Poradce při potížích s prostředím Windows Aero

Prostředí Windows Aero‌ je přední vizuální zobrazení systému Windows Vista. Vyznačuje se průhlednými okny s jemnými animacemi oken a novými barvami oken.

Obrázek průhledného okna
Průhledné okno

Můžete zkusit spustit poradce při potížích, který automaticky diagnostikuje a opraví problémy s efekty prostředí Aero v systému Windows Vista. Přejděte k části Vizuální skleněné efekty prostředí Windows Aero nefungují nebo se nezobrazují Obrázek tlačítka Opravit na webu společnosti Microsoft a klikněte na položku Spustit.

Následující seznam uvádí některá další řešení běžných potíží při používání prostředí Windows Aero.

Zobrazit vše

Které edice systému Windows Vista obsahují prostředí Aero?

Prostředí Aero je k dispozici v následujících edicích:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate. Prostředí Aero není k dispozici v systému Windows XP nebo dřívějších verzích systému Windows.

Chcete-li zjistit, která edice systému Windows Vista je nainstalovaná ve vašem počítači, proveďte následující postup:

Otevřete ovládací panel Uvítací centrum klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Uvítací centrum.

Edice systému Windows Vista, kterou používáte, se zobrazuje spolu s podrobnostmi o počítači v horní oblasti okna.

Mám tu správnou edici systému Windows Vista, ale přesto se mi nedaří spustit prostředí Aero. Co mám dělat?

Ověřte, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware pro spuštění prostředí Aero:

 • 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s frekvencí 1 GHz

 • 1 GB paměti RAM (random access memory)

 • Grafická karta s pamětí o velikosti 128 MB

Prostředí Aero vyžaduje také grafický procesor třídy DirectX 9 s podporou ovladače Windows Display Driver Model, s hardwarovou podporou technologie Pixel Shader 2.0 a barevnou hloubkou 32 bitů na pixel.

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití následujících doporučených součástí grafického procesoru:

 • 64 MB grafické paměti podporující jeden monitor s rozlišením nižším než 1 310 720 pixelů (například 17palcový monitor LCD s rozlišením 1280 × 1024)

 • 128 MB grafické paměti podporující jeden monitor s rozlišením od 1 310 720 do 2 304 000 pixelů (například 21,1palcový monitor s rozlišením až 1600 × 1200)

 • 256 MB grafické paměti podporující jeden monitor s rozlišením vyšším než 2 304 000 pixelů (například 30 palcový LCD monitor s rozlišením až 1600 × 2560)

Můj počítač splňuje minimální doporučení, ale prostředí Windows Aero‌ se stále nezobrazuje. Mohu pro to ještě něco udělat?

Ano. Ujistěte se, zda je barva nastavena na 32 bitů, obnovovací frekvence monitoru vyšší než 10 hertzů (Hz), motiv je nastaven na systém Windows Vista, schéma barev na Windows Aero a je zapnutá průhlednost rámečků oken.

Nastavení 32bitových barev

 1. Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

 2. V rozevíracím seznamu Barvy klikněte na položku‍ Nejvyšší (32 bitů) a pak klikněte na tlačítko OK. (Pokud nemůžete vybrat 32 bitů, zkontrolujte, zda je nastavení co nejvyšší, a akci opakujte.)

Nastavení obnovovací frekvence monitoru

Spousta monitorů již nabízí minimální obnovovací frekvenci (například 60 Hz), která je adekvátní pro používání prostředí Aero. Pokud je monitor možné nastavit na nižší frekvenci, používejte frekvenci vyšší než 10 Hz.

 1. Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit nastavení.

 3. Klikněte na kartu Monitor a potom vyberte obnovovací frekvenci vyšší než 10 Hz.

 4. Klikněte na tlačítko Použít. Nastavení monitoru může nějakou dobu trvat. Pokud se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete ponechat změny, klikněte na tlačítko Ano. Jestliže tuto zprávu obdržíte a nepoužijete změny do patnácti sekund, obnovovací frekvence se vrátí k původnímu nastavení.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Změny obnovovací frekvence mají vliv na všechny uživatele, kteří se k počítači přihlásí.

Změna motivu plochy na systém Windows Vista

 1. Otevřete ovládací panel Nastavení motivů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Motiv.

 2. V seznamu Motiv klikněte na položku Windows Vista a pak klikněte na tlačítko OK.

Změna barevného schématu na prostředí Windows Aero‌

 1. Otevřete ovládací panel Nastavení vzhledu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Barevné schéma. Pokud se nezobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, klepněte ve spodní části stránky na odkaz Otevřít klasické vlastnosti vzhledu.

 2. V seznamu Barevné schéma klikněte na položku Windows Aero a pak klikněte na tlačítko OK.

Zapnutí průhlednosti rámečků oken

Chcete-li nastavit průhlednost rámečků oken, je nutné nejprve nastavit barevné schéma na Windows Aero.

