Funkce ReadyBoost systému Windows dokáže využít úložný prostor na některých zařízeních vyměnitelných médií, jako jsou například jednotky USB Flash, ke zrychlení počítače. Když vložíte zařízení, které lze využít pro tuto funkci, dialogové okno Přehrát automaticky vám jako jednu z možností nabídne zrychlení systému pomocí funkce ReadyBoost systému Windows. Pokud tuto možnost vyberete, můžete zvolit, kolik paměti chcete pro tento účel použít. V určitých situacích však není možné ke zrychlení počítače využít veškerou paměť v paměťovém zařízení.

Některé paměťová zařízení USB obsahují pomalou i rychlou paměť Flash. Systém Windows může pro účel zrychlení počítače použít pouze rychlou paměť Flash. Pokud tedy vaše zařízení obsahuje pomalou i rychlou paměť, počítejte s tím, že ke zrychlení systému lze použít pouze rychlou část paměti v zařízení.

Doporučená velikost paměti pro zrychlení Windows ReadyBoost je jednonásobek až trojnásobek velikosti paměti RAM nainstalované v počítači. Pokud má například počítač 512 MB paměti RAM a připojíte k němu jednotku USB Flash o velikosti 4 GB, vyčlenění 512 MB až 1,5 GB této jednotky přinese nejvyšší nárůst výkonu. Minimální velikost jakékoli jednotky USB Flash pro práci s funkcí Windows ReadyBoost je 256 MB.

Funkci Windows ReadyBoost je možné povolit nebo zakázat pro určitou jednotku Flash nebo jiné vyměnitelné paměťové zařízení. Další informace naleznete v tématu Zapnutí nebo vypnutí funkce ReadyBoost pro paměťové zařízení.

Co sledovat

V následujícím textu jsou předloženy některé tipy, co sledovat při nákupu jednotky USB Flash, kterou chcete používat s funkcí Windows ReadyBoost:

  • Zkontrolujte, zda je v počítači volný alespoň jeden port USB 2.0, kam byste mohli zasunout jednotku Flash (nejlépe ne na externím rozbočovači USB sdíleném s dalšími zařízeními USB).

  • Zjistěte, zda výrobce inzeruje kompatibilitu jednotky Flash s funkcí Windows ReadyBoost. Ne všichni výrobci tento údaj uvádějí na obalech svých výrobků.

  • Není-li jednotka Flash označena jako kompatibilní s funkcí Windows ReadyBoost, zkontrolujte její specifikace, abyste viděli, jestli je schopná číst a zapisovat data dostatečně rychle. Rychlostní požadavky funkce Windows ReadyBoost jsou propustnost nejméně 2,5 MB za sekundu při náhodném čtení bloků velikosti 4 kilobajty (KB) a propustnost 1,75 MB za sekundu pro náhodný zápis bloků 512 KB.

Poznámka

  • Může to vypadat, že jednotka Flash vyhovuje těmto požadavkům, ale systém Windows Vista stále nemusí toto zařízení rozpoznat jako kompatibilní s funkcí ReadyBoost, pokud jsou uváděné hodnoty rychlosti naměřeny pro sekvenční čtení namísto čtení náhodného nebo pokud není její výkon konzistentní pro všechny části jednotky Flash.