Jak opravit počítač, který nelze spustit

Je frustrující, když počítač nelze spustit, ale tento problém je často možné snadno vyřešit. Kroky, které byste měli při řešení problému podniknout, závisí na jeho symptomech. Abyste našli možné řešení, klikněte na výrok, který váš problém nejlépe popisuje:

Zobrazit vše

Můžete se přihlásit kliknutím na jeden z uživatelských účtů, ale pak nemůžete spustit žádné programy.

Ihned poté, co kliknete na svůj uživatelský účet nebo zadáte heslo, stiskněte klávesu SHIFT a podržte ji stisknutou až do té doby, než se zobrazí plocha a hlavní panel. Podržení klávesy SHIFT zamezí automatickému spuštění programů. Váš problém je pravděpodobně způsoben právě jedním z těchto programů. Jakmile se úspěšně přihlásíte, můžete změnit programy, které jsou spouštěny automaticky, a odebrat program, který problém způsobuje.

Váš počítač zobrazí logo Windows, ale přestane fungovat ještě předtím, než se můžete přihlásit.

Někdy začne zavádění systému Windows, ale během procesu spuštění systém přestane reagovat. Ve většině případů je problémem nový hardware, nový program nebo poškozený systémový soubor. Zkuste problém odstranit pomocí níže uvedených pokynů. Po provedení každého kroku zkuste počítač restartovat. Dalším krokem pokračujte, pouze pokud systém Windows stále není možné spustit.

Postup pro řešení problémů se spuštěním systému

 1. Restartujte počítač. Když poprvé zmizí obraz na obrazovce, ihned opakovaně stiskněte klávesu F8. Zobrazí se nabídka Upřesnit možnosti systému Windows. Pokud se nabídka nezobrazí, restartujte počítač a zkuste to znovu. Pomocí kurzorových kláves na klávesnici (myš nebude fungovat) vyberte položku Poslední známá platná konfigurace a poté stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows XP se pokusí spustit.

 2. Pokud jste nedávno nainstalovali nový hardware, vypněte počítač a tento hardware odpojte. Poté restartujte systém Windows XP a vyřešte problém s vaším hardwarem, tak aby řádně fungoval.

 3. Restartujte počítač a opět stiskněte klávesu F8. Tentokrát vyberte položku Nouzový režim a stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows XP se pokusí spustit v nouzovém režimu, ve kterém nejsou automaticky spuštěny programy a hardware, a zobrazí velmi jednoduchou grafiku. Pokud se systém Windows XP úspěšně spustí v nouzovém režimu, můžete odebrat nedávno nainstalované programy nebo aktualizace. Poté počítač restartujte normálním způsobem.

Je zobrazena zpráva „Non-system disk or disk error“ nebo zpráva jí podobná.

Zpráva „Non-system disk or disk error“ znamená, že váš počítač nemohl nalézt systém Windows. Postupujte podle níže uvedených pokynů a po provedení každého kroku zkuste počítač spustit. Dalším krokem pokračujte, pouze pokud během procesu spuštění systému Windows znovu dojde k chybě.

Postup pro řešení problémů způsobených diskem

 1. Je možné, že se váš počítač snaží systém Windows zavést z vyměnitelného média namísto pevného disku uvnitř počítače. Vyjměte nebo odpojte všechny diskety, disky CD, DVD, jednotky USB Flash, digitální fotoaparáty a paměťové karty.

 2. Část vašeho pevného disku může být poškozena. Tento problém můžete zkusit vyřešit provedením opravné instalace systému Windows XP.

 3. Je možné, že na vašem pevném disku vznikla závada. Pokud je váš pevný disk vadný, musíte jej vyměnit. Po výměně pevného disku byste měli své soubory obnovit s použitím jejich zálohy.

Váš počítač přestane fungovat ihned po zapnutí a monitor nic nezobrazuje.

Pokud váš počítač během několika sekund po zapnutí zobrazí chybovou zprávu, pravděpodobně se vyskytl problém s konfigurací hardwaru. Pokud vidíte logo Windows, postupujte podle pokynů pro řešení problémů se spuštěním systému. Pokud je zobrazena zpráva „Non-system disk or disk error“, postupujte podle pokynů pro řešení problémů způsobených diskem. Pokud nevidíte ani úvodní obrazovku, pravděpodobně se u vás vyskytl hardwarový problém. Pomocí těchto kroků můžete zkusit odstranit hardwarový problém, který brání tomu, aby váš počítač začal zavádět systém Windows. Po provedení každého kroku počítač restartujte a zkuste zavést systém Windows. Dalším krokem pokračujte, pouze pokud systém Windows stále nelze zavést.

