Poradce při potížích s přehráváním videa v aplikaci Windows Media Center

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s přehráváním videa v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč nemohu přehrát videosoubor?

Je možné, že video nelze přehrát z některého z následujících důvodů:

  • Soubor je poškozený nebo je ve formátu, který není podporován. Pokuste se soubor otevřít v programu pro úpravu videa a znovu uložit v podporovaném formátu. Další informace o typech videosouborů podporovaných v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center.

  • Příčinou mohou být potíže s kodekem, který je nutný pro přehrání daného souboru. Pokusíte-li se otevřít soubor v programu Windows Media Player, je možné, že se příslušný kodek automaticky stáhne. Informace o kodecích naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy. Chcete-li spustit program Windows Media Player, postupujte takto:

    1. Na úvodní obrazovce v aplikaci Windows Media Center klepněte myší na tlačítko Minimalizovat  Obrázek tlačítka Minimalizovat. .
    2. Klepněte na tlačítko Start  Obrázek tlačítka Start na hlavním panelu na hlavním panelu a potom klepněte na příkaz Windows Media Player.

Proč nemohu video rychle převíjet vpřed nebo vzad?

Některé formáty videosouborů nepodporují rychlé převíjení vpřed nebo vzad.

Proč nemohu nalézt stažený videosoubor?

Je možné, že soubor stažený v aplikaci Windows Media Center nemůžete nalézt z některého z uvedených důvodů:

  • Videosoubor byl stažen do složky, kterou aplikace Windows Media Center nesleduje (neprohledává), zda obsahuje videozáznamy. Pokud stahujete videosoubor z webové stránky, jste vyzváni k zadání umístění, kam se má videosoubor nakopírovat. Pokud stahujete videosoubory pravidelně do určité složky, můžete nastavit aplikaci Windows Media Center tak, aby sledovala tuto složku, takže videosoubory stažené do této složky budou automaticky přidány do knihovny videa aplikace Windows Media Center. Další informace o tom, jak nakonfigurovat aplikaci Windows Media Center tak, aby sledovala určitou složku, naleznete v tématu Přidání digitálních mediálních souborů.

  • Aplikace Windows Media Center nemá pro daný videosoubor příslušný kodek. Pokud nemá aplikace Windows Media Center příslušný kodek, nedokáže rozpoznat daný soubor jako video a zobrazit jej na obrazovce Obrázky a videa. Pokusíte-li se otevřít tento soubor v programu Windows Media Player, je možné, že se příslušný kodek automaticky stáhne.

  • Daný videosoubor nelze přehrát v aplikaci Windows Media Center a musí být přehrán pomocí softwaru, pro který byl stažen.

  • Videosoubor je chráněný a vypršela platnost práv k užívání médií daného souboru nebo nastaly jiné potíže s právy. V některých případech je nutné použít program Windows Media Player ke stažení aktualizovaných práv k užívání médií pro soubory získané z internetových obchodů. Další informace o právech k užívání médií naleznete v tématu Technologie správy digitálních práv (DRM) v programu Windows Media Player: nejčastější dotazy.