Poradce při potížích se sledováním televizního vysílání v počítači

Následující přehled uvádí řešení některých běžných problémů, s nimiž se můžete setkat při používání aplikace Windows Media Center ke sledování televize v počítači.

Zobrazit vše

Proč se při pokusu o sledování televizního vysílání zobrazí chybová zpráva?

Následující tabulka obsahuje informace o řešení potíží s televizním vysíláním.

Popis chyby
Akce

Není nainstalován tuner (externí tuner USB) — tuner pravděpodobně není připojen, nemá aktualizované ovladače nebo není nakonfigurován k použití s aplikací Windows Media Center.

K počítači musí být připojený externí televizní tuner.

Informace o aktualizaci ovladače získáte v dokumentaci k tuneru.

Chcete-li tuner nakonfigurovat k použití s aplikací Windows Media Center, přejděte na obrazovce start obrazovce na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize a potom klepněte na možnost Nastavit televizní signál.

Není nainstalován tuner (interní tuner) — tuner pravděpodobně není nainstalován, povolen, nemá aktualizované ovladače nebo není nakonfigurován k použití s aplikací Windows Media Center.

V počítači musí být vložena karta televizního tuneru.

Vyhledejte aktualizovaný ovladač karty televizního tuneru. Informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

Chcete-li získat nápovědu od výrobce ovladače, přejděte k části Získání nápovědy ke kartě televizního tuneru.

Chcete-li kartu televizního tuneru nakonfigurovat k použití s aplikací Windows Media Center, přejděte na obrazovce start na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, na možnost Televize a potom na možnost Nastavit televizní signál.

Tuner je používán — tuner může být používán jiným programem.

Ukončete všechny ostatní programy médií, které zařízení televizního tuneru používají, a pak zkuste sledovat televizní přenos v aplikaci Windows Media Center.

Chyba tuneru (neplatný formát televizního signálu) — hardware tuneru nepodporuje formát televizního signálu vybrané země nebo oblasti.

 • Nalaďte jiný kanál.

 • Restartujte aplikaci Windows Media Center.

 • Restartujte počítač.

Chyba videa — dekodér videa je používán jiným programem.

Ukončete všechny další programy médií, které dekodér používají, a akci opakujte.

Chyba videa — dekodér videa nepracuje správně nebo není nainstalován.

 • Restartujte aplikaci Windows Media Center.

 • Restartujte počítač.

 • Požádejte výrobce hardwaru o pomoc s přeinstalací nebo aktualizací softwaru dekodéru.

Chyba zvukového zařízení — zvuková karta není nainstalována, povolena nebo nemá aktualizované ovladače.

V počítači musí být instalována zvuková karta.

Povolte zvukovou kartu ve Správci zařízení systému Windows.

Informace o aktualizaci ovladače získáte od výrobce hardwaru.

Proč došlo k neočekávanému ukončení přehrávání televizního vysílání nebo změně kanálu?

Některé televizní tunery mají vstup pro rádio FM i pro televizní signál. Některá z těchto zařízení nepřijímají rádio FM signál a televizní signál současně. Je-li tuner například používán pro příjem rádia FM a v aplikaci Windows Media Center je naplánováno spuštění nahrávání televizního vysílání, zobrazí se upozornění, že v okamžiku spuštění nahrávání televizního vysílání bude relace přijímání rádia FM ukončena. Pokud neprovedete výběr, aplikace Windows Media Center automaticky vypne rádio FM a začne nahrávat televizní program podle plánu. Další informace o televizních tunerech získáte v části Televize v počítači: Princip televizního signálu a televizních tunerů .

Pokud máte k domácí síti připojen jeden nebo více zařízení Extender aplikace Windows Media Center Extenders a pouze jedno zařízení televizního tuneru, může televizní tuner používat jiná osoba v jiné místnosti.

Proč nelze v aplikaci Windows Media Center měnit kanály?

Přijímáte-li televizní signál pomocí externího přijímače a v aplikaci Windows Media Center nelze měnit kanály nebo se kanály mění nesprávně, zkontrolujte následující:

 • Pravděpodobně není připojený kabel infračerveného dálkového ovládání známý také jako IR blaster. Pokud připojený je, může být nesprávně umístěný v přední části set-top-boxu. Není-li IR blaster správně umístěn nebo připojen, nemůže aplikace Windows Media Center odeslat externímu přijímači signál ke změně kanálu.

  Máte-li potíže se správným umístěním IR blastru na externím přijímači, pokuste se na externím přijímači pomocí kapesní svítilny najít přijímač signálu.

 • Pokud se kanály stále mění nesprávně, nebyly pravděpodobně během konfigurace televizního signálu správně nakonfigurovány řídicí kódy infračerveného ovládání. Chcete-li znovu nakonfigurovat televizní signál, přejděte na obrazovce start na možnost Úkoly, klepněte na možnost nastavení, klepněte na možnost Televize a potom klepněte na možnost Nastavit televizní signál.

Proč není na žádném standardním televizním kanálu k dispozici televizní signál?

Existují dva typy televizních signálů: standardní a digitální. Obdržíte-li zprávu, že aplikace Windows Media Center nemůže zjistit televizní signál na standardním kanálu, může to být z následujících důvodů:

 • Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény, kanál nemusí být dočasně k dispozici, nebo je možné, že signál nezachytíte.