 1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Individuální nastavení.

 2. Klikněte na položku Barva a zobrazení okna.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit průhlednost.

Poznámka

 • Pokud se místo okna Barva a zobrazení okna zobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, nemusí být motiv nastaven na systém Windows Vista, barevné schéma nemusí být nastaveno na prostředí Windows Aero‌ nebo počítač nemusí splňovat minimální požadavky na hardware pro použití prostředí Windows Aero‌.

Nainstaloval jsem novou grafickou kartu splňující požadavky na používání prostředí Aero, ale prostředí Aero stále nemám. Mohu pro to něco udělat?

Ano. Pokud byly grafická karta a ovladač nainstalovány po prvním nastavení systému Windows Vista, může být v závislosti na výrobci nutné aktualizovat hodnocení výkonu počítače, které prostředí Aero automaticky aktivuje.

Aktualizace hodnocení výkonu počítače

 1. Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

 2. Klikněte na položku Aktualizovat skóre. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Je pro spuštění prostředí Aero nutné aktualizovat ovladač grafické karty?

Pravděpodobně ano. Výrobci grafických karet často vydávají aktualizace svých ovladačů s cílem vylepšit výkon nebo opravit potíže s kompatibilitou. Chcete-li získat nejnovější ovladač, navštivte oddíl podpory na webu výrobce grafické karty. Další informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

Používám prostředí Aero v notebooku a nemohu stále spustit režim Aero Glass. Mohu pro to něco udělat?

Ano. Pokud používáte schéma Spořič obrazovky, systém Windows může průhlednost automaticky vypnout. Jestliže průhlednost vypnout nechcete, můžete přepnout na schéma Rovnováha.

Změna existujícího schématu napájení

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení vyberte položku Rovnováha.

Proč prostředí Aero občas přestane fungovat?

S prostředím Aero nemusejí být kompatibilní některé starší programy. Pokud spustíte tento program, prostředí Aero nemusí po dobu jeho spuštění fungovat. Prostředí Aero by se mělo obnovit po ukončení tohoto programu. Tomuto problému se lze vyhnout tak, že u výrobce programu ověříte, zda je k dispozici jeho verze kompatibilní se systémem Windows Vista.

Je možné prostředí Aero vypnout?

Ano. Pokud je při použití barevného schématu Aero nedostatečná kvalita zobrazení, zkuste přejít na jiné barevné schéma, například Windows Vista – základní, a ověřit, zda došlo ke zlepšení výkonu.

 1. Otevřete ovládací panel Nastavení vzhledu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Barevné schéma. Pokud se nezobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, klepněte ve spodní části stránky na odkaz Otevřít klasické vlastnosti vzhledu.

 2. V seznamu Barevné schéma vyberte jiné barevné schéma a pak klikněte na tlačítko OK.

Jak získám prostředí Aero pokud používám systém Windows Server 2008?

Chcete-li povolit barevné schéma Aero v systému Windows Server 2008, nainstalujte součást Možnosti práce s počítačem, povolte službu Motivy, vyberte motiv Windows Vista a pak vyberte barevné schéma Windows Aero‌.

Poznámka

 • Spuštění prostředí Aero může vyžadovat aktualizaci ovladače grafické karty. Pokud váš hardware nepodporuje prostředí Aero, můžete vybrat barevné schéma Windows Vista – základní, které nezahrnuje průhlednost nebo jiné efekty prostředí Aero.

Instalace součásti Možnosti práce s počítačem v systému Windows Server 2008

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na na položku Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Programy a funkce.

 2. Klikněte na možnost Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V části Souhrn funkcí klikněte na položku Přidat funkce.

 4. Zaškrtněte políčko Možnosti práce s počítačem a klikněte na tlačítko Další.

 5. Klikněte na tlačítko Nainstalovat. Může se zobrazit výzva k restartování počítače.

Povolení služby Motivy v systému Windows Server 2008

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na možnost Nástroje pro správu a klikněte na tlačítko Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Motivy.

 3. V seznamu Typ spouštění vyberte možnost Automaticky a klikněte na tlačítko Použít.

 4. V části Stav služby klikněte na tlačítko Spustit a pak na tlačítko OK.

Výběr motivu systému Windows Vista

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřené oblasti plochy a pak klikněte na položku Přizpůsobit.

 2. Klikněte na tlačítko Motivy.

 3. V seznamu Motiv klikněte na položku Windows Vista a pak klikněte na tlačítko OK.

Výběr barevného schématu Aero

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřené oblasti plochy a pak klikněte na položku Přizpůsobit.

 2. Klikněte na položku Barva a zobrazení okna.

 3. V seznamu Barevné schéma klikněte na položku Windows Aero a pak klikněte na tlačítko OK. Pokud není uvedena možnost Windows Aero‌, ujistěte se, zda hardware prostředí Aero podporuje a zda máte nainstalované nejnovější ovladače grafické karty.