Správa síťových připojení

Nastavení síťových připojení v systému Microsoft Windows XP umožňuje určit, jak se počítač má připojovat k síti. Používáte-li přenosný počítač, bude pravděpodobně nutné upravit síťová připojení podle potřeb různých prostředí. Nastavení sítě je třeba změnit i v případě, že přidáte nový síťový adaptér nebo změníte poskytovatele připojení k Internetu (ISP).

Správa síťových připojení

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.

 2. Ovládacích panelech klikněte v části Vyberte kategorii na ikonu Připojení k síti a internetu.

 3. V části nebo vyberte ikonu ovládacího panelu klikněte na ikonu Síťová připojení. Otevře se okno Síťová připojení.

 4. V okně Síťová připojení lze provádět následující úkoly související se správou sítě:

  • Zakázat síťové připojení: Jestliže některé síťové připojení nevyužíváte, zakažte je. Pokud například počítač disponuje bezdrátovým připojením, ale jste právě připojeni k síti s kabely, je vhodné bezdrátové připojení zakázat. Tím zajistíte, aby počítač nevyužíval pomalejší bezdrátové připojení. Snížíte také spotřebu energie. Chcete-li zakázat síťové připojení, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Zakázat.

  • Povolit síťové připojení: Chcete-li povolit síťové připojení, které bylo zakázáno, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Povolit.

  • Opravit síťové připojení:. Systém Windows XP dokáže automaticky vyřešit obvyklé problémy se sítí. Chcete-li opravit síťové připojení, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Povolit.

  • Konfigurovat nastavení protokolu IP (Internet Protocol): Výchozí nastavení obvykle není nutno měnit, ale v některých případech vás zaměstnavatel nebo poskytovatel připojení k Internetu může vyzvat k zadání určité IP adresy a serverů DNS (Domain Name System).

Konfigurace nastavení protokolu IP

 1. V okně Síťová připojení klikněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Na kartě Obecné vyberte v seznamu Toto připojení používá následující položky položku Protokol sítě Internet (TCP/IP). Pak klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Protokol sítě Internet (TCP/IP) – vlastnosti nakonfigurujte nastavení sítě a poté klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Zavřít se vraťte do okna Síťová připojení.