Je důležité spouštět software na ochranu proti spywaru při každém použití počítače. Spyware a jiný potenciálně nežádoucí software se může při každém připojení k síti Internet pokusit nainstalovat se ve vašem počítači. Může počítač infikovat také při instalaci některých programů z CD, DVD nebo jiného vyměnitelného média. Potenciálně nežádoucí nebo škodlivý software může být naprogramován také tak, aby se spustil v neočekávaném čase, nejen ihned po instalaci.

Program Windows Defender nabízí tři způsoby pro pomoc při ochraně před infekcí počítače spywarem a jiným potenciálně nežádoucím softwarem:

  • Ochrana v reálném čase.‍‍ Program Windows Defender uživatele varuje, když se spyware nebo potenciálně nežádoucí software pokouší nainstalovat nebo spustit se v počítači. Upozorní také, když se programy pokusí změnit důležitá Windows nastavení.

  • Komunita SpyNet. Online komunita Microsoft SpyNet umožňuje uživatelům poznat, jak jiní uživatelé reagují na software, který ještě nebyl klasifikován z hlediska rizik. Informace o tom, zda ostatní členové komunity software povolili, může uživateli usnadnit rozhodování o tom, zda program v počítači povolit. Naopak, pokud se zapojíte, vaše volby se přidají do hodnocení stupně nebezpečnosti prováděného komunitou a pomohou při rozhodování ostatním lidem.

  • Možnosti prohledávání. Program Windows Defender lze použít k vyhledávání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru, který by mohl být nainstalován v počítači, k rozpisu prohledávání v pravidelných intervalech a k automatickému odstraňování škodlivého softwaru, který je zjištěn v průběhu prohledávání.

Při používání programu Windows Defender je důležité, aby definice byly aktuální. Definice jsou soubory, které fungují jako neustále se rozšiřující encyklopedie možných zdrojů ohrožení. Program Windows Defender používá definice k určení, je-li software, který zjistí, spywarem nebo jiným potenciálně nežádoucím softwarem, a potom uživatele informuje o možných rizicích. Aby byly definice co nejaktuálnější, spolupracuje program Windows Defender se systémem Windows Update a automaticky instaluje nově vydané definice. Program Windows Defender můžete také nastavit tak, aby před prohledáváním prověřil online existenci aktualizovaných definicí.