Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

V tomto tématu je uvedeno několik postupů, kterými se můžete pokusit odstranit počítačový virus:

Udržujte antivirový program v aktuálním stavu: Pokud jste již do počítače nainstalovali antivirový program, je důležité udržovat tento software v aktuálním stavu. Neustále jsou vytvářeny nové viry, proto je většina antivirových programů často aktualizována. Chcete-li zjistit, jak získávat tyto aktualizace, přečtěte si dokumentaci k antivirovému programu nebo navštivte příslušný web. Pamatujte, že některé viry blokují běžné antivirové weby, a tím vám znemožní z těchto webů stahovat aktualizace antivirového programu. Pokud k tomu dojde, kontaktujte dodavatele antivirového programu a zjistěte, zda vám může poskytnout disk k instalaci nejnovějších aktualizací. Tento disk si budete pravděpodobně moci vytvořit v počítači, který není infikovaný (například v počítači vašeho přítele).

Používejte online skener: Pokud nemáte nainstalovaný antivirový software, navštivte web poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows Vista, kde najdete více informací o zabezpečení a prevenci proti virům. Některé partnerské weby nabízejí bezplatné online skenery, které v počítači vyhledávají nejnovější viry. Tyto skenery neochrání počítač před virovou nákazou, mohou však pomoci najít a odstranit viry, které již jsou v počítači přítomny.

Stáhněte si nástroj Microsoft Safety Scanner: Společnost Microsoft nabízí nástroj Microsoft Safety Scanner. Další informace získáte na webu nástroje Microsoft Safety Scanner.

Zastavte šíření viru: Viry jsou často vytvářeny konkrétně s cílem převzít kontrolu nad počítačem a rozesílat kopie sebe sama z vašeho počítače do jiných počítačů. Obvykle se projeví zpomalením výkonu počítače a častějším připojováním počítače k síti, než je obvyklé. Pokud k tomu dojde, měli byste počítač odpojit od Internetu a sítě (pokud jste připojeni). Pokud jste připojeni k Internetu prostřednictvím fyzického připojení, odpojte od počítače síťový nebo telefonní kabel. Pokud jste k Internetu připojeni pomocí bezdrátového připojení v přenosném počítači, vypněte bezdrátový adaptér v počítači (vypnutím přepínače nebo odebráním karty bezdrátového adaptéru). Jakmile bude počítač odpojen od Internetu, odstraňte virus spuštěním antivirového softwaru (z disku nebo softwaru v počítači).

Odstraňte viry ručně: Někdy je nutné virus odstranit ručně. Často se jedná o technický proces, o který by se měli pokoušet pouze uživatelé počítačů, kteří mají zkušenost s registrem systému Windows a kteří vědí, jak prohlížet a odstraňovat systémové soubory a soubory programů v systému Windows.

Prvním krokem je identifikace viru. Spusťte antivirový software, který bude identifikovat název viru. Pokud antivirový program nemáte nebo pokud tento program virus nerozpozná, je možné virus identifikovat sledováním známek jeho chování. Zapište si text zpráv zobrazených virem, nebo pokud jste virus obdrželi v e-mailu, zapište si předmět zprávy nebo název souboru připojeného ke zprávě. Na webu dodavatele antivirového programu vyhledejte odkazy na specifické položky, které jste si zapsali, a pokuste se najít název viru a pokyny k jeho odstranění.

OK, virus je pryč, jak mám teď postupovat? Po odstranění viru bude pravděpodobně nutné znovu nainstalovat některý software nebo obnovit ztracené informace. Pravidelným zálohováním si můžete ušetřit mnoho starostí způsobených útokem počítačového viru. Pokud jste data nezálohovali, začněte nyní. Informace o tom, jak předejít budoucím útokům, naleznete v tématu Jak lze zvýšit ochranu počítače před viry?.