Poradce při potížích s obrázky v aplikaci Windows Media Center

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s obrázky v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč se obrázek nezobrazuje v aplikaci Windows Media Center?

Následující seznam obsahuje možné důvodů, proč se obrázek nezobrazuje v aplikaci Windows Media Center a dále postupy, jak obrázek v aplikaci Windows Media Center zobrazit.

  • Typ souboru obrázku není v aplikaci Windows Media Center podporován. V aplikaci Windows Media Center nejsou například podporovány digitální fotografie uložené ve formátu RAW. Seznam typů souborů podporovaných v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center.

  • Typ souboru byl změněn na nepodporovaný typ (například na miniaturu) nebo je poškozený. Možná bude třeba upravit obrázek otevřením v programu pro úpravu fotografií a pak jej znovu uložit ve formátu, který je podporován v aplikaci Windows Media Center.

  • Soubor je skrytý. Chcete-li se ujistit, že soubor není skrytý, zkontrolujte vlastnosti souboru. Další informace o zobrazení vlastností souboru naleznete v tématu Zobrazení vlastností souboru.

Kvalita obrázku je nízká.

Když je soubor změněn a uložen prostřednictvím funkce Retušování v aplikaci Windows Media Center, je soubor komprimován. Opakované změny a ukládání obrázku může snížit jeho kvalitu. Chcete-li zajistit vysokou originální kvalitu obrázku, projděte si dokumentaci dodanou s digitální kamerou nebo se zařízením pro digitalizaci obrázku. Další informace naleznete v tématu Úprava obrázků.

Chcete-li uchovat kopii původního obrázku, zvažte ukládání originálních obrázků do jedné složky a jejich kopií do složky určené pro úpravy. Pokud máte záložní kopii a něco se stalo s upravenou verzí obrázku, můžete se vždy vrátit k původnímu obrázku.

Obrázek nelze po úpravě v aplikaci Windows Media Center uložit.

Následující seznam poskytuje několik možných důvodů, proč není možné uložit změny fotografie v aplikaci Windows Media Center a možná řešení či způsoby odstranění problému:

  • Soubor je poškozený. Zkuste otevřít obrázek v programu pro úpravu fotografií a zkuste jej v něm upravit. Pokud se to povede, zkuste obrázek změnit a uložit pomocí tohoto programu.

  • Není dostatek volného místa na disku k tomu, aby se upravená fotografie mohla uložit do počítače. Chcete-li vyřešit tento problém, uvolněte další místo na pevném disku a pak znovu zkuste fotografii změnit a uložit v aplikaci Windows Media Center.

  • Vlastnost souboru je nastavena jen pro čtení. Chcete-li vyřešit tento problém, odeberte vlastnost jen pro čtení. Další informace o zobrazení vlastností souboru naleznete v tématu Zobrazení vlastností souboru.

Jak lze změnit program, který je otevírán funkcí automatického přehrávání při připojení zařízení nebo vložení disku?

Postupujte takto:

  1. Otevřete dialogové okno Přehrát automaticky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Přehrát automaticky.

  2. Pokud již nechcete zobrazovat dialogové okno Přehrát automaticky, vyberte vedle zařízení nebo disku položku Neprovádět žádnou akci. Pokud chcete při každém připojení zařízení nebo vložení disku vybrat akci, vyberte položku Vždy zobrazit dotaz. Chcete-li některý program spustit automaticky, vyberte jej.