Ovládací panel Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows nabízí rychlý přístup k nastavením mobilního počítače z jediného místa. Lze například upravit hlasitost reproduktoru mobilního počítače, zkontrolovat stav bezdrátového připojení k síti a upravit jas zobrazení, to vše z jednoho místa.

Otevření Centra nastavení mobilních zařízení systému Windows

 • Otevřete Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, na položku Mobilní počítač a potom na položku Centrum nastavení mobilních zařízení Windows.

Rychlá úprava nastavení mobilního počítače

Nemusíte si již pamatovat, na kterých ovládacích panelech jsou která nastavení. Je to obzvláště užitečné v situacích, kdy je třeba rychle upravit nastavení, aby bylo možné používat mobilní počítač na různých místech, například při cestování z kanceláře na schůzku nebo při jízdě z domova na letiště. Úprava nastavení z jednoho místa šetří čas, ať už mobilní počítač používáte pracovně či jako soukromá osoba.

Centrum nastavení mobilních zařízení obsahuje několik nejčastěji používaných nastavení mobilního počítače. V závislosti na vašem systému budou v okně Centrum nastavení mobilních zařízení některé z následujících dlaždic (nemusí tam být všechny):

 • Jas.  Posunem jezdce lze dočasně upravit jas zobrazení. Chcete-li upravit nastavení jasu zobrazení pro plán napájení, klepněte na ikonu na příslušné dlaždici a otevře se ovládací panel Možnosti napájení.

 • Hlasitost.  Posunem jezdce lze upravit hlasitost reproduktoru mobilního počítače, případně lze hlasitost ztlumit zaškrtnutím políčka Ztlumit.

 • Stav baterie.  Můžete se podívat, kolik energie zbývá v baterii, nebo vybrat ze seznamu plán napájení.

 • Bezdrátová síť.  Můžete zkontrolovat stav bezdrátového připojení k síti nebo vypnout či zapnout bezdrátový adaptér.

  Poznámka:

  • Jestliže v dlaždici bezdrátové sítě není k dispozici tlačítko pro zapnutí bezdrátové sítě, je možné, že budete k zapnutí bezdrátového adaptéru muset použít hardwarový přepínač v počítači. Další informace o zapínání a vypínání bezdrátového adaptéru naleznete v dokumentaci od výrobce počítače.

 • Otočení obrazovky.  Můžete změnit orientaci obrazovky počítače Tablet PC z režimu na výšku na režim na šířku a naopak.

 • Externí obrazovka.  Můžete připojit mobilnímu počítači další monitor nebo upravit nastavení zobrazení.

 • Centrum synchronizace.  Můžete zobrazit stav probíhající synchronizace souborů, spustit novou synchronizaci nebo nastavit synchronizační partnerství a upravit nastavení v Centru synchronizace.

 • Nastavení prezentace.  Můžete upravit nastavení k předvedení prezentace (například hlasitost reproduktoru a obrázek pozadí na pracovní ploše).

Jestliže potřebujete provést další úpravy nastavení mobilního počítače, která vyžadují přístup k ovládacím panelům, klepnutím na ikonu na dlaždici otevřete ovládací panel pro dané nastavení. Můžete například vybrat existující plán napájení z dlaždice Stav baterie nebo, chcete-li vytvořit plán napájení, můžete klepnout na ikonu na příslušné dlaždici a otevřít ovládací panel Možnosti napájení.

Obrázek okna Centra nastavení mobilních zařízení systému Windows
Program Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows

Poznámky

 • Některé dlaždice ovládacího panelu Centrum nastavení mobilních zařízení jsou přidány výrobcem mobilního počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s mobilním počítačem nebo na webu výrobce.

 • Jestliže se některá dlaždice neobjeví, může to být proto, že v počítači chybí požadovaný hardware (například bezdrátový síťový adaptér) nebo ovladače.