Poradce při potížích s rozhlasovými stanicemi v aplikaci Windows Media Center

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s přehráváním rádia FM v aplikaci Windows Media Center.

Přehrávání rádia FM je v aplikaci Windows Media Center možné pouze s volitelným tunerem pro pásmo FM.

Zobrazit vše

Proč se nepřehrává rádio FM?

Je možné, že rádio FM nelze přehrát z následujících důvodů:

 • Počítač je naladěn na frekvenci, která není k dispozici nebo má slabý signál.

  • Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba, klepněte na možnost rádio a potom na možnost Rádio FM.

 • Kabelové připojení pro rádio FM není správně připojeno k hardwaru tuneru nebo není optimálně umístěna anténa. Přesvědčte se, zda je kabel nebo radiová anténa připojena k tuneru konektorem pro pásmo FM a správně umístěna pro nejlepší příjem. Pokud máte dva tunery, které podporují rozhlasové stanice v pásmu FM, přesvědčte se, zda je každý tuner připojen ke svému vlastnímu zdroji signálu v pásmu FM. Aplikace Windows Media Center používá dostupné tunery podle potřeby a pokud máte rádiovou anténu pásma FM připojenou pouze k jednomu tuneru, nemůžete poslouchat rozhlas, je-li tuner s anténou již využíván pro příjem televizního signálu. Bližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem.

 • Je možné, že v počítači není nainstalován tuner s podporou stanic v pásmu FM, případně není nainstalován vůbec žádný tuner. Bližší informace o tom, co je zahrnuto v konfiguraci počítače, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo je získáte od výrobce hardwaru.

 • Počítač má nainstalovaný tuner, ale nebyl ještě nakonfigurován k používání s aplikací Windows Media Center. Chcete-li jej nakonfigurovat pro použití s aplikací Windows Media Center, postupujte následovně:

  1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Obecné, klepněte na možnost Nastavení aplikace Windows Media Center a potom klepněte na možnost Nastavit televizní signál.

  2. Chcete-li nakonfigurovat tuner, postupujte podle kroků na obrazovce. Možnost rádio by se měla zobrazit, jakmile nakonfigurujete tuner.

 • Počítač může mít potíže s hardwarem tuneru. Přesvědčte se, zda má hardware tuneru nainstalován aktuální ovladač a že je tuner v pásmu FM povolen. Další informace o ovladačích naleznete v tématu Aktualizace ovladačů.

 • Pokud nelze rádio FM stále přehrát, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače.

Proč není rozpoznána žádná rozhlasová stanice v pásmu FM?

Aplikace Windows Media Center nemůže vyhledat nebo nalézt radiovou frekvenci, která má slabý signál. Pokud ručně zadáte frekvenci nebo přímo naladíte stanici se slabým signálem, aplikace Windows Media Center tuto stanici přehraje. Pokud ovšem použijete režim Vyhledat, může aplikace Windows Media Center stanici se slabým signálem při vyhledávání přeskočit.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, zkontrolujte, zda je kabel nebo radiová anténa připojena k počítači a správně umístěna pro nejlepší příjem. Bližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem. Pokud je signál rádia FM stále slabý, obraťte se s žádostí o další informace na výrobce počítače.

Počítač může mít potíže s hardwarem tuneru. Přesvědčte se, zda hardware tuneru je povolen a zda je nainstalován správný ovladač. Chcete-li rychle zjistit, jestli hardware tuneru funguje, přesvědčte se, zda můžete sledovat televizi. Chcete-li vyřešit potíže, projděte si dokumentaci dodanou s hardwarem.

Proč se neočekávaně zastavuje přehrávání rozhlasové stanice v pásmu FM?

Je možné, že hardware tuneru obsažený v počítači má stejný vstup pro rozhlasové vysílání v pásmu FM i pro televizní signály. V některých případech nemůže hardware tuneru přijímat rozhlasové vysílání v pásmu FM, přijímá-li současně televizní signály. Je-li tuner například používán pro příjem rádia FM a v aplikaci Windows Media Center je naplánováno spuštění nahrávání televizního vysílání, zobrazí se upozornění, že v okamžiku spuštění nahrávání televizního vysílání bude relace přijímání rádia FM ukončena. Nevyberete-li jinou možnost, ukončí aplikace Windows Media Center automaticky příjem vysílání rádia FM a spustí naplánované nahrávání televizního vysílání.

Máte-li k počítači s aplikací Windows Media Center připojené zařízení Extender, mohl někdo naladit přijímání televizního nebo rozhlasového pořadu v zařízení Extender, a může ovládat hardware tuneru, který jste používali.

Proč nefunguje rychlé převíjení vpřed a vzad, když se přehrává rádio FM?

Aplikace Windows Media Center nepodporuje rychlé převíjení vpřed a vzad při přehrávání rozhlasového vysílání. Namísto toho lze pomocí tlačítek SKIP nebo REPLAY na dálkovém ovládání přeskočit o 29 sekund dopředu nebo o 7 dozadu.

Chcete-li aplikaci Windows Media Center ovládat pomocí dálkového ovládání, musíte mít volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.

Proč nemohu nalézt možnost přehrát rádio FM?

Pokud jste nedávno nainstalovali hardware tuneru pro rádio FM nebo jste připojili tuner, který podporuje rádio FM, aplikace Windows Media Center nemusela zatím přidaný tuner rozpoznat.

Tuner je třeba nakonfigurovat následujícím způsobem k použití s aplikací Windows Media Center před tím, než se rádio FM zobrazí:

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Obecné, klepněte na možnost Nastavení aplikace Windows Media Center a potom klepněte na možnost Nastavit televizní signál.

 2. Pokračujte v konfiguraci tuneru podle pokynů. Možnost rádio by se měla po nakonfigurování tuneru zobrazit.

Proč nemohu nalézt internetovou rozhlasovou stanici?

Předvolby internetových stanic a stanice se zobrazí v části rádio pouze pokud je na počítači nainstalována jedna nebo více partnerských aplikací internetového rozhlasu. Pokud nelze najít internetové rozhlasové stanice v části rádio, zkuste znovu stáhnout partnerskou aplikaci.

Vyhledejte aplikace internetového rozhlasu, které můžete nainstalovat a používat v aplikaci Windows Media Center. Na obrazovce start přejděte na možnost Média online a pak klepněte na možnost Knihovna programů. Klepněte na možnost Hudba & rádio a potom klepněte na možnost Další hudba + rádio. Zobrazí se seznam dostupných partnerských internetových rádií.