Když vytvoříte výjimku nebo otevřete port v bráně firewall, umožníte určitému programu odesílat přes bránu firewall informace do počítače nebo z něj. Umožnění programu komunikovat přes bránu firewall (někdy nazývané zrušení blokování) je jako otevření malých dvířek v bráně firewall.

Každým vytvořením výjimky pro program nebo otevřením portu, kterým může program komunikovat přes bránu firewall, se zmenšuje zabezpečení počítače. Čím více výjimek a portů v bráně firewall existuje, tím více příležitostí použít některý otvor k rozšíření červa, přístupu k vašim souborům nebo použití počítače k dalšímu šíření škodlivého softwaru mají k dispozici počítačoví podvodníci a škodlivý software.

Obecně je bezpečnější vytvořit výjimku pro program než otevřít port. Pokud otevřete port, zůstane otevřený, dokud jej nezavřete, ať už jej program používá nebo ne. Pokud vytvoříte výjimku, „dvířka“ jsou otevřena pouze po dobu, kdy je to třeba pro konkrétní komunikaci.

Bezpečnostní rizika můžete snížit dodržením následujících pokynů:

  • Výjimky vytvářejte a porty otevírejte pouze tehdy, když je toho opravdu zapotřebí. Odstraňujte výjimky a zavírejte porty, které již nepotřebujete.

  • Nikdy nevytvářejte výjimku ani neotvírejte port pro neznámý program.