Zde naleznete odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají technologie správy digitálních práv (DRM), práv k užívaní médií a chráněných souborů ve formátu Windows Media. Pokud zde není uvedena otázka, která vás zajímá, naleznete více informací v online tématu Windows Media Player, nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Co je technologie DRM?

Zkratka DRM znamená správu digitálních práv (Digital Rights Management). DRM je technologie, pomocí které poskytovatelé obsahu (například online obchody) řídí distribuci a použití digitálních hudebních souborů a videosouborů, které poskytují. Online obchody prodávají a půjčují hudbu a filmy, pro které je použita technologie DRM.

Program Windows Media Player, většina online obchodů a nových zařízení podporují nebo používají technologii Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10). Další informace o zařízeních, které podporují technologii Windows Media DRM, naleznete na webové stránce Vyhledat zařízení.

Co je chráněný soubor?

Chráněný soubor je soubor, pro který je použita technologie DRM.

Co jsou práva k užívaní médií?

Práva k užívaní médií jsou povolení použít chráněný soubor určitým způsobem. Poskytovatelé obsahu, například online obchody, mohou určit, jakým způsobem lze použít chráněné soubory, které jste od nich získali. Poskytovatel obsahu vám může například udělit povolení k přehrání souboru v počítači (právo k přehrání), vypálit soubor na zvukový disk CD (právo k vypálení), nebo synchronizovat soubor na přenosné zařízení (právo k synchronizaci).

Každé z těchto práv má jisté vlastnosti. Poskytovatel obsahu vám může například udělit následující práva k užívání:

 • Právo přehrát určitou skladbu v počítači s neomezeným počtem opakování.

 • Právo synchronizovat tuto skladbu na dvě přenosná zařízení pětkrát měsíčně.

 • Právo dvakrát zapsat tuto skladbu na zvukový disk CD.

Jsou práva k užívaní médií uložena ve zvukovém souboru nebo ve videosouboru?

Ne. Práva k užívání médií jsou uložena v počítači nezávisle na zvukových souborech nebo videosouborech. Další informace o zobrazení práv k užívaní médií naleznete v tomto tématu v odpovědi na otázku o povolených způsobech použití chráněného souboru.

Co je licence?

Licence je jiný název pro práva k užívaní médií.

Jakým způsobem přehrávač používá práva k užívaní medií?

Pokud se pokusíte přehrát chráněný soubor, přehrávač zkontroluje, zda jsou v počítači nainstalovaná platná práva k užívaní medií. Pokud práva k užívaní médií povolují činnost, kterou se pokoušíte vykonat (například synchronizaci souboru se zařízením), přehrávač tuto akci provede.

Pokud přehrávač zjistí, že práva k užívaní médií v počítači nejsou platná nebo nepovolují požadovanou činnost, přehrávač tuto činnost neprovede. V tom případě přehrávač obvykle zobrazí chybovou zprávu s vysvětlením, proč nebyla požadovaná akce provedena, případně zobrazí vedle chráněného souboru tlačítko ChybaObrázek tlačítka Chyba nebo tlačítko InformaceObrázek tlačítka Informace. Klepnutím nebo podržením ukazatele nad tímto tlačítkem získáte další informace.

Jak lze stáhnout práva k užívaní médií?

Obvykle není nutné zabývat se stahováním práv k užívaní médií. Přehrávač je v případě potřeby stáhne automaticky.

V některých případech však přehrávač nemůže automaticky stáhnout práva k užívání médií. V tom případě přehrávač zobrazí zprávu s dalšími možnostmi. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud je podle instrukcí přehrávače potřebné navštívit online obchod, budete pravděpodobně muset zadat název účtu a heslo. Online obchod může požadovat aktualizaci údajů o kreditní kartě nebo zaplacení poplatků za stažení dodatečných práv k užívání médií (například práv k zápisu skladby na zvukový disk CD).

Pokud je vypnuto nastavení Automaticky načítat práva k používání médií při přehrávání nebo synchronizování souboru, přehrávač nebude automaticky stahovat práva k užívání médií. Ve výchozím nastavení je toto nastavení zapnuto. Stav tohoto nastavení můžete ověřit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Osobní údaje.

 2. Zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Při synchronizaci nebo přehrávaní souboru automaticky stahovat práva k užívaní médií.

