Zobrazení videa na celé obrazovce v programu Windows Media Player

V programu Windows Media Player můžete sledovat video, televizní pořad, film na disku DVD nebo skladbu s vizualizací v režimu celé obrazovky. Je-li přehrávač v režimu celé obrazovky, můžete řídit přehrávání pomocí ovládacích prvků na obrazovce, které se zobrazí v oblasti videa, nebo můžete použít tlačítka a další ovládací prvky kompatibilní myši.

Zobrazit vše

Postup řízení přehrávání pomocí ovládacích prvků na obrazovce

 1. Pokud se video přehrává nebo je pozastaveno, klepněte na tlačítko Zobrazit celou obrazovkuObrázek tlačítka Zobrazit celou obrazovku nebo stiskněte klávesy ALT+ENTER.

  Po přepnutí do režimu celé obrazovky se mohou na krátkou dobu zobrazit ovládací prvky přehrávače (v závislosti na schopnostech grafické karty a funkce videa nebo disku DVD, který prohlížíte). Pokud se ovládací prvky přehrávání nezobrazily a vy jste nenakonfigurovali jejich vypnutí, pohněte myší a ovládací prvky se znovu zobrazí.

 2. Klepněte na ovládací prvky v blízkosti dolního okraje obrazovky.

 3. Pokud se chcete vrátit do režimu celé obrazovky, stiskněte klávesu ESC nebo pohněte myší a stiskněte tlačítko Ukončit režim celé obrazovky. Obrázek tlačítka Ukončit režim celé obrazovky.

Postup řízení přehrávání pomocí myši

 1. Vypněte ovládací prvky režimu celé obrazovky následujícími akcemi:

  1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Výkon.

  2. V části Přehrávání DVD a videa zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ovládací prvky pro zobrazení na celé obrazovce.

 2. Pokud se video přehrává nebo je pozastaveno, klepněte na tlačítko Zobrazit celou obrazovkuObrázek tlačítka Zobrazit celou obrazovku nebo stiskněte klávesy ALT+ENTER.
 3. Následující tabulka obsahuje různé ovládací prvky myši pro přehrávání. Myší lze provést každou z následujících úloh:

  Akce Ovládací prvek myši
  Akce

  Přehrávání nebo pozastavení

  Ovládací prvek myši

  Klepněte levým tlačítkem myši.

  Akce

  Rychlé převinutí vpřed

  Ovládací prvek myši

  Stiskněte a držte přední tlačítko pro palec.

  Akce

  Převinutí položky

  Ovládací prvek myši

  Stiskněte a držte zadní tlačítko pro palec.

  Akce

  Přeskočení na předchozí položku

  Ovládací prvek myši

  Klepněte zadním tlačítkem pro palec.

  Akce

  Přeskočení na následující položku

  Ovládací prvek myši

  Klepněte předním tlačítkem pro palec.

  Akce

  Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku

  Ovládací prvek myši

  Točte kolečkem myši od sebe a hlasitost se zvýší, točte opačným směrem a hlasitost se sníží.

  Akce

  Ztlumení zvuku nebo obnovení původní hlasitosti zvuku

  Ovládací prvek myši

  Stiskněte kolečko.

  Akce

  Zobrazení dalších příkazů

  Ovládací prvek myši

  Klepněte pravým tlačítkem myši.

 4. Do režimu celé obrazovky se vrátíte stisknutím klávesy ESC.

Poznámka

 • Všechny myši s touto funkcí nejsou kompatibilní.