Postup pro řešení hardwarových problémů

 1. Pokud váš počítač po zapnutí pípne, ale na monitoru se nic nezobrazuje:

  • Odpojte monitor od počítače a opět ho k němu připojte.

  • Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel monitoru a zda je monitor zapnutý.

  • Pokud je to možné, připojte monitor k jinému počítači a ověřte, zda monitor řádně funguje.

  • Pokud monitor funguje, ale váš počítač pípá a nic nezobrazuje, pravděpodobně došlo k závadě vaší grafické karty. Pokud je váš počítač v záruce, vyžádejte si podporu od výrobce počítače. Pokud váš počítač není v záruce a troufáte si otevřít skříň počítače a vyměnit vnitřní hardware, kupte a nainstalujte náhradní kompatibilní grafickou kartu. V opačném případě se obraťte na servisní středisko. I když výměna součástky je nepříjemná záležitost, která může být nákladná, vaše dokumenty, obrázky a e-maily by měly být v bezpečí a po opravě počítače byste je měli mít k dispozici.

 2. Pokud je zobrazena zpráva, ze které vyplývá, že není připojena klávesnice nebo je zablokována klávesa, vypněte počítač a znovu klávesnici připojte. Pokud bude problém přetrvávat, klávesnici vyměňte.

 3. Počítač se někdy nemůže spustit, protože není kompatibilní s hardwarovým příslušenstvím. Pokud jste do počítače nedávno přidali novou hardwarovou součástku, počítač vypněte, tuto součástku vyjměte a počítač restartujte.

 4. Odstraňte veškeré hardwarové příslušenství s výjimkou klávesnice, myši a monitoru. Pokud se počítač úspěšně spustí, vypněte systém Windows, vypněte počítač a přidejte jednu součást hardwarového příslušenství. Poté počítač restartujte. Pokud počítač nelze spustit, příčinou problému je naposledy přidaná součást hardwarového příslušenství. Hardware odeberte a vyžádejte si podporu od výrobce hardwaru. Můžete znovu zapojit ostatní hardwarové příslušenství.

 5. Může být volný konektor. Vypněte počítač, odpojte všechny konektory z vnějšku počítače a poté konektory pečlivě znovu zapojte. Dávejte pozor na volné dráty, ohnuté kolíky nebo nedokonale přiléhající konektory.

 6. Pokud si troufáte otevřít skříň počítače, počítač vypněte, odpojte napájení a poté skříň počítače otevřete. Odpojte a znovu připojte všechny kabely. Vyjměte a znovu nainstalujte všechny karty uvnitř počítače, včetně paměťových čipů počítače. Předtím, než počítač zkusíte opět zapnout, jej celý zkompletujte.

 7. Pokud ani teď počítač nelze spustit, je možné, že u vaší základní desky, procesoru, paměti nebo grafické karty vznikl problém. I když porucha hardwaru může být frustrující, vaše dokumenty, obrázky a e-maily by měly být v bezpečí a po opravě počítače je budete mít k dispozici.

Váš počítač nelze zapnout.

Pokud váš počítač nelze zapnout (po stisku vypínače se nerozsvítí žádné indikátory a neozývají se pípnutí ani žádné jiné zvuky), měli byste:

 • Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel počítače.

 • Počítač odpojte a do stejné elektrické zásuvky zapojte jiný elektrický přístroj (například lampu, ventilátor nebo rádio). Pokud tento přístroj nefunguje, problém nespočívá v počítači, ale v elektrické zásuvce.

Je nutné provést opravnou instalaci systému Windows XP

Opravná instalace systému Windows XP může vyřešit celou řadu závažných problémů se spuštěním systému. I když byste neměli přijít o své důležité dokumenty, můžete přijít o svá nastavení a budete muset znovu nainstalovat mnoho aktualizací.

Před provedením opravné instalace systému Windows XP musíte mít k dispozici svůj disk CD-ROM systému Windows XP a kód Product Key.

Postup pro provedení opravné instalace systému Windows XP

 1. Do počítače vložte svůj disk CD-ROM systému Windows XP.

 2. Restartujte počítač. Pokud se zobrazí výzva pro spuštění z disku CD-ROM, stiskněte libovolnou klávesu.

 3. Po zobrazení stránky Vítá vás instalační program stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

 4. Na stránce Windows XP Licenční smlouva si přečtěte licenční smlouvu. Stisknutím klávesy PAGE DOWN přejděte na konec smlouvy. Poté stiskněte klávesu F8.

 5. Po zobrazení výzvy stiskněte klávesu R, aby se systém Windows XP pokusil systém Windows opravit pomocí přeinstalace důležitých součástí systému Windows.

  Proces opravy a přeinstalace může trvat déle než hodinu. Po určité době vás instalační program vyzve, abyste odpověděli na určité otázky, stejně jako kdybyste systém Windows XP instalovali poprvé.