Použití Brány firewall systému Windows

První verze Brány firewall systému Windows byla součástí aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2. Firewall brání komunikaci, která by mohla obsahovat škodlivý software, v průniku do počítače a zvyšuje tak jeho ochranu. Brána firewall systému Windows poskytuje také určitou ochranu před síťovými útoky, které zprostředkuje škodlivý software označovaný jako červi. Brána firewall systému Windows však nechrání počítač před viry ani spywarem.

Konfigurace Brány firewall systému Windows je nutná pouze v případě, že v některém z vašich programů dochází k problémům s připojením k Internetu. Pokud k problémům nedochází, stačí zkontrolovat, zda je Brána firewall Windows v počítači aktivována.

Ověření, zda je Brána firewall systému Windows zapnuta

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Centrum zabezpečení.

  • Pokud je u Brány firewall systému Windows uvedeno Zapnuto, je ochrana aktivní.

  • Pokud je u Brány firewall systému Windows uvedeno Vypnuto, byla ochrana vypnuta.

Jestliže je Brána firewall systému Windows vypnuta, ale používáte jiný firewall, je pravděpodobně vše v pořádku. Nemáte-li nainstalovánu jinou bránu firewall, bude nutné v Centru zabezpečení Bránu firewall systému Windows znovu zapnout.

Opětovné zapnutí Brány firewall systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Doporučení.

 2. Klikněte na tlačítko Povolit.

 3. Klikněte na tlačítko Zavřít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Nyní vás Brána firewall systému Windows bude chránit před mnoha typy nežádoucí komunikace.

V některých případech může dojít k tomu, že Brána firewall systému Windows zablokuje program, který používáte pro připojení k Internetu. Pokud v některém programu dochází k potížím s připojením k Internetu, ale procházení webu stále funguje, můžete pro daný program přidat do Brány firewall systému Windows výjimku.

Přidání výjimky Brány firewall systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a pak pravým tlačítkem myši klikněte na program, pro který chcete přidat výjimku, a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Na kartě Zástupce v dialogovém okně Vlastnosti klikněte pravým tlačítkem do pole Cíl a vyberte příkaz Kopírovat. Tím zkopírujete umístění programu do schránky.

 3. Kliknutím na tlačítko Storno dialogové okno Vlastnosti zavřete.

 4. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.

 5. V okně Ovládací panely klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 6. V okně Centrum zabezpečení klikněte na položku Brána firewall systému Windows.

 7. Na kartě Výjimky klikněte na tlačítko Přidat program.

 8. V dialogovém okně Přidat program klikněte na tlačítko Procházet.

 9. V dialogovém okně Procházet klikněte pravým tlačítkem do textového pole Název souboru a poté klikněte na příkaz Vložit.

 10. Klikněte na tlačítko Otevřít a poté na tlačítko OK.

 11. Brána firewall systému Windows přidá pro vybraný program výjimku. Znovu klikněte na tlačítko OK.

Od nynějška umožní Brána firewall systému Windows tomuto programu komunikaci s ostatními počítači na Internetu.