Jak rychle spustit Prohlížeč síťové schránky

Když požíváte příkazy Vyjmout nebo Vložit v nabídce Úpravy, vyjmuté nebo zkopírované informace jsou automaticky zkopírovány do schránky. Schránka je oblast pro dočasné uložení vyjmutých nebo zkopírovaných položek. Prohlížeč síťové schránky umožňuje zobrazit informace, které jste do schránky zkopírovali.

Prohlížeč síťové schránky není uveden v nabídce Start systému Microsoft Windows XP. Pokud k němu chcete mít rychlý přístup, můžete si na ploše vytvořit zástupce.

Postup pro spuštění Prohlížeče síťové schránky

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu, přesuňte ukazatel myši na položku Nový a poté klikněte na položku Zástupce.

  2. V poli pro umístění zadejte text %windir%\system32\clipbrd.exe. Klikněte na tlačítko Další.

  3. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  4. Prohlížeč síťové schránky můžete spustit dvojitým kliknutím na zástupce clipbrd na ploše.