdněné a zkuste to znovu. Nebo zmenšete počet připojení vypnutím zjistitelnosti u ostatních zařízení. Pokud si nejste jistí, jak vypnout zjistitelnost, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Zkontrolujte, zda se počítač připojuje ke správnému zařízení. V počítači mohou být například nainstalovány dvě tiskárny Bluetooth: jedna je umístěna přímo v kanceláři a druhá ve vedlejší místnosti. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení v průvodci zkontrolujte, zda název a sériové číslo zobrazené v Průvodci přidáním zařízení Bluetooth odpovídá názvu a sériovému číslu zařízení.

 • Nedošlo k výměně klíčů se zařízením. Některá zařízení se v ovládacím panelu Zařízení Bluetooth zobrazí až po předání klíče.

 • Je možné, že byl zadán nesprávný klíč nebo vypršel časový limit pro jeho zadání.

 • Zkontrolujte, zda je systém Windows nakonfigurován pro příjem příchozích připojení Bluetooth. Pokud je v počítači nainstalována bezdrátová technologie Bluetooth, zkontrolujte ovládací panel Zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:

  1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
  2. Klepněte na kartu Možnosti, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači a potom klepněte na tlačítko OK.

 • Pokud se zařízení nachází v blízkosti jiných zařízení, která používají rádiové frekvence (jako jsou mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, dálková ovládání elektronických zařízení nebo osvětlení nebo bezdrátové sítě 802.11), mohou být tato zařízení příčinou rušení. Zkuste zařízení, které nefunguje, umístit dále od ostatních zařízení.

Spojení se zařízením je pomalé nebo přerušované.

Můžete vyzkoušet několik akcí:

 • Zařízení a počítač jsou buď na hranici dosahu nebo příliš blízko u sebe. Umístěte zařízení blíže k počítači nebo dále od něho. Správná vzdálenost musí být uvedena v informacích o zařízení.

 • Zařízení je příliš zaneprázdněné nebo má příliš mnoho spojení. K tiskárně se například mohou připojovat i jiná zařízení, která tak brání vytvoření dalšího připojení. Vyčkejte, až bude zařízení méně zaneprázdněné a zkuste to znovu. Nebo zmenšete počet připojení vypnutím zjistitelnosti u ostatních zařízení. Pokud si nejste jistí, jak vypnout zjistitelnost, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Pokud se zařízení nachází v blízkosti jiných zařízení, která používají rádiové frekvence (jako jsou mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, dálková ovládání elektronických zařízení nebo osvětlení nebo bezdrátové sítě 802.11), mohou být tato zařízení příčinou rušení. Zkuste zařízení, které nefunguje, umístit dále od ostatních zařízení.

 • U některého zařízení mohlo dojít k vymazání informací o zabezpečení. To je časté zejména u klávesnic a myší. Jiná zařízení mohou mít podobné potíže a možná bude potřeba nainstalovat je znovu.

Klávesnice nebo myš Bluetooth nepracuje.

Zkuste klávesnici nebo myš odebrat a znovu ji nainstalovat. Postupujte následovně:

Nejdříve k počítači připojte kabelovou klávesnici nebo myš. Je-li v počítači nainstalována bezdrátová technologie Bluetooth, postupujte dále takto:

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
 2. Klepnutím označte klávesnici nebo myš, které nereagují a klepněte na tlačítko Odebrat.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat, stiskněte resetovací tlačítko na spodku klávesnice nebo myši, zaškrtněte políčko Zařízení je nastaveno a připraveno k rozpoznání a klepněte na tlačítko Další.

 4. Není-li zařízení nalezeno, zopakujte předcházející krok. Až bude zařízení nalezeno, vyberte jej a klepněte na tlačítko Další.

  Pokud jste tento postup zkoušeli vícekrát a počítač zařízení nenašel, zkontrolujte, zda baterie v zařízení nejsou vybité.

 5. Pokud je připojovaným zařízením klávesnice, je nutné s touto klávesnicí uskutečnit výměnu klíčů. Pokud je připojovaným zařízením myš, klepněte na přepínač Nepoužívat klíč. Proveďte zbývající pokyny průvodce.

Nemohu si vzpomenout na klíč příslušného zařízení Bluetooth.

Většina zařízení umožňuje vybrat vlastní klíč nebo můžete použít klíč vygenerovaný systémem Windows. Chcete-li klíč vygenerovat systémem Windows, spusťte Průvodce přidáním zařízení Bluetooth; jinak kontaktujte výrobce. Uvědomte si, že některá zařízení používají jako klíč řetězce „0000“ nebo „0001“.

Ze zařízení Bluetooth se nelze připojit k počítači.

Pokud je v počítači nainstalována bezdrátová technologie Bluetooth, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na možnost Ovládací panel, klepněte na možnost Hardware a zvuk a poté klepněte na možnost Zařízení Bluetooth.
 2. Klepněte na kartu Možnosti a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači.

Zařízení Bluetooth nelze synchronizovat s počítačem.

Pomoc při řešení potíží se synchronizací naleznete v tématu Poradce při potížích se synchronizací.

Mám potíže s adaptérem zařízení Bluetooth. Na koho se mám obrátit?

Obraťte se na poskytovatele ovladače (výrobce) vašeho adaptéru. Při vyhledávání poskytovatele ovladače postupujte následovně:

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Poklepejte na položku Radiostanice Bluetooth, aby se tato část rozbalila.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Bluetooth (radiostanice nebo vysílač) a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Ovladač.

 5. Vedle textu Poskytovatel ovladače uvidíte Microsoft nebo jiný název poskytovatele. Obraťte se na tohoto poskytovatele a požádejte ho o pomoc.

Poznámka

 • Některé verze systému Windows mohou obsahovat funkci Bluetooth pro zjišťování zařízení, která je odlišná od popisu v tomto dokumentu.

 • Párovací kód je jiný výraz pro číslo, které přidružuje počítač k zařízení Bluetooth. Výrazy klíč a párovací kód se často vzájemně zaměňují.