Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Originální software společnosti Microsoft

Poslední aktualizace: červen 2013

Cílem společnosti Microsoft je chránit vaše osobní údaje a pomoci ochránit své zákazníky a partnery před nepravým softwarem. Použití řádně licencované originální kopie softwaru společnosti Microsoft zajišťuje přístup ke všem nejnovějším funkcím a aktualizacím od společnosti Microsoft.

Mezi nástroje programu Originální software společnosti Microsoft (označovaného jako program Windows Genuine Advantage ve Windows XP a Technologie aktivace Windows ve Windows Vista a Windows 7) mimo jiné patří:

 • Ověření pravosti, jehož účelem je zjistit, zda používáte řádně licencovanou kopii softwaru společnosti Microsoft. Ověření pravosti odhalí a může deaktivovat nástroje obcházející aktivaci, což je software, který obchází aktivaci produktů společnosti Microsoft, ověření pravosti nebo licenční součásti. Přítomnost softwaru obcházejícího aktivaci je známkou toho, že prodejce softwaru nebo hardwaru mohl provést neoprávněné zásahy do originálního softwaru společnosti Microsoft s cílem prodeje nepravého softwaru. Software obcházející aktivaci může narušovat řádné fungování vašeho softwaru.

 • Oznámení, která pravidelně zobrazují připomínky vztahující se například k tomu, že se vyskytl problém s licenčními součástmi Windows nebo že jsou k dispozici novější aktualizace Service Pack pro software Windows. V současné době je součást pro zobrazování oznámení možné využívat ve Windows XP, Windows Vista a Windows 7 a v některých zemích také v systémech Office XP, Office 2003 a Office 2007.

 • Aktualizace pro detekci softwaru obcházejícího aktivaci Windows pro Windows Vista a aktualizace Technologie aktivace pro Windows 7, které kontrolují, zda se v počítači vyskytuje určitý známý software obcházející aktivaci, a upozorňují uživatele, pokud je takovýto software nalezen.

Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby byly trvalou součástí softwaru společnosti Microsoft, což účinně podporuje používání řádně licencovaného softwaru.

Jaká data jsou shromažďována?

Nástroje programu Originální software společnosti Microsoft musí shromažďovat určité množství informací o konfiguraci a stavu počítače, které napomáhají při ověření pravosti softwaru. Tyto nástroje neshromažďují vaše jméno, adresu ani e-mailovou adresu.

Mezi informace, které nástroje shromažďují, patří:

 • Značka a model počítače

 • Standardní informace o počítači, například IP adresu počítače, verzi operačního systému, verzi softwaru, verzi prohlížeče a místní a jazyková nastavení

 • Jedinečné číslo přiřazené počítači těmito nástroji (identifikátor GUID – globálně jedinečný identifikátor)

 • Kód Product Key (zakódovaný pomocí algoritmu hash) a ID produktu

 • Název systému BIOS a číslo a datum jeho revize

 • Sériové číslo svazku pevného disku (zakódované pomocí algoritmu hash)

 • Informace o tom, zda byla instalace úspěšná, pokud byla provedena

 • Výsledek ověření pravosti, včetně kódů chyb a informací o případném nalezeném nebo deaktivovaném softwaru obcházejícím aktivaci a souvisejícím škodlivém softwaru. Tyto informace mohou zahrnovat:

