Použití funkce Jedním prstem

Funkce Jedním prstem je určena pro uživatele, pro které je obtížné stisknout současně dvě nebo více kláves. Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí kombinace kláves, například CTRL+P, není je díky funkci Jedním prstem nutné stisknout současně a lze je stisknout postupně.

Zobrazit vše

Zapnutí funkce Jedním prstem pomocí myši

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levém podokně okna Ovládací panely.

 3. Kliknutím na ovládací panel Možnosti usnadnění otevřete dialogové okno Možnosti usnadnění. Klikněte na kartu Klávesnice a poté zaškrtněte políčko Používat funkci Jedním prstem.

 4. Otevřete dialogové okno Nastavení funkce Jedním prstem kliknutím na tlačítko Nastavení. Požadované možnosti vyberte tak, že příslušné políčko zaškrtnete, nebo jeho zaškrtnutí zrušíte. Klikněte na tlačítko OK, znovu klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko Zavřít v okně Ovládací panely.

Zapnutí funkce Jedním prstem pomocí klávesnice

 1. Zobrazte nabídku Start pomocí klávesové zkratky CTRL+ESC (nebo stisknutím klávesy s logem Windows). Poté otevřete okno Ovládací panely stisknutím klávesy C.

 2. Přesvědčte se, zda je v okně Ovládací panely zvoleno klasické zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny všechny ikony ovládacích panelů. Pokud tomu tak není, přejděte do levého podokna okna Ovládací panely a vykonejte příkaz Přepnout do klasického zobrazení tak, že stisknete nejprve klávesu TABULÁTOR a poté klávesu ENTER. Pomocí kláves se šipkami přejděte na ovládací panel Možnosti usnadnění a poté stiskněte klávesu ENTER.

 3. V dialogovém okně Možnosti usnadnění na kartě Klávesnice vyberte možnost Používat funkci Jedním prstem stisknutím klávesy J.

 4. Stisknutím klávesy N aktivujte tlačítko Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení funkce Jedním prstem, které nabízí následující možnosti:

  • Stisknutím klávesy K vyberte možnost Používat klávesovou zkratku. To vám umožní zapnout nebo vypnout funkci Jedním prstem stisknutím klávesy SHIFT pětkrát po sobě.

  • Stisknutím klávesy Z vyberte možnost Uzamknout dvojnásobným stisknutím modifikační klávesy. To vám umožní uzamknout modifikační klávesu, například CTRL, ALT, SHIFT nebo klávesu s logem Windows, pokud ji stisknete dvakrát po sobě.

  • Stisknutím klávesy V vyberte možnost Vypnout funkci Jedním prstem při stisknutí dvou kláves zároveň. To vám umožní vypnout funkci Jedním prstem stisknutím modifikační klávesy, například CTRL, ALT, SHIFT nebo klávesy s logem Windows, současně s další klávesou.

  • Stisknutím klávesy S vyberte možnost Zvukový signál při stisknutí modifikační klávesy. Tím aktivujete přehrávání zvuků upozorňujících na stisknutí, uzamčení nebo uvolnění modifikačních kláves, například kláves CTRL, ALT, SHIFT nebo klávesy s logem Windows .

  • Stisknutím klávesy B vyberte možnost Zobrazovat stav funkce Jedním prstem na obrazovce. Po výběru této možnosti bude při zapnutí funkce Jedním prstem na hlavním panelu zobrazena ikona funkce Jedním prstem.

 5. Nastavení možností usnadnění ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 6. Zavřete okno Ovládací panely stisknutím kombinace kláves ALT+S, Z.