Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Poradce pro upgrade na systém Windows 7

Poslední aktualizace: květen 2009

Ve společnosti Microsoft děláme vše pro ochranu vašich osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje postupy sběru dat a používání Poradce pro upgrade na systém Windows 7. Neplatí pro jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft online i offline.

Poradce pro upgrade na systém Windows 7 vám pomůže určit, zda je váš stávající počítač připraven na upgrade na systém Windows 7. Můžete stáhnout Poradce pro upgrade na systém Windows 7, spustit analýzu aktuálního počítače a použít podrobnou zprávu, která pomůže zajistit připravenost počítače na instalaci a spuštění systému Windows 7.

Jaké informace jsou shromažďovány?

Pokud používáte Poradce pro upgrade na systém Windows 7, shromáždí určité informace o vašich potenciálních zkušenostech s upgradem, jako je výkonnost vašeho počítačového hardwaru, zařízení připojená k počítači a aplikace nainstalované v počítači. Informace o vydavateli aplikace mohou příležitostně obsahovat osobně identifikovatelné informace, jako je jméno vydavatele nebo jeho e-mailová adresa; žádné ze shromážděných informací však neslouží k vašemu identifikování nebo kontaktování.

Způsob využití informací

Tyto informace jsou odeslány společnosti Microsoft a slouží k vytvoření zprávy pro vás s podrobnými informacemi o tom, jak systém Windows 7 poběží ve vašem počítači. Tyto informace nám navíc pomohou vylepšit počet zařízení a aplikací podporovaných systémem Windows 7, k analýze trendů a vylepšení výkonu systému Windows 7.

Informace, které jsou shromažďovány nebo zasílány společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoliv jiné zemi či oblasti, kde sídlí společnost Microsoft, její přidružené společnosti, pobočky nebo zástupci. Společnost Microsoft může vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že tento postup je nutný, aby bylo možné: (a) dodržení právních výnosů nebo k zajištění souladu s právními procesy, kterých se společnost Microsoft nebo web účastní; (b) ochraně a obraně majetkových práv společnosti Microsoft a její skupiny webů nebo (c) k jednání za naléhavých okolností za účelem ochrany osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, uživatelů softwaru či služeb společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Společnost Microsoft příležitostně najímá jiné společnosti, aby jejím jménem poskytovaly služby v omezeném rozsahu, například podporu zákazníků, zpracování transakcí nebo provádění statistické analýzy hlášení. Těmto společnostem poskytne společnost Microsoft pouze takové informace, které jsou nezbytně nutné k poskytování těchto služeb. Tyto společnosti jsou povinny zachovávat důvěrný charakter informací a nesmějí tyto informace používat pro žádné jiné účely.

Volba/řízení

Můžete se rozhodnout stáhnout, nainstalovat a spustit Poradce pro upgrade na systém Windows 7 podle vlastního přání. Poradce pro upgrade na systém Windows 7 může obsahovat odkazy na weby a služby. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů k těmto webům a službám, které se rozhodnete navštívit, abyste si uvědomili, jak mohou shromažďovat, používat a sdílet vaše osobní informace. Společnost Microsoft nenese zodpovědnost za prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupy webů a služeb řízených jinými společnostmi či organizacemi.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft chrání bezpečnost vašich informací. Používáme různé technologie a postupy zabezpečení, které pomáhají chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním. Uchováváme například informace, které zadáte do počítačových systémů s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných zařízeních.

Další informace o závazku společnosti Microsoft týkající se ochrany osobních údajů.

Kontaktování společnosti Microsoft

Společnost Microsoft vítá vaše závazky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte-li otázky týkající se tohoto prohlášení, nebo se domníváte, že jsme se jím v nějakém případě neřídili, kontaktujte nás prosím pomocí následujícího webového formuláře. V případě technické nebo obecné otázky na podporu, navštivte web podpory. Získáte zde další informace o nabídkách podpory společnosti Microsoft.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA