Postranní panel Windows a miniaplikace (přehled)

Postranní panel Windows je podlouhlý svislý panel zobrazující se po straně plochy počítače. Obsahuje miniaturní programy nazývané miniaplikace, které nabízejí rychlé informace a přístup k nejčastěji používaným nástrojům. Miniaplikace můžete použít například k zobrazení obrázků v prezentaci, prohlížení průběžně aktualizovaných novinových titulků nebo hledání kontaktů.

Obrázek Postranního panelu Windows a miniaplikací
Postranní panel a miniaplikace

Proč používat postranní panel?

Postranní panel shromažďuje pohotově využitelné informace a nástroje. Můžete například zobrazovat novinové titulky hned vedle otevřených oken programů. Tímto způsobem si můžete udržovat přehled o tom, co se děje ve světě, zatímco vy pracujete, a nemusíte přerušovat své aktivity a přecházet na weby novin.

Na postranním panelu můžete pomocí miniaplikace Titulky informačního kanálu zobrazovat nejnovější novinové zprávy ze zvolených zdrojů. Práci na dokumentu nemusíte přerušovat, protože titulky zpráv budou vždy zobrazeny. Pokud periferním viděním zahlédnete zajímavý titulek, můžete na něj klepnout a webový prohlížeč otevře příslušnou zprávu.

Otevření postranního panelu

 • Spusťte Postranní panel Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

Chcete-li, aby postranní panel zůstal stále zobrazený, musíte jej nastavit tak, aby jej nezakryla ostatní okna. Postranní panel má fixní šířku.

Jak zajistit, aby okna nezakryla postranní panel

Vzhledem k prostoru, který postranní panel na ploše zabírá, je nejlepší jej využít v případě, že používáte velký či širokoúhlý monitor nebo více monitorů.

 1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

 2. Zaškrtněte políčko Postranní panel vždy umístit nad ostatními okny.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začínáme s miniaplikacemi

Součástí systému Windows je malá sada miniaplikací, ale pouze některé z nich se zobrazují na postranním panelu ve výchozím nastavení. Chcete-li pochopit způsob použití miniaplikací, podívejte se na tři miniaplikace, které jsou zobrazeny na postranním panelu při prvním spuštění systému Windows: Hodiny, Prezentace a Titulky informačního kanálu.

Jak funguje miniaplikace Hodiny?

Když ukážete ukazatelem myši na miniaplikaci Hodiny, u jejího pravého horního rohu se zobrazí dvě tlačítka: Tlačítko Zavřít (které je nahoře) a tlačítko Možnosti.

Obrázek miniaplikace Hodiny
Hodiny

Klepnutím na tlačítko Zavřít odeberete miniaplikaci Hodiny z postranního panelu. Tlačítko pod tlačítkem Zavřít zobrazí možnosti pojmenování hodin, změny časového pásma a zobrazení vteřinové ručičky.

Poznámka

 • Tlačítko Možnosti není k dispozici ve všech miniaplikacích. Miniaplikace bez tlačítka Možnosti nemají nastavení, která by bylo možné změnit.

Jak funguje miniaplikace Prezentace?

Nyní přesuňte ukazatel myši na miniaplikaci Prezentace a zobrazí se nepřetržitá prezentace obrázků ve vašem počítači.

Obrázek miniaplikace Prezentace
Prezentace

Když ukážete na miniaplikaci Prezentace, zobrazí se v jejím pravém horním rohu tlačítka Zavřít a Možnosti.

Klepnete-li na tlačítko Možnosti, budete moci vybrat, které obrázky chcete zobrazit v prezentaci, řídit rychlost přehrávání prezentace a měnit efekt přechodu mezi obrázky.

Zobrazit vše

Změna obrázků v prezentaci

Ve výchozím nastavení miniaplikace Prezentace zobrazuje položky umístěné ve složce Ukázky obrázků.

 1. Ukažte ukazatelem myši na miniaplikaci Prezentace a klepněte na tlačítko Možnosti, které se zobrazí.

 2. V poli Složka vyberte umístění obrázků, které chcete zobrazit.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení rychlosti prezentace a efektu přechodu

 1. Ukažte ukazatelem myši na miniaplikaci Prezentace a klepněte na tlačítko Možnosti, které se zobrazí.

 2. V seznamu Zobrazit jednotlivé obrázky vyberte počet sekund pro zobrazení každého obrázku.

 3. V seznamu Přechod mezi obrázky vyberte požadovaný přechod.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Jak funguje miniaplikace Titulky informačního kanálu?

Miniaplikace Titulky informačního kanálu může zobrazit často aktualizované titulky z webu, který poskytuje informační kanály (známé též jako kanály RSS, informační kanály XML, syndikovaný obsah nebo webové informační kanály). Weby často využívají informační kanály k distribuci novinek a blogů. K příjmu informačních kanálů je nutné připojení k Internetu. Ve výchozím nastavení miniaplikace Titulky informačního kanálu nezobrazuje žádné titulky. Chcete-li spustit zobrazování malé sady předem vybraných titulků, klepněte na možnost Zobrazit titulky.

