Odinstalace aplikace Internet Explorer 8

Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Aplikace Internet Explorer 8 se nainstaluje jako aktualizace systému Windows. Při její odinstalaci postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Programy a funkce klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Programy a potom klepnutím na položku Programy a funkce.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Zobrazit nainstalované aktualizace.

  3. Vyberte aplikaci Internet Explorer 8 a klikněte na tlačítko Odinstalovat. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. Odinstalujte aplikaci Internet Explorer 8 podle pokynů na obrazovce.

  5. Po dokončení restartujte systém Windows.

Poznámka

  • Pokud jste odinstalaci provedli z důvodu používání starší verze nebo proto, že aplikace Internet Explorer 8 nefungovala správně, můžete po provedení kroku 5 provést opětovnou instalaci.

  • Pokud aplikaci Internet Explorer 8 znovu nenainstalujete, počítač se vrátí k aplikaci Internet Explorer 7 a ke kumulativním aktualizacím aplikace Internet Explorer 7, které váš počítač používal před instalací aplikace Internet Explorer 8. Spusťte službu WindowsUpdate a ujistěte se, že v počítači nechybí nejnovější aktualizace aplikace Internet Explorer 7.