Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků. Program Malování lze používat jako digitální náčrtník pro vytváření jednoduchých obrázků až po výtvarné projekty nebo pro vkládání textu či vzorů do jiných obrázků, například pořízených digitálním fotoaparátem.

Časti programu Malování

Chcete-li spustit program Malování, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Všechny programy, klepněte na možnost Příslušenství a potom klepněte na možnost Malování.

Po spuštění programu Malování se zobrazí okno, téměř celé prázdné, kde je jen několik nástrojů pro malování a kreslení. Následující obrázek ukazuje různé části okna programu Malování:

Obrázek okna programu Malování
Okno programu Malování

Práce s nástroji

Součástí programu Malování je praktická sada nástrojů na kreslení. Pomocí těchto nástrojů můžete kreslit rukou a přidávat do obrázků různé tvary.

Tato část popisuje některé běžné úkoly. Informace o použití jednotlivých nástrojů v sadě nástrojů programu Malování naleznete v tématu Nástroje programu Malování.

Kreslení čáry

Některé nástroje, jako je tužka, štětec, čára a křivka, umožňují vytvářet různé rovné, zakřivené nebo klikaté čáry. Co nakreslíte, záleží na tom, jak při kreslení pohybujete myší. Nástroj Čára můžete například použít k nakreslení rovné čáry.

 1. V sadě nástrojů klepněte na nástroj Čára   Obrázek nástroje Úsečka .
 2. Na panelu Barva klepněte na barvu, kterou chcete použít.

 3. Při kreslení přetáhněte ukazatel po kreslicí ploše.

Kreslení klikaté čáry

Vaše kresby nemusí být tvořeny jen samými rovnými čárami. Chcete-li například vytvořit hladké křivky, můžete použít nástroj Křivka. Nástroje Tužka a Štětec lze použít k vytvoření zcela nahodilých, volných tvarů.

 1. V sadě nástrojů klepněte na nástroj Tužka   Obrázek nástroje Tužka .
 2. Na panelu Barva klepněte na barvu, kterou chcete použít.

 3. Kreslete přetažením ukazatele myši po kreslicí ploše.

Tip

 • Pokud chcete nakreslit širší linku, doporučujeme použít nástroj Štětec. Nástroj Štětec může uživatel nastavit na různé tloušťky čar.

Kreslení tvaru

Některé nástroje, jako například Obdélník nebo Elipsa, umožňují do kresby přidávat tvary. Způsob je vždy stejný, bez ohledu na zvolený tvar. Chcete-li například nakreslit mnohoúhelník, tvar s velkým počtem stran, použijte nástroj Mnohoúhelník.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na nástroj Mnohoúhelník   Obrázek nástroje Mnohoúhelník.
 2. V poli Možnosti klepněte na styl výplně:

  Obrázek možností výplně
  Styl výplně
  • Obrys. Nakreslený tvar bude pouze obrys s průhlednou vnitřní plochou.

  • Obrys s výplní. Nakreslený tvar bude vyplněn aktuální barvou pozadí. (Chcete-li nastavit barvu pozadí, klepněte pravým tlačítkem na požadovanou barvu v panelu Barva.)

  • Plná barva. Nakreslený tvar bude vyplněn aktuální barvou pozadí, ale nebude mít žádný obrys.

 3. Chcete-li přidat mnohoúhelník, přetáhněte ukazatel myši po kreslicí ploše a klepněte na konci první strany.

 4. Přetažením nakreslete další stranu a opět ji klepnutím dokončete. Tento postup opakujte podle požadovaného počtu stran.

 5. Chcete-li nakreslit poslední stranu a uzavřít mnohoúhelník, poklepejte myší.

Vymazání části obrázku

Pokud uděláte chybu nebo jen potřebujete část obrázku změnit, použijte gumu. Ve výchozím nastavení změní guma každou plochu, na kterou ji použijte, na bílou. Barvu gumy je však možné změnit. Když například nastavíte barvu gumy na žlutou, tahy gumou se zbarví žlutě.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na nástroj GumaObrázek nástroje Guma .
 2. Na panelu Barva klepněte na barvu, pomocí které chcete obrázek mazat. Pokud chcete mazat bíle, nemusíte barvu vybírat.

 3. Přetáhněte ukazatel myši přes oblast, kterou chcete vymazat.

Změna efektu kreslicích nástrojů

Způsob, jak kreslí jednotlivé nástroje, lze změnit v poli Možnosti, které je umístěno pod sadou nástrojů. Zde můžete nastavit tloušťku štětce (což má vliv na tloušťku tvarů nakreslených na obrazovce) a to, zda budou nakreslené tvary pouze obrysy nebo vyplněné.

Změna tahu štětcem

 1. Na panelu nástrojů klepněte na nástroj Štětec  Obrázek nástroje Štětec.
 2. V poli Možnosti klepněte na tvar štětce, kterým chcete malovat.

  Obrázek možností štětce
  Obrázek možností štětce
 3. Chcete-li malovat, přetáhněte ukazatel po kreslicí ploše.

Uložení obrázku

Obrázek často ukládejte, abyste o práci nechtěně nepřišli. Obrázek uložíte klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor. Uloží se všechny změny, které byly v obrázku provedeny od posledního uložení.

Při prvním uložení nového obrázku budete muset zadat název souboru obrázku. Postupujte takto:

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

 2. V seznamu Uložit jako typ klepněte na požadovaný formát souboru.

 3. Do pole Název souboru zadejte požadovaný název.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.