Obrázek miniaplikace Titulky informačních kanálů
Titulky informačního kanálu

Když ukážete na miniaplikaci Titulky informačního kanálu, zobrazí se v jejím pravém horním rohu tlačítka Zavřít a Možnosti. Klepnete-li na tlačítko Možnosti, budete si moci vybrat ze seznamu dostupných informačních kanálů. Tento seznam můžete rozšířit přidáním informačních kanálů z webu.

Zobrazit vše

Volba informačního kanálu z webu pomocí aplikace Internet Explorer

Aplikace Internet Explorer (webový prohlížeč, který je součástí systému Windows), hledá informační kanály na každé webové stránce, kterou uživatel navštíví.

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Přejděte na webovou stránku, která obsahuje informační kanály.

  (Pokud aplikace Internet Explorer nalezne dostupný informační kanál, tlačítko Informační kanályObrázek tlačítka Informační kanály na panelu nástrojů aplikace Internet Explorer změní barvu z šedé na oranžovou.)
 3. Klepněte na šipku vedle tlačítka Informační kanály a v seznamu, který se zobrazí, klepněte na požadovaný informační kanál.

 4. Na zobrazené webové stránce klepněte na odkaz Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

 5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.

  Informační kanál by nyní měl být k dispozici v miniaplikaci Titulky informačního kanálu. Chcete-li zobrazit informační kanál v miniaplikaci Titulky informačního kanálu, přečtěte si následující postup.

Zobrazení informačního kanálu v miniaplikaci Titulky informačního kanálu

 1. Ukažte na miniaplikaci Titulky informačního kanálu a klepněte na tlačítko Možnosti.

 2. V seznamu Zobrazit tento kanál klepněte na informační kanál, který chcete zobrazit.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Chcete-li procházet seznam titulků, ukažte na miniaplikaci Titulky informačního kanálu a posouvejte se nahoru či dolů pomocí šipek nacházejících se ve spodním okraji.

Které miniaplikace mám v počítači?

Chcete-li miniaplikaci přidat na postranní panel, musí být nejprve nainstalována v počítači. Postup zjištění nainstalovaných miniaplikací:

 1. V horní části postranního panelu klepněte na znaménko plus (+). Tím otevřete Galerii miniaplikací.

  Obrázek tlačítka Přidat miniaplikace
  Tlačítko Přidat miniaplikaci
 2. Chcete-li vidět všechny miniaplikace, klepněte na posuvná tlačítka.

 3. Klepněte na miniaplikaci a klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti zobrazte informace o dané miniaplikaci v dolní části dialogového okna.

Obrázek Galerie miniaplikací Postranního panelu Windows
Galerie miniaplikací

Další miniaplikace můžete stáhnout z webu. Chcete-li hledat miniaplikace online, přejděte na web s miniaplikacemi společnosti Microsoft.

Přidávání a odebírání miniaplikací

Jakékoli nainstalované miniaplikace lze přidat na postranní panel. Pokud chcete, můžete přidat i více instancí některé miniaplikace. Pokud například sledujete čas ve dvou časových pásmech, můžete přidat dvě instance miniaplikace Hodiny a pak na obou hodinách nastavit příslušný čas.

Zobrazit vše

Přidání miniaplikace na postranní panel

 1. V horní části postranního panelu klepněte na znaménko plus (+). Tím otevřete Galerii miniaplikací.

  Obrázek tlačítka Přidat miniaplikace
  Tlačítko Přidat miniaplikaci
 2. Poklepejte na miniaplikaci, kterou chcete přidat na postranní panel.

Odebrání miniaplikace z postranního panelu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci a potom klepněte na příkaz Zavřít miniaplikaci.

Uspořádání miniaplikací

Miniaplikace lze uspořádat několika způsoby:

 • Všechny miniaplikace mohou zůstat na postranním panelu.

 • Můžete změnit pořadí zobrazení miniaplikací na postranním panelu. To lze provést přetažením miniaplikace na novou pozici.

 • Některé miniaplikace lze nechat na postranním panelu a některé umístit na plochu.

 • Všechny miniaplikace lze přemístit z postranního panelu na plochu. Pokud miniaplikace uspořádáte tímto způsobem, můžete postranní panel zavřít.

Zobrazit vše

Umístění miniaplikace na plochu

Miniaplikace lze uvolnit z postranního panelu a umístit kamkoli na plochu.

 • Chcete-li uvolnit miniaplikaci z postranního panelu, přetáhněte ji na plochu. Chcete-li miniaplikaci připojit zpět, přetáhněte ji na kteroukoli část postranního panelu.

Tip

 • Pokud máte potíže s přetažením miniaplikace, bude ji pravděpodobně nutné přetáhnout z jiné části, například z rohu nebo okraje.

Zavření postranního panelu

Pokud všechny miniaplikace odeberete z postranního panelu, můžete jej zavřít.

 • Klepněte pravým tlačítkem na postranní panel a potom klepněte na příkaz Zavřít postranní panel. Chcete-li postranní panel opět otevřít, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Postranní panel Obrázek ikony programu Postranní panel Windows v oznamovací oblasti hlavního panelu a potom klepněte na příkaz Otevřít.

Další informace o úpravách postranního panelu naleznete v tématu Vlastní nastavení postranního panelu Windows.