 • Pokud máte předplacenou kabelovou nebo satelitní službu, odběr nemusí zahrnovat kanál, který se snažíte použít. Chcete-li odebrat kanály, které nepřijímáte, postupujte následovně: na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte na možnost Nastavení. Klepněte postupně na možnosti Televize, Program televize a poté na příkaz Upravit kanály.

 • Prochází-li televizní signál kabelem nebo satelitním set-top boxem, nemusí být set-top box naladěn na správný kanál. Externí přijímač musí být naladěn na kanál, který chcete vyhledat.

 • Pokud je k počítači připojen jeden nebo více TV tunerů, můžete mít potíže s jedním z tunerů. Každý televizní tuner musí být povolený a musí být nainstalovány příslušné ovladače. Chcete-li se ujistit, zda je televizní tuner kompatibilní se systémem Windows Vista, přejděte na web Windows Vista Seznam kompatibilního hardwaru.

 • Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény nebo ze zdířky ve zdi, musí být kabel správně zapojený do zdířky vstupu televizoru na hardwaru televizního tuneru.

 • Pokud televizní signál prochází kabelovým nebo satelitním set-top boxem, musí být set top box zapnutý a tyto dva kabely musí být připojené:

  • kabel připojující televizní signál k externímu přijímači,

  • kabel připojující set-top box ke zdířce TV-IN na hardwaru televizního tuneru.

 • U poskytovatele televizních služeb se ujistěte, že televizní služby jsou aktivní a nemají technické potíže.

Proč není k dispozici televizní signál pro žádný digitální televizní kanál, který je identifikován při nastavení příjmu v aplikaci Windows Media Center?

Pokud k příjmu digitálního signálu používáte anténu a digitální televizní tuner a zobrazí se zpráva, že aplikace Windows Media Center nerozpoznala televizní signál pro digitální televizní kanál, zkuste následující řešení:

 • Ujistěte se, že signál je dostatečně silný. Postup: Přesuňte anténu do umístění bez překážek a pak v aplikaci Windows Media Center vyzkoušejte sílu signálu.

  Chcete-li zkontrolovat sílu televizního signálu digitálních televizních kanálů, přejděte na obrazovce start na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize klepněte na možnost Síla digitálního televizního signálu.

 • Koaxiální kabel musí být pevně zapojený v digitálním tuneru i v digitální televizní anténě. Některé digitální tunery mají více konektorů, takže se ujistěte, že je kabel zapojený do zdířky TV-IN.

 • Ověřte, zda digitální televizní anténa podporuje digitální televizi.

 • Pokud máte zesilovač signálu pro digitální televizní anténu, kabel musí pevně propojovat obě zařízení a zesilovač musí být zapnutý.

Proč nelze získat signál konkrétního kanálu digitální televize?

Pokud k příjmu digitálního signálu používáte anténu a digitální televizní tuner a zobrazí se zpráva, že aplikace Windows Media Center nerozpoznala televizní v televizním kanálu digitální antény, může být příčina následující:

 • Umístění antény neumožňuje příjem silného stálého digitálního televizního signálu. Zkuste změnit umístění antény, aby se zesílil příjem televizního signálu a pak vyzkoušejte sílu signálu v aplikaci Windows Media Center.

  Chcete-li zkontrolovat sílu televizního signálu digitálních televizních kanálů, přejděte na obrazovce start na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize klepněte na možnost Síla digitálního televizního signálu.

  Další informace o vhodném umístění antény tak, aby byl signál silnější, naleznete v dokumentaci k anténě.

 • Některé bezdrátové sítě, mobilní telefony, mikrovlnné trouby a rádiové signály se mohou rušit s digitálním signálem vysílaným vzduchem. Při sledování živého digitálního televizního vysílání zkuste vypnout všechna uvedená zařízení a zjistíte, zda příjem televizního signálu nenarušují.

 • Zaznamenáte-li dlouhodobé výpadky televizního signálu, může to být tím, že kanál v určitých časech televizní pořady nevysílá. Další informace naleznete v seznamu televizních pořadů.

 • Pokud žijete v Evropě a používáte anténu, která podporuje kanály DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), může prohledávání v aplikaci Windows Media Center identifikovat kanály, které nepřijímáte. Tyto kanály lze odebrat z rozhraní aplikace Windows Media Center provedením následujících kroků:

  V nabídce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte postupně na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Upravit kanály.

Proč nelze získat silný signál konkrétního kanálu digitální televize?

Obdržíte-li zprávu, že aplikace Windows Media Center nemůže zjistit televizní signál na kabelovém digitálním televizním kanálu, může to být z následujících důvodů:

 • Kabelový digitální kanál nemáte předplacený. Další informace o službě vám poskytne televizní společnost. Pokud se v průvodci zobrazí kanál, který není součástí vaší kabelové služby, můžete jej odstranit takto:

  Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte postupně na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Upravit kanály.

 • Používáte-li kartu CableCARD, nemusí být správně vložena. Znovu vložte kartu CableCARD a znovu proveďte ladění. Aplikace Windows Media Center vyžaduje nové nastavení karty CableCARD. V takovém případě postupujte podle pokynů v průvodci.

Poznámky

 • Aplikace Windows Media Center je k dispozici pouze v edicích Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

 • K přehrávání nebo nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center je potřeba analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač není vybaven kartou televizního tuneru, můžete si ho dokoupit. Další informace o získání karty televizního tuneru naleznete v části Získejte nápovědu k televizní kartě nebo kontaktujte výrobce svého počítače.