Zobrazení stavu sítě

Centrum síťových připojení a sdílení poskytuje v reálném čase informace o stavu vaší sítě. Lze zobrazit, zda je počítač připojen k Internetu, typ připojení a úroveň přístupu k ostatním počítačům a zařízením v síti. Tyto informace mohou být užitečné při nastavování sítě, nebo pokud máte problémy s připojením. Podrobnější informace o síti lze nalézt na mapě sítě, která je dostupná v Centru síťových připojení a sdílení.

Obrázek Centra sítí a sdílení
Centrum síťových připojení a sdílení

Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.