Co je technologie Windows Connect Now?

Microsoft Windows Connect Now (WCN) je technologie určená k řešení nutnosti jednoduššího a bezpečnějšího způsobu konfigurace zařízení a počítačů v síti. Navíc ke snazší konfiguraci zařízení můžete technologii WCN použít k ukládání nastavení bezdrátové sítě na jednotku USB flash, kterou poté můžete připojit do zařízení (jako jsou směrovače) a počítačů, abyste je mohli rychle a snadno přidat do sítě.

Poznámka

  • Technologie Windows Connect Now je jednodušší na obsluhu a bezpečnější než ruční metody konfigurace sítě. Abyste však mohli využít jejích výhod, je třeba mít zařízení, které jsou s touto technologií kompatibilní. Podívejte se na informace, které jsou dodány s vaším zařízením, a zjistěte, zda je kompatibilní s technologií WCN, nebo se podívejte, zda je na zařízení nebo jeho obalu logo „Certified for Windows Vista“ nebo „Works with Windows Vista“.

Abyste mohli využít výhod nejnovější technologie Windows Connect Now, budete potřebovat:

  • Počítač se systémem Windows Vista.

  • Zařízení kompatibilní s technologií WCN, jako jsou směrovače a tiskárny.

  • Jednotku USB flash (pokud chcete využít možnost konfigurace pomocí rozhraní USB).

Možnosti technologie Windows Connect Now jsou následující:

  • Konfigurace pomocí rozhraní USB. Nastavení bezdrátové sítě můžete uložit na jednotku USB flash a poté tuto jednotku připojit k jinému počítači nebo zařízení kompatibilnímu s technologií WCN, jako je směrovač nebo tiskárna.

  • Konfigurace pomocí kabelové sítě (Ethernet). Pomocí ethernetového kabelu můžete připojit směrovač nebo přístupový bod k počítači se systémem Windows Vista a poté spustit průvodce konfigurací směrovače nebo přístupového bodu. Jakmile je zařízení nakonfigurováno, můžete další zařízení do sítě přidat bezdrátově.

  • Konfigurace pomocí bezdrátové sítě: Tato konfigurace probíhá stejně jako konfigurace pomocí kabelové sítě (Ethernet), ovšem bez kabelů.

  • Bezdrátové připojení k síti. Můžete se připojit k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu, který již je nakonfigurován.

Informace o nastavení sítě bez nebo s technologií Windows Connect Now naleznete v tématu Nastavení domácí sítě. Informace o přidávání zařízení nebo počítačů do sítě, s nebo bez technologie Windows Connect Now naleznete v tématu Přidání zařízení nebo počítače do sítě.