Úkoly údržby, které zvyšují výkon počítače

Počítače se během používání postupně zpomalují, protože soubory nejsou řádně uspořádány a nepotřebný software zbytečně spotřebovává část prostředků systému. Microsoft Windows XP však obsahují nástroje, které dokáží počítač vyčistit a obnovit tak ztracený výkon.

Než začnete, proveďte zálohu dat uložených v počítači.

Odebrání nepoužívaných programů

Nejprve odeberte programy, které už nepoužíváte. Programy zabírají místo na disku počítače a některé z nich dokonce běží na pozadí bez vědomí uživatele. Odebráním programů, které už nepoužíváte, tedy přispějete ke zvýšení výkonu počítače.

Nainstalujte a spusťte antispywarový software

K odebrání většiny programů lze použít ovládací panel Přidat nebo odebrat programy, ale případné spywarové programy jsou mnohem vytrvalejší. Takové programy je nutné vypátrat a odstranit pomocí nástroje Windows Defender (zdarma ke stažení z webu společnosti Microsoft) nebo jiného programu pro ochranu před spywarem. Doporučujeme vždy nainstalovat a používat některý z antispywarových programů, neboť spyware se do vašeho počítače může nainstalovat i bez vašeho vědomí. Po instalaci antispywarového programu jej ihned spusťte a vyhledejte a následně odstraňte veškeré nežádoucí programy.

Uvolnění nevyužitého místa na disku

Odebráním nepoužívaných programů uvolníte místo na disku, což přispěje ke zvýšení rychlosti počítače. Další možnost, jak zjistit, zda neplýtváte místem na disku, představuje nástroj Vyčištění disku.

Spuštění nástroje Vyčištění disku

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Tento počítač.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Místní disk a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Vyčištění disku. Nástroj Vyčištění disku bude několik minut analyzovat váš disk.

 4. Zobrazí se dialogové okno Vyčištění disku. Zaškrtněte všechna políčka v seznamu Soubory, které budou odstraněny, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano. Nástroj Vyčištění disku začne tyto soubory odstraňovat a uvolní tím další místo na disku. Tato operace může trvat několik minut.

  Máte-li více než jednu jednotku pevného disku, zopakujte tento proces pro každou jednotku pevného disku uvedenou v okně Tento počítač.

Defragmentace pevného disku

Pokud je soubor fragmentován, trvá jeho načtení déle, neboť počítač musí při čtení přeskakovat mezi různými úseky dat na pevném disku. Při defragmentaci dojde k přeskupení souborů, které přispěje ke zvýšení výkonu počítače. Koncept fragmentace sice vypadá komplikovaně, avšak provedení defragmentace počítače je velmi snadné.

Defragmentace počítače

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Tento počítač.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Místní disk a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Nástroje klikněte na tlačítko Defragmentovat.

 4. Zobrazí se dialogové okno Defragmentace disku. Vyberte pevný disk a pak klikněte na tlačítko Defragmentovat.

 5. Nástroj Defragmentace disku bude pracovat alespoň několik minut, ale tato operace může trvat i několik hodin. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Zavřít.

  Máte-li více než jednu jednotku pevného disku, zopakujte tento proces od kroku 4 pro každou jednotku pevného disku v seznamu.

Odpojení nevyužitých síťových připojení

Se síťovými disky dochází k určitému problému v tom, že se systém Windows XP pokouší o jejich připojení po každém spuštění systému. Pokud však vzdálený počítač okamžitě neodpoví, bude systém Windows XP vyčkávat, což znatelně zpomalí spouštění počítače. Určité programy se navíc pokoušejí o připojení k síťovým jednotkám pokaždé, když otevřete okno Procházet a začnete hledat určitý soubor nebo složku. Tento problém lze omezit odpojením všech nepoužívaných jednotek.

Odpojení nevyužitých síťových jednotek

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Tento počítač.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Odpojit síťovou jednotku.

 3. Vyberte síťové jednotky, které již nepotřebujete, a poté klikněte na tlačítko OK.