Chcete-li, aby více počítačů sdílelo jedno připojení k Internetu, máte dvě možnosti:

 • Použijte službu Sdílení připojení k Internetu.

 • Použijte směrovač.

  Další informace o použití směrovače naleznete v tématu Vytvoření domácí sítě.

Princip služby Sdílení připojení k Internetu

Nejprve potřebujete jeden počítač, označovaný jako hostitelský, připojený k Internetu, který má samostatné připojení k ostatním počítačům v síti. Na připojení k Internetu aktivujte službu Sdílení připojení k Internetu. Ostatní počítače v síti jsou potom připojeny k hostitelskému počítači a odtud dále k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k Internetu hostitelského počítače.

Příklad sítě využívající službu Sdílení připojení k Internetu
Síť využívající službu Sdílení připojení k Internetu

Povolení služby Sdílení připojení k Internetu

Postup povolení služby Sdílení připojení k Internetu v hostitelském počítači

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na připojení, které chcete sdílet, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.

  Poznámka

  • Pokud máte pouze jedno připojení k Internetu, karta Sdílení nebude k dispozici.

 4. V případě potřeby můžete také zaškrtnou políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti řídit či zakázat sdílené připojení k Internetu.

 5. Případně můžete klepnout na tlačítko Nastavení a vybrat služby spuštěné v síti, jejichž využívání chcete povolit ostatním uživatelům.

Když povolíte službu Sdílení připojení k Internetu, získá připojení k místní síti LAN novou statickou adresu IP a konfiguraci, takže bude třeba obnovit všechna připojení protokolem TCP/IP mezi hostitelským počítačem a ostatními počítači v síti.

Chcete-li ověřit správnou funkci síťového připojení a připojení k Internetu, zjistěte, zda můžete v počítačích sdílet soubory a zda jednotlivé počítače mají přístup k webu.

Konfigurace protokolu TCP/IP

Chcete-li používat službu Sdílení připojení k Internetu, je třeba připojení k místní síti LAN na všech počítačích v síti nakonfigurovat tak, aby získaly adresu IP automaticky. To provedete následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na připojení k místní síti LAN a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte na možnost TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) nebo TCP/IPv6 (Internet Protocol verze 6) a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.

 4. Klepněte na možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky nebo Získat adresu IPv6 automaticky.

Možnosti Internetu v počítačích v síti by také měly být nakonfigurovány pro službu Sdílení připojení k Internetu. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení Internetu pro službu Sdílení připojení k Internetu.

Nepoužívejte službu Sdílení připojení k Internetu v síti s řadiči domény, servery DNS, bránami nebo servery DHCP. Službu Sdílení připojení k Internetu nepoužívejte ani v systémech nakonfigurovaných pro statické adresy IP.

Sdílení připojení k Internetu a připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN)

Když v hostitelském počítači vytvoříte připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) k podnikové síti a potom pro toto připojení aktivujete službu Sdílení připojení k Internetu, bude veškerý internetový provoz přesměrován do podnikové sítě a všechny počítače v domácí síti budou mít přístup do podnikové sítě. V případě, že sdílení připojení k Internetu u připojení k síti VPN nepovolíte, nebudou mít ostatní počítače přístup k Internetu ani k podnikové síti v době, kdy bude připojení k síti VPN v hostitelském počítači aktivní.

ICS a ad hoc sítě

Pokud sdílíte své internetové připojení na ad hoc síti, bude ICS vypnuta jestliže:

 • se odpojíte od ad hoc sítě.

 • vytvoříte novou ad hoc síť, aniž byste se odpojili od ad hoc sítě, ve které jste vytvořili ICS.

 • odhlásíte se a znovu přihlásíte (bez odpojení od ad hoc sítě).