Změna zvuků počítače

Můžete nastavit, aby počítač přehrál jedinečný zvuk, jestliže nastane systémová události, k níž dochází opakovaně, například při přihlášení uživatele nebo při zavření programu. Následují pokyny pro přiřazení zvuku systémovým událostem.

Zobrazit vše

Změna zvuků počítače pomocí myši

  1. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém podokně okna Ovládací panely.

  3. Kliknutím na ovládací panel Zvuky a zvuková zařízení otevřete dialogové okno Zvuky a zvuková zařízení – vlastnosti. Klikněte na kartu Zvuky. Přejděte na seznam Události programů. Klikněte na některou systémovou událost a poté z nabídky Zvuky vyberte zvuk, který má být při zvolené akci přehrán.

  4. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít v okně Ovládací panely.

Změna zvuků počítače pomocí klávesnice

  1. Zobrazte nabídku Start pomocí klávesové zkratky CTRL+ESC (nebo stisknutím klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

  2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do levého podokna okna Ovládací panely a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Zvuky a zvuková zařízení a poté stiskněte klávesu ENTER.

  3. V dialogovém okně Zvuky a zvuková zařízení – vlastnosti přejděte na kartu Zvuky pomocí klávesové zkratky CTRL+TABULÁTOR. Stisknutím klávesové zkratky ALT+D přejděte na seznam Události programů. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ vyberte systémovou událost. Stisknutím klávesové zkratky ALT+Z přejděte na nabídku Zvuky a pro vybranou akci zvolte zvuk stisknutím kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ. Poté stiskněte klávesu ENTER.

  4. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.