Co dělat, když se systém Windows nespouští správně

Jelikož řešení systémových problémů je složitý proces a konfigurace hardwaru a softwaru se může ve velké míře lišit, existuje mnoho přístupů, jak řešit problémy, které mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Zde jsou uvedeny některé nástroje, které můžete použít, a strategie, které můžete vyzkoušet:

Zobrazit vše

Zkuste použít nástroj Obnovení systému

Nástroj Obnovení systému může navrátit systémové soubory do stavu předtím, než jste zaznamenali problém, aniž by to nějak ovlivnilo dokumenty, fotografie a další osobní soubory. Pokud nástroj Obnovení systému neopraví problém, můžete celou operaci obnovení vrátit zpět a zvolit jiný bod obnovení. Další informace naleznete v tématu Co je to nástroj Obnovení systému?

Zjistěte, zda se nejedná o problém související s hardwarem

 • Paměť. Chyby paměti mohou být způsobeny vadnou pamětí RAM. Informace o vyhledávání chyb v paměti počítače naleznete v tématu Jak zjistím, že má počítač problémy s pamětí?

 • Pevné disky. Problémy s pevným diskem mohou být způsobeny poškozenými systémovými soubory a fyzickými chybami na vlastním pevném disku. Informace o vyhledávání chyb na pevném disku naleznete v tématu Vyhledání chyb na pevném disku.

 • Zařízení a ovladače. Pokud jste nainstalovali nové zařízení, grafickou kartu nebo jiný hardware, který způsobuje problémy, daný ovladač zařízení nemusí být kompatibilní se systémem Windows. Další informace najdete v tématu Tipy pro řešení běžných potíží s ovladači. Pokud však odinstalace nebo obnovení předchozí verze ovladače problém nevyřeší, pokuste se o odinstalaci nebo vyjmutí hardwaru a pak počítač restartujte.

Zjistěte, zda se nejedná o problém související se softwarem

 • Kompatibilita. Většina programů vytvořených pro systém Windows XP také funguje v této verzi systému Windows, ale některé starší programy mohou fungovat nesprávně, případně se nedají spustit vůbec. Pokud program vytvořený pro dřívější verzi systému Windows neběží správně, můžete změnit nastavení kompatibility pro tento program pomocí Průvodce ověřením kompatibility programů nebo použít kartu Kompatibilita přímo u souboru programu a změnit nastavení ručně. Další informace naleznete v tématu Zprovoznění starších programů v této verzi systému Windows‌‌.

 • Odinstalace. Pokud program nelze odinstalovat, zkuste použít nástroj Obnovení systému k obnovení systému do stavu, kdy fungoval správně. Další informace naleznete v tématu Co je to nástroj Obnovení systému?

Pokud se systém Windows spustí, ale pracuje neobvykle nebo pomalu, vyzkoušejte tyto možnosti

 • Nástroj Obnovení systému. Nástroj Obnovení systému může vrátit systémové soubory do stavu, ve kterém se nacházely předtím, než jste zaznamenali potíže. Nástroj Obnovení systému pracuje nemá vliv na dokumenty, fotografie nebo další osobní soubory. Další informace naleznete v tématu Co je to nástroj Obnovení systému?

 • Spouštění více operačních systémů. Pokud je v počítači nainstalováno více operačních systémů (konfigurace s možností spouštění více operačních systémů), můžete zvolit, který se spustí při zapnutí počítače. Další informace naleznete v tématu Změna výchozího operačního systému pro spuštění (spouštění více operačních systémů).

 • Nouzový režim. Můžete spustit nouzový režim, který dočasně zakáže programy, které se spouštějí automaticky při spuštění systému Windows. Pokud některý z těchto programů způsobuje problém, můžete spustit počítač v nouzovém režimu a odinstalovat program předtím, než se spustí. Další informace o nouzovém režimu naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu).

  Lze počítač spustit pouze v nouzovém režimu, mohou být příčinou nedávno nainstalovaný hardware nebo programy. Zkuste odinstalovat poslední nainstalované či spuštěné programy nebo poslední nainstalovaný hardware a zjistěte, zda se tím problém vyřešil. Další informace naleznete v tématu Řešení potíží s počítačem spuštěným v nouzovém režimu.

Pokud se systém Windows nespustí vůbec, vyzkoušejte tyto možnosti

 • Nástroj Oprava spouštění systému. Nástroj Oprava spouštění systému je program systému Windows určený pro odstraňování jistých typů potíží, například chybějících nebo poškozených systémových souborů, které by mohly bránit ve správném spouštění systému Windows. Nástroj Oprava spouštění systému se nachází v nabídce Možnosti obnovení systému, která je součástí instalačního disku systému Windows Vista. Nástroj Oprava spouštění systému může být nainstalován i na pevném disku, má-li počítač předinstalované možnosti obnovení systému. Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy a Jaké možnosti obnovy systému jsou k dispozici v systému Windows Vista? Pokud počítač neobsahuje nástroj Oprava spouštění systému, je možné, že výrobce počítače nástroj upravil nebo nahradil. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

 • Změňte nastavení pro restartování v nouzovém režimu. Pokud počítač uvíznul ve smyčce, kdy dojde k chybě systému Windows, poté dojde k pokusu o restartování, ale znovu dojde k chybě, restartujte počítač v nouzovém režimu a zaškrtněte políčko Zakázat automatické restartování při selhání systému. Další informace naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu).

 • Přeinstalace. Pokud všechny ostatní možnosti obnovení systému nebyly úspěšné a hardware funguje obvyklým způsobem, může být nutné přeinstalovat systém Windows. Vlastní (čistá) instalace systému Windows trvale odstraní všechny soubory v počítači a přeinstaluje systém Windows, takže tuto možnost použijte pouze v případě, že všechny ostatní možnosti obnovení systému nebyly úspěšné. Po instalaci budete muset také přeinstalovat programy a obnovit všechny své soubory ze záložních kopií. Další informace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows‌‌.

Poznámka