Pokud si navíc prostřednictvím online obchodu objednáte pro hudbu nebo video služby odběru, doporučujeme zapnout možnost Automaticky kontrolovat, zda není potřeba obnovit chráněné soubory (ve výchozím nastavení je tato volba zapnuta). Jestliže je tato možnost zapnuta, bude přehrávač v pravidelných intervalech prohledávat knihovnu zakoupených a předplacených souborů a hledat soubory s chybějícími právy k užívání médií, soubory s prošlými právy a soubory s právy, jejichž platnost brzy vyprší. Přehrávač se poté pokusí stáhnout chybějící práva ze sítě Internet. Tím se zlepší kvalita přehrávání, zápisu na disk a synchronizace zakoupených a předplacených souborů. Stav tohoto nastavení můžete ověřit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Osobní údaje.

 2. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Automaticky kontrolovat, zda není potřeba obnovit chráněné soubory.

Pokud v počítači chybí všechna práva k užívaní médií, která jste získali z online obchodu, může obchod nabídnout způsob, jak tato práva obnovit. Další informace naleznete v tomto tématu v odpovědi na otázku o obnovení práv k užívání médií.

Jak lze zjistit, zda je soubor chráněný?

Existuje několik způsobů jak zjistit, zda je soubor chráněný:

 • Pokud se nacházíte v knihovně a chcete zjistit, které položky jsou chráněny, můžete zobrazit v podokně Podrobnosti sloupec Uzamčeno. Ve sloupci Uzamčeno se vedle chráněných souborů zobrazuje hodnota Ano. Pokud chcete sloupec Uzamčeno seřadit podle hodnoty, klepněte na název sloupce.

  Další informace o změně sloupců zobrazených v knihovně naleznete v tématu Změna zobrazení položek v knihovně.

 • Pokud přehráváte soubor stažený do počítače, klepněte pravým tlačítkem na příslušnou položku v podokně Seznam, klepněte na položku Vlastnosti a potom klepněte na kartu Práva k užívaní médií. Pokud je soubor chráněný, v okně Práva k užívaní médií se zobrazí licenční podmínky. Pokud se v okně Práva k užívání média nic nezobrazí, soubor buď není chráněný, nebo chráněný je, ale v počítači nejsou práva k užívání, nebo přehráváte soubor, který je přenášen do počítače přes Internet pomocí datového proudu (například přehráváte odebíraný obsah přímo z webové stránky online obchodu).

Jak lze zjistit, jakým způsobem mohu používat chráněný soubor?

Poskytovatel obsahu rozhoduje o tom, jaká práva k užívání vám poskytuje. Práva k užívání chráněného souboru můžete zobrazit následujícím postupem:

 1. V přehrávači klepněte na kartu Knihovna.

 2. V podokně Podrobnosti klepněte pravým tlačítkem myši na chráněný soubor a klepněte na možnost Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Práva k užívání médií.

  V okně Práva k užívání médií jsou zobrazena práva k užívání. Pokud se v okně Práva k užívání médií nezobrazí žádné informace, může to být z následujících důvodů:

  • V počítači chybí práva k užívání médií pro příslušný soubor.

  • Platnost práv k užívání médií pro příslušný soubor vypršela.

  • Soubor není chráněný.

  • Soubor nebyl stažen do počítače. Soubor může být například součástí odebíraného obsahu, který je přenášen do počítače datovým proudem z online obchodu.

Jaký je rozdíl mezi koupeným a odebíraným obsahem?

Koupený obsah označuje zvukové soubory nebo videosoubory, které jste získali z online obchodu za jednorázový poplatek. Pokud si například zakoupíte skladbu, většina obchodů online ji umožňuje přehrávat, zapisovat nebo synchronizovat téměř nebo úplně bez omezení.

Odebíraný obsah označuje zvukové soubory nebo videosoubory, které si pronajímáte z online obchodu, obvykle za měsíční poplatek. Pokud si například pronajmete skladbu, většina online obchodů ji umožňuje přehrávat pouze po omezené časové období. Některé obchody také umožňují omezený počet synchronizací příslušné skladby na přenosná zařízení. Žádný obchod neumožňuje v případě pronajaté skladby vypálení na zvukový disk CD. Pokud po uplynutí doby pronájmu odběr neobnovíte, nebudete moci odebíraný obsah přehrávat, ani synchronizovat.

