Chcete-li ovládat aplikaci Windows Media Center pomocí dálkového ovládání, je zapotřebí volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

K dispozici jsou různé modely dálkového ovládání aplikace Windows Media Center s různými možnostmi. Dálkové ovládání může být dodáno s počítačem s aplikací Windows Media Center, nebo je lze koupit v obchodě.

Ke správné funkci dálkového ovládání aplikace Windows Media Center budete také potřebovat vysílač nebo infračervený přijímač (IR). Může to být infračervené zařízení (obvykle připojené k počítači kabelem USB) nebo produkty jiných technologií (Bluetooth nebo rádiové vysílače). Přijímač může být interní nebo externí. Informace o požadované verzi přijímače naleznete v dokumentaci k hardwaru.

Pomocí dálkového ovládání můžete v aplikaci Windows Media Center provádět mnoho činností. Můžete provádět například následující akce:

 • sledovat, nahrávat a ovládat televizi (je-li v počítači nainstalovaný tuner),

 • ovládat, přehrávat a kopírovat hudbu,

 • vytvářet, přehrávat a ovládat prezentace vlastních obrázků,

 • využívat přístup k online partnerům nabízejícím (mimo jiné) hry, další hudbu a jiné softwarové produkty,

 • procházet obrazovkami pomocí textu.

Pomocí kláves s čísly na dálkovém ovládání můžete procházet informace a vyhledávat pořady a další informace.

Zobrazit vše

Tlačítka dálkového ovládání vyžadovaná společností Microsoft

Následující části popisují vyžadovaná tlačítka dálkového ovládání. Tyto kategorie tlačítek se v Nápovědě používají v seznamech tlačítek dálkového ovládání aplikace Windows Media Center a při popisu funkcí těchto tlačítek. Tlačítka vyžadovaná společností Microsoft jsou uvedena v tabulkách v této části. Konkrétní vyžadovaná tlačítka závisejí na tom, zda je dálkové ovládání dodáváno s počítačem s aplikací Windows Media Center, který je vybaven hardwarem televizního tuneru.

Navigační tlačítka

Následující tabulka uvádí navigační tlačítka vyžadovaná společností Microsoft pro počítače s aplikací Windows Media Center.

Název tlačítka
Vyžadováno pro počítače s hardwarem televizního tuneru
Vyžadováno pro počítače bez hardwaru televizního tuneru

Zelené tlačítko Start

Ano

Ano

Šipka nahoru

Ano

Ano

Šipka dolů

Ano

Ano

Šipka vlevo

Ano

Ano

Šipka vpravo

Ano

Ano

OK

Ano

Ano

More

Ano

Ano

Back

Ano

Ano

Ovládací prvky pohybu

Následující tabulka uvádí tlačítka pohybu vyžadovaná společností Microsoft pro počítače s aplikací Windows Media Center.

Název tlačítka
Vyžadováno pro počítače s hardwarem televizního tuneru
Vyžadováno pro počítače bez hardwaru televizního tuneru

Kombinované tlačítko Play/Pause

Ano

Ano

Play

Ano

Ano

Pause

Ano

Ano

Stop

Ano

Ano

Rewind

Ano

Ano

Fast forward

Ano

Ano

Skip backward

Ano

Ano

Skip forward

Ano

Ano

Record TV

Ano

Ne

Prvky pro ovládání zvuku a videa

Následující tabulka uvádí tlačítka pro ovládání zvuku a videa vyžadovaná společností Microsoft pro počítače s aplikací Windows Media Center.

Název tlačítka
Vyžadováno pro počítače s hardwarem televizního tuneru
Vyžadováno pro počítače bez hardwaru televizního tuneru

Tlačítko Power/Standby

Ano

Ano

Power On

Ano

Ano

Power Off

Ano

Ano

Volume Up

Ano

Ano

Volume Down Off

Ano

Ano

Mute

Ano

Ano

Channel/Page Up

Ano

Ne

Channel/Page Down

Ano

Ne

Tlačítka pro zkrácený přístup do aplikace Windows Media Center

Následující tabulka uvádí tlačítka pro zkrácený přístup vyžadovaná společností Microsoft pro počítače s aplikací Windows Media Center.

