Kde zjistit informace o e-mailovém účtu

Poskytovatel e-mailových služeb by vám měl poskytnout informace potřebné k přihlášení k e-mailovému účtu. Pokud tyto informace nemáte k dispozici, obraťte se na vašeho poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatel e-mailových služeb je obvykle váš poskytovatel služeb Internetu (ISP), může to však být také váš zaměstnavatel, škola nebo nezávislý poskytovatel nabízející e-mailové účty podporující protokol POP3 nebo IMAP.

Chcete-li nastavit svůj e-mailový účet, je třeba zadat následující informace:

  • Zobrazované jméno. Jedná se o jméno, které se bude zobrazovat v horní části e-mailových zpráv. Toto jméno není určeno poskytovatelem e-mailu, může to být libovolné jméno dle vašeho výběru, například John Smith. Tuto položku můžete nechat prázdnou.

  • E-mailová adresa. Toto je e-mailová adresa, kterou jste si vybrali nebo která vám byla přidělena při vytvoření e-mailového účtu, například adresa@example.com.

  • Názvy e-mailových serverů. Pošta je uložena na serveru poskytovatele e-mailu, dokud ji nestáhnete. Je třeba vědět, zda poskytovatel e-mailu ukládá poštu na serveru POP3 nebo IMAP. Další informace o typech e-mailových serverů naleznete v tématu POP3, SMTP a další typy e-mailových serverů.

    Budete potřebovat název serveru příchozí pošty (například pop.example.com) i název serveru odchozí pošty (například smtp.example.com). Je užitečné vědět, zda server vyžaduje uživatelské jméno a heslo nejenom při příjmu, ale také při odesílání pošty. Je-li tomu tak, zaškrtněte při nastavování účtu políčko Odchozí server vyžaduje ověření.

  • Uživatelské jméno e-mailu. Jedná se o jméno, které používáte při přihlášení k e-mailovému serveru. U mnoha e-mailových služeb je toto jméno celá e-mailová adresa (například adresa@example.com), u některých e-mailových služeb se však může jednat pouze o část před znakem @ a další mohou pro přihlášení přidělit zcela jiné ID.

  • Heslo. Toto je heslo, které jste si vybrali, nebo které vám bylo přiděleno při vytvoření e-mailového účtu.