Zobrazení tiskové fronty

Tisková fronta zobrazuje informace o dokumentech, které čekají na tisk, jako je stav tisku, vlastník dokumentu a počet stran k tisku. Tiskovou frontu můžete použít k zobrazení, pozastavení, obnovení, restartování a zrušení tiskových úloh.

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Chcete-li otevřít tiskovou frontu, poklepejte na používanou tiskárnu.

Tip

  • Pokud právě probíhá tisk nějakých úloh, můžete tiskovou frontu otevřít klepnutím na ikonu tiskárny Obrázek ikony tiskárny v oznamovací oblasti v oznamovací oblasti.