Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Pokud na některou z následujících otázek můžete odpovědět kladně, je váš počítač pravděpodobně napaden virem.

Je počítač velmi pomalý? Obvyklým příznakem viru je mnohem pomalejší výkon počítače, než je běžné. Příčiny pomalého výkonu počítače však mohou být i jiné, například nutnost defragmentace pevného disku, počítač, který potřebuje více paměti (RAM) nebo přítomnost spywaru či adwaru. Další informace o spywaru získáte v části Jak zjistit, zda je počítač napaden spywarem.

Dostáváte neočekávané zprávy nebo dochází k automatickému spouštění programů? Některé viry mohou poškodit systém Windows nebo některé z aplikací. Výsledky tohoto poškození mohou zahrnovat neočekávané zobrazování zpráv, automatické spouštění nebo ukončování programů nebo náhlé ukončení systému Windows.

Pracuje modem nebo pevný disk nadměrně (i když k tomu není důvod)? E-mailový virus posílá mnoho vlastních kopií prostřednictvím e-mailu. Jedním ukazatelem je, že kontrolka aktivity na širokopásmovém nebo externím modemu trvale svítí, jiným je nepřetržitý zvuk pevného disku počítače. Tyto příznaky nemusí vždy označovat počítačový virus, ale v kombinaci s jinými potížemi mohou označovat napadení virem.

Chcete-li zjišťovat viry, prověřte počítač antivirovým programem. Každý den se objevují nové viry, je proto důležité udržovat antivirový program aktuální. Další informace o zabezpečení počítačů naleznete na stránce Zabezpečení domácího počítače na webu společnosti Microsoft.