Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, budete k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zařízení Windows Media Center Extender usnadňuje používání aplikace Windows Media Center kdekoli v domácnosti. Zařízení Extender pracuje podobně jako aplikace Windows Media Center, je to však samostatné zařízení a jeho používání je poněkud odlišné. Zařízení Extender je stále spuštěné a připravené, kdykoli chcete zapnout televizor a sledovat program nebo obrázky.

Po úspěšném nastavení zařízení Windows Media Center Extender budete pravděpodobně chtít přidat do knihovny hudbu, obrázky, nahrané televizní vysílání a video. Můžete to provést stejným způsobem jako přidávání digitálních mediálních souborů v aplikaci Windows Media Center. Další informace o způsobu přidávání digitálních médií do knihovny naleznete v tématu Přidání digitálních mediálních souborů.

Zobrazit vše

Postup přidání seznamu stop pomocí zařízení Windows Media Center Extender

Ve výchozím nastavení se seznamy stop, které slouží v aplikaci Windows Media Center k poslechu hudby, ukládají do složky Hudba příslušného uživatelského účtu. Je-li k ukládání obsahu při kopírování z disku CD používána jiná složka, ukládá se seznam stop do této složky.

Při prohlížení složek, které obsahují seznam stop, můžete používat ovládací prvky rozbalení (+) a sbalení (-). Ovládací prvky rozbalení a sbalení vyberete pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovládání.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a vyberte možnost Nastavení.

 2. Vyberte možnost Nastavení knihovny.

 3. Vyberte možnost Přidat složku ke sledování a klepněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte jednu z možností v nabídce Přidat složky a klepněte na tlačítko Další.

 5. Přejděte do složky obsahující seznam stop, zaškrtněte políčko, které složce přísluší, a klepněte na tlačítko Další a na tlačítko Dokončit.

Postup nastavení zařízení Xbox 360 jako zařízení Windows Media Center Extender

 1. Nastavte zařízení Windows Media Center Extender.

 2. Zapněte zařízení Xbox 360.

 3. Spusťte počítač s aplikací Windows Media Center.

 4. Chcete-li začít používat zařízení Xbox 360 jako zařízení Extender, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí ovladače zařízení Xbox 360 vyberte lištu media a poté vyberte položku Media Center.

  • Stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání na dálkovém ovládání zařízení Xbox 360.
 5. Pomocí dálkového ovládání nebo ovládacích prvků zařízení Xbox 360 vyberte obsah aplikace Windows Media Center, který chcete v zařízení Xbox 360 přehrát.

  Přejděte na téma Stručná referenční příručka aplikace Media Center na webu zařízení Xbox, kde naleznete podrobný diagram, který znázorňuje používání různých funkcí v aplikaci Windows Media Center pomocí ovladače zařízení Xbox 360.

Použití zařízení Windows Media Center Extender

 1. Nastavte zařízení Windows Media Center Extender.

 2. Zapněte zařízení Extender.

 3. Spusťte počítač s aplikací Windows Media Center.

 4. Stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání na dálkovém ovládání zařízení Extender a poté použijte šipku nahoru nebo dolů k vybrání obsahu aplikace Windows Media Center, který chcete přehrát pomocí zařízení Extender.

Postup odinstalace zařízení Xbox 360 a odebrání připojení zařízení Extender.

Zařízení Xbox 360 můžete odinstalovat, chcete-li nainstalovat zařízení Extender znovu s jiným nastavením. Nebo pokud jste dříve připojili zařízení k jednomu počítači s aplikací Windows Media Center a nyní chcete připojit zařízení Xbox 360 k jinému počítači s aplikací Windows Media Center, je nutné nejprve odebrat všechna existující připojení mezi zařízením Xbox 360 a prvním počítačem.

Během odinstalace zařízení Xbox 360 jako zařízení Extender je účet zařízení Media Center Extender (ve výchozím nastavení nazván MCX1) odebrán z počítače s aplikací Windows Media Center včetně všech nastavení zařízení Extender. Po odinstalaci zařízení Extender jej můžete později opět přidat.

Chcete-li odebrat připojení zařízení Xbox 360 Extender, je nutné provést postup v zařízení Xbox 360 i v počítači s aplikací Windows Media Center.

 1. V počítači s aplikací Windows Media Center spusťte aplikaci Windows Media Center.

 2. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a pak klepněte na možnost Nastavení.

 3. Klepněte na možnost Zařízení Extender a poté klepněte na položku Xbox 360.

 4. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

 5. Odinstalujte zařízení Extender podle pokynů Průvodce odinstalací zařízení Extender.

 6. Pomocí ovladače zařízení Xbox 360 přejděte v zařízení Xbox 360 do lišty system rozhraní Xbox Dashboard a poté vyberte možnost Computers.

 7. Vyberte možnost Windows Media Center a stiskněte tlačítko A.

 8. Vyberte možnost Disconnect.

 9. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do lišty system.

 10. Pokud má zařízení Xbox 360 pevný disk nebo paměťovou kartu, přejděte do lišty system a vyberte možnost Memory.

 11. Vyberte možnost Hard Drive nebo Memory Card a vyberte možnost Games a poté vyberte svůj profil.

 12. Vyberte možnost Xbox 360 Dashboard a poté vyberte možnost Windows Media Center.

 13. Vyberte možnost Delete a stiskněte tlačítko A.

 14. Opakovaným stisknutím tlačítka B se vrátíte do lišty system.