Spuštění a přizpůsobení programu Klávesnice na obrazovce

Program Klávesnice na obrazovce zobrazuje na obrazovce počítače virtuální klávesnici umožňující zadávat data pomocí polohovacího zařízení nebo pákového ovladače. Program Klávesnice na obrazovce je možné přizpůsobit změnou písma, přidáním zvuku kliknutí nebo změnou režimu zápisu.

Zobrazit vše

Spuštění programu Klávesnice na obrazovce pomocí myši

 1. Klikněte na nabídku Start, vyberte položku Všechny programy, dále vyberte položku Příslušenství, poté položku Usnadnění a poté spusťte program Klávesnice na obrazovce kliknutím na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Do dokumentu se můžete vrátit tak, že umístíte kurzor na místo, kde chcete začít.

 3. Program Klávesnice na obrazovce zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.

Spuštění programu Klávesnice na obrazovce pomocí klávesnice

 1. Zobrazte nabídku Start pomocí klávesové zkratky CTRL+ESC (nebo stisknutím klávesy s logem Windows). Stisknutím klávesy V přejděte na položku Všechny programy. Přejděte na položku Příslušenství opakovaným stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ a poté stisknutím klávesy ENTER. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku Usnadnění a opět stiskněte klávesu ENTER. Vyberte položku Klávesnice na obrazovce stisknutím klávesy ENTER.

 2. Do dokumentu se můžete vrátit tak, že jej vyberete pomocí klávesové zkratky ALT+TABULÁTOR.

 3. Program Klávesnice na obrazovce ukončíte stisknutím kombinace kláves ALT+S, K.

Přizpůsobení programu Klávesnice na obrazovce pomocí myši

 1. Po spuštění programu Klávesnice na obrazovce můžete změnit následující nastavení:

  • Změna písma: Klikněte na nabídku Nastavení a poté klikněte na položku Písmo. V dialogovém okně Písmo kliknutím vyberte hodnoty v nabídkách Písmo, Řez písmaVelikost. Operaci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

  • Přidání zvuku kliknutí: Klikněte na nabídku Nastavení a poté klikněte na položkuZvuk klepnutí.

  • Změna režimu zápisu: Klikněte na nabídku Nastavení, poté klikněte na položku Režim zápisu a zvolte jeden z následujících režimů zápisu:

   • V režimu Vybrat klepnutím jsou údaje zadávány pomocí myši, jejíž ukazatel je nutné přesunout na znak na klávesnici a kliknout. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat klepnutím.

   • V režimu Vybrat ukázáním uživatel pomocí myši nebo pákového ovladače ukáže na klávesu a po uplynutí předem stanovené doby je znak zadán automaticky. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat ukázáním a z rozevírací nabídky Ukazovat nejméně: vyberte časový údaj. Klikněte na tlačítko OK.

   • V režimu sledování program Klávesnice na obrazovce průběžně prochází klávesnici a zvýrazňuje oblasti, ve kterých je možné zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky nebo pomocí přepínacího vstupního zařízení. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat herním zařízením nebo klávesou a zvolte časový údaj v nabídce Interval sledování. Kliknutím na tlačítko Upřesnit otevřete dialogové okno Možnosti sledování. Zaškrtněte políčko Sériový nebo paralelní port nebo game port nebo Klávesa.

 2. Do dokumentu se můžete vrátit tak, že umístíte kurzor na místo, kde chcete začít.

 3. Program Klávesnice na obrazovce zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.

Přizpůsobení programu Klávesnice na obrazovce pomocí klávesnice

 1. Po spuštění programu Klávesnice na obrazovce můžete změnit následující nastavení:

  • Změna písma: Zobrazte nabídku Nastavení pomocí klávesové zkratky ALT+A. Stisknutím klávesy P vyberte položku Písmo. V dialogovém okně Písmo vyberte hodnoty z nabídek Písmo pomocí klávesy ŠIPKA NAHORU, Řez písma pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ a Velikost písma pomocí klávesy TABULÁTOR. Klikněte na tlačítko OK.

  • Přidání zvuku kliknutí: Zobrazte nabídku Nastavení pomocí klávesové zkratky ALT+A. Stisknutím klávesy Z vyberte položku Zvuk klepnutí.

  • Změna režimu zápisu: Zobrazte nabídku Nastavení pomocí klávesové zkratky ALT+A. Stisknutím klávesy R vyberte položku Režim zápisu. Zvolte jeden z následujících režimů zápisu:

   • V režimu Vybrat klepnutím je možné údaje zadávat pomocí myši přesunutím jejího ukazatele na znak na klávesnici a kliknutím. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat klepnutím pomocí klávesové zkratky ALT+K. Stiskněte klávesu ENTER.

   • V režimu Vybrat ukázáním uživatel pomocí myši nebo pákového ovladače ukáže na klávesu a po uplynutí předem stanovené doby je znak zadán automaticky. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat ukázáním stisknutím klávesy V. Pro přístup k nabídce Ukazovat nejméně: stiskněte klávesu TABULÁTOR. Vyberte časový údaj pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Stiskněte klávesu ENTER.

   • V režimu sledování program Klávesnice na obrazovce průběžně prochází klávesnici a zvýrazňuje oblasti, ve kterých je možné zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky nebo pomocí přepínacího vstupního zařízení. Pokud chcete zvolit tuto možnost, vyberte položku Vybrat herním zařízením nebo klávesou stisknutím klávesy H. Pro výběr časového údaje otevřete nabídku Interval sledování stisknutím klávesy TABULÁTOR a vyberte časový údaj pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Pomocí klávesové zkratky ALT+U můžete zobrazit možnosti dostupné prostřednictvím tlačítka Upřesnit. V dialogovém okně Možnosti sledování vyberte možnost Sériový nebo paralelní port nebo game port stisknutím klávesy R, nebo stiskněte klávesu K pro výběr možnosti Klávesa. Dvakrát stiskněte klávesu ENTER.

 2. Do dokumentu se můžete vrátit tak, že jej vyberete pomocí klávesové zkratky ALT+TABULÁTOR.

 3. Program Klávesnice na obrazovce ukončíte stisknutím kombinace kláves ALT+S, K.