Chcete-li zjistit, zda je stažený soubor součástí zakoupeného nebo odebíraného obsahu, zobrazte pro soubor práva k užívání médií. Pro soubory odběru je v okně Práva k užívání médií obvykle zobrazeno datum vypršení platnosti. Další informace naleznete v tomto tématu v odpovědi na otázku o povoleném způsobu použití chráněných souborů.

V některých případech můžete určit zakoupený nebo odebíraný obsah zobrazením sloupce Klíčové slovo v knihovně. Další informace o zobrazení tohoto sloupce naleznete v části Změna zobrazení položek v knihovně.

Další informace o použití online obchodů naleznete v tématu Nakupování online.

Je možné technologii DRM ze souboru odstranit?

Ne. Pokud je soubor chráněný pomocí technologie DRM, nelze tuto ochranu odstranit.

Pokud jste zkopírovali disk CD se zapnutým nastavením Zamknout obsah, budou příslušné soubory chráněny. Ochranu DRM není možné z těchto souborů odstranit. Můžete však tyto soubory vymazat a disk CD znovu zkopírovat s vypnutým nastavením Zamknout obsah.

Další informace o ochraně před kopírováním a kopírováním z disků CD najdete v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

Co je osobní ochrana proti kopírování?

Při kopírování hudby z disku CD máte možnost chránit zkopírované soubory proti dalšímu kopírování, takže tyto soubory bude možné přehrát jenom v omezeném počtu počítačů. Tento proces se někdy nazývá osobní ochrana proti kopírování. Tím se liší od běžné ochrany proti kopírování, kterou používají online obchody pro nabízené soubory. Osobní ochrana proti kopírováni používá stejně jako běžná ochrana technologii DRM, pomocí které omezuje použití souborů. V případě osobní ochrany proti kopírování jste však poskytovatelem obsahu vy, ne online obchod. Další informace o ochraně souborů zkopírovaných z disku CD proti kopírování naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

Jak lze zálohovat práva k užívaní médií?

Tato verze přehrávače neumožňuje zálohování práv k užívání médií. V závislosti na zdroji chráněných souborů však můžete mít možnost obnovit práva prostřednictvím Internetu. Další informace naleznete v tomto tématu v odpovědi na otázku o obnovení práv k užívání médií.

Jak lze obnovit práva k užívaní médií?

Pokud zaznamenáte problém s chybějícími právy na přehrávání, vypalování nebo synchronizaci souboru a tato práva jste předtím měli, můžete tento problém vyřešit obnovením práv k užívání médií. To můžete vykonat několika způsoby:

 • Pokud jste soubor získali z online obchodu, je možné, že daný obchod nabízí obnovení práv k užívání médií (licence). (Některé obchody tento proces označují jako aktivaci počítače, ověření počítače, obnovení knihovny nebo synchronizaci licence.)

  Postup obnovení práv se pro každý obchod liší. U některých obchodů můžete klepnout na šipku pod kartou Internetové obchody, přejít na název obchodu a klepnout na příslušný příkaz, například na příkaz Obnovit moji knihovnu. U jiných obchodů bude pravděpodobně nutné klepnout na možnost Procházet všechny internetové obchody, klepnout na příslušný obchod v seznamu, nainstalovat software obchodu a poté na stránce obchodu klepnout na odkaz na služby zákazníkům nebo na správu účtu.

  Obchod může omezit počet obnovení práv nebo počet počítačů, ve kterých můžete získané zvukové soubory nebo videosoubory používat. Některé obchody vůbec nepovolují obnovení práv k užívání médií. Podrobné informace o podmínkách obchodu získáte prostřednictvím zákaznické podpory příslušného obchodu nebo pomocí odkazů nápovědy.

  Podrobnější informace o používání chráněných souborů a internetových obchodech naleznete v tématu Nejčastější dotazy o programu Windows Media Player online.

 • Pokud je soubor skladba, kterou jste zkopírovali z disku CD se zapnutým nastavením Zamknout obsah, můžete práva k užívání obnovit přehráním souboru. Budete přesměrováni na webovou stránku společnosti Microsoft, která vám poradí, jak práva obnovit (pouze omezený počet opakování).