Konfigurace řízení spotřeby v systému Windows XP

Řízení spotřeby prodlužuje životnost baterií v přenosných počítačích a snižuje spotřebu energie ve stolním počítači. Postup nastavení této funkce:

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.

 2. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.

 3. Klikněte na kategorii Výkon a údržba.

 4. Klikněte na ikonu Možnosti napájení.

 5. V dialogovém okně Možnosti napájení – vlastnosti klikněte na kartě Schémata nastavení napájení na rozevírací seznam Schémata nastavení napájení a vyberte schéma napájení, které nejlépe odpovídá způsobu využití daného počítače.

 6. Pokud jsou k dispozici položky Úsporný režim a Režim spánku, můžete v případě potřeby změnit jejich výchozí nastavení.

  V úsporném režimu se vypnou energeticky nejnáročnější součásti počítače, což výrazně sníží spotřebu energie v době, kdy se počítač nepoužívá. Opětovné spuštění počítače z úsporného režimu trvá jen několik vteřin. V režimu spánku bude stav programů uložen a počítač se úplně vypne. V režimu spánku je spotřeba nulová, ale až budete chtít počítač znovu používat, potrvá probuzení z režimu spánku o několik vteřin déle.

  Nastavení kratší prodlevy pro přechod do úsporného režimu, resp. režimu spánku přispěje ke snížení spotřeby, ale pak bude častěji nutné čekat na opětovné spuštění počítače.

 7. Na kartě Upřesnit lze změnit výchozí funkci tlačítek napájení počítače. Výdrž notebooků na baterie se výrazně prodlouží, pokud bude položka Při uzavření krytu přenosného počítače nastavena na možnost Přepnout do úsporného režimu.

 8. Na kartě Režim spánku zaškrtněte políčko Zapnout podporu režimu spánku, pokud dosud nebylo zaškrtnuto.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Možnosti řízení spotřeby, jako jsou úsporný režim a režim spánku, představují kompromis mezi spotřebou energie a pohodlným používáním počítače. Pokud vás ustavičné přechody do úsporného režimu nebo režimu spánku obtěžují, zopakujte tyto kroky a zvyšte prodlevu před přechodem do těchto režimů, popřípadě je úplně zakažte.