Název tlačítka
Vyžadováno pro počítače s hardwarem televizního tuneru
Vyžadováno pro počítače bez hardwaru televizního tuneru

Guide

Ano

Ne

Teletext

Následující tabulka uvádí teletextová tlačítka vyžadovaná společností Microsoft pro počítače s aplikací Windows Media Center.

Název tlačítka
Vyžadováno pro počítače s hardwarem televizního tuneru
Vyžadováno pro počítače bez hardwaru televizního tuneru

Červené

Ano

Ne

Zelené

Ano

Ne

Modré

Ano

Ne

Žluté

Ano

Ne

Teletext On/Off

Ano

Ne

Zadávání textu

Chcete-li pomocí dálkového ovládání zadat text, stiskněte opakovaně tlačítko s číslem. Tím procházíte volbami, které jsou pro toto číslo k dispozici. S každým následujícím stisknutím tlačítka se zobrazí jiný znak. Když naleznete požadovaný znak, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko Enter. Jste-li například příznivce pořadů o vaření, můžete následujícím způsobem vyhledávat v televizním programu podle klíčového slova „food“ (jídlo):

Písmena a čísla zadáte odpovídajícími tlačítky.

 1. Stiskněte třikrát číslici 3, zobrazí se písmeno f, potom stiskněte tlačítko ENTER.

 2. Stiskněte třikrát číslici 6, zobrazí se písmeno o, potom stiskněte tlačítko ENTER.

 3. Stiskněte třikrát číslici 6, zobrazí se písmeno o, potom stiskněte tlačítko ENTER.

 4. Stiskněte jednou číslici 3, zobrazí se písmeno d, potom stiskněte tlačítko ENTER.

  V některých případech není při vyhledávání podle klíčového slova nutné zadávat všechna písmeno každého slova. Po zadání třetího písmena se zobrazí seznam možností.

Lze provádět také tyto akce:

 • Tlačítky CH/PG+ a CH/PG- můžete přepínat mezi velkými písmeny, malými písmeny a režimy symbolů.

 • Stisknutím tlačítka CLEAR na dálkovém ovládání odstraníte předchozí znak.

 • Stisknutím tlačítka (0) na dálkovém ovládání vložíte mezeru.

Další funkce tlačítka MORE

Po stisknutí tlačítka MORE na dálkovém ovládání se v aplikaci Windows Media Center zobrazí seznam dalších možností. Zobrazené možnosti závisí na tom, co je na obrazovce vybráno. Když například vyberete obrázek a stisknete tlačítko MORE na dálkovém ovládání, zobrazí se následující možnosti: Podrobnosti, Otočit, Vypálit a Nastavení.

Stisknutím tlačítka MORE můžete v aplikaci Windows Media Center odkudkoli přejít na možnost Nastavení.

Chcete-li zavřít seznam možností bez výběru možnosti, stiskněte tlačítko BACK na dálkovém ovládání, stiskněte klávesu ESC na klávesnici nebo klepněte tlačítkem myši na obrazovku mimo seznam.

Přepnutí aplikace Windows Media Center do režimu spánku

Dálkové ovládání může být (v systému Windows  Vista) nakonfigurováno, aby umožňovalo přepnout počítač s aplikací Windows do režimu spánku a probudit jej. Počítač uvedete do režimu spánku stisknutím tlačítka SLEEP   Obrázek tlačítka úsporného režimu na dálkovém ovládání. Tento stav šetřící energii může také při stisknutí tlačítka power/sleep na dálkovém ovládání určit, zda neprobíhá nebo není naplánované nahrávání pořadu. Informace o nastavení této funkce dálkového ovládání v systému Windows  Vista s aplikací Windows Media Center naleznete v uživatelské příručce.
Některé počítače s aplikací Windows Media Center po stisknutí tlačítka SLEEP Obrázek tlačítka úsporného režimu na dálkovém ovládání nebo po klepnutí na příkaz Režim spánku v nabídce Vypnout mohou přejít do režimu hlubokého spánku (hibernace) namísto režimu spánku. V režimu spánku se počítač jeví jako vypnutý (reproduktory a monitor nebo televizor jsou vypnuté), ale může provádět úlohy, které nevyžadují zásah uživatele, například nahrávání televizního vysílání. V tomto režimu se počítač nemusí zapnout, aby mohl dokončit nahrávání.