Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou kombinace dvou nebo více kláves, jejichž stisknutím je možné provádět operace, které by obvykle vyžadovaly myš nebo jiné polohovací zařízení. Klávesové zkratky usnadňují interakci s počítačem a šetří čas a úsilí při práci se systémem Windows a dalšími programy.

Zobrazit vše

Klávesové zkratky pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky usnadňující používání počítače.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

PRAVÝ SHIFT po dobu osmi sekund

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Filtrování kláves

Stisknutá klávesa

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRTSCN

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

Stisknutá klávesa

LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

Stisknutá klávesa

LEVÝ SHIFT pětkrát po sobě

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

Stisknutá klávesa

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+U

Akce

Otevření Správce nástrojů

Obecné klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Zobrazení nápovědy v dialogovém okně

Stisknutá klávesa

CTRL+C

Akce

Kopírovat

Stisknutá klávesa

CTRL+X

Akce

Vyjmout

Stisknutá klávesa

CTRL+V

Akce

Vložit

Stisknutá klávesa

CTRL+Z

Akce

Zpět

Stisknutá klávesa

DELETE

Akce

Odstranit

Stisknutá klávesa

SHIFT+DELETE

Akce

Trvalé odstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do Koše

Stisknutá klávesa

F2

Akce

Přejmenování vybrané položky

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přesun kurzoru na začátek dalšího slova

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přesun kurzoru na začátek předchozího slova

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Akce

Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Akce

Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT spolu s klávesou šipkou

Akce

Zvýraznění bloku textu

Stisknutá klávesa

SHIFT spolu s libovolnou klávesou se šipkou

Akce

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Vybrat vše

Stisknutá klávesa

F3

Akce

Vyhledání souboru nebo složky

Stisknutá klávesa

ALT+ENTER

Akce

Zobrazení vlastností vybrané položky

Stisknutá klávesa

ALT+F4

Akce

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

Stisknutá klávesa

ALT+MEZERNÍK

Akce

Otevření místní nabídky aktivního okna

Stisknutá klávesa

CTRL+F4

Akce

Zavření aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevření více dokumentů současně)

Stisknutá klávesa

ALT+TABULÁTOR

Akce

Přepnutí mezi otevřenými položkami

Stisknutá klávesa

ALTt+ESC

Akce

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

Stisknutá klávesa

F6

Akce

Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Zobrazení položky v aktivním seznamu dialogového okna

Stisknutá klávesa

Klávesa Nabídka

Akce

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Stisknutá klávesa

CTRL+ESC

Akce

Zobrazení nabídky Start

Stisknutá klávesa

ALT+podtržené písmeno

Akce

Vykonání odpovídajícího příkazu nebo výběr odpovídající možnosti v dialogovém okně

Stisknutá klávesa

ALT+podtržené písmeno v názvu nabídky

Akce

Zobrazení odpovídající nabídky

Stisknutá klávesa

F10

Akce

Aktivace nabídky v aktivním programu

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VPRAVO

Akce

Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VLEVO

Akce

Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky

Stisknutá klávesa

F5 (nebo CTRL+R)

Akce

Aktualizace aktivního okna

Stisknutá klávesa

BACKSPACE

Akce

Zobrazení složky o úroveň výš v programu Průzkumník Windows

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Zrušení aktuální úlohy

Stisknutá klávesa

SHIFT při vložení disku CD

Akce

Zabránění automatickému přehrávání disku CD

Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používané v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+TABULÁTOR

Akce

Přechod na další kartu

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+TABULÁTOR

Akce

Přechod na předchozí kartu

Stisknutá klávesa

TABULÁTOR

Akce

Přechod k další možnosti

Stisknutá klávesa

SHIFT+TABULÁTOR

Akce

Přechod k předchozí možnosti

Stisknutá klávesa

END

Akce

Zobrazení spodní část aktivního okna

Stisknutá klávesa

ALT+podtržené písmeno

Akce

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno

Stisknutá klávesa

ENTER

Akce

Náhrada kliknutí myši pro mnoho vybraných příkazů

Stisknutá klávesa

MEZERNÍK

Akce

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, jestliže aktuální možnost je zaškrtávací políčko

Stisknutá klávesa

Klávesy se šipkami

Akce

Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů

Stisknutá klávesa

F1

Akce

Zobrazení nápovědy

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Zobrazení položek aktivního seznamu

Stisknutá klávesa

BACKSPACE

Akce

Otevření složky o úroveň výš, jestliže je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Klávesové zkratky pro klávesu s logem Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které využívají klávesu s logem Windows.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows

Akce

Otevření nebo zavření nabídky Start

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+B

Akce

Přepnutí na upozornění

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+CTRL+F

Akce

Vyhledání počítačů

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+PAUSE BREAK

Akce

Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+D

Akce

Zobrazení plochy

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+M

Akce

Minimalizace všech oken

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+SHIFT+M

Akce

Obnova minimalizovaných oken

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+E

Akce

Otevření složky Tento počítač

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+F

Akce

Vyhledání souboru nebo složky

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+L

Akce

Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů

Stisknutá klávesa

Klávesa s logem Windows+R

Akce

Otevření dialogového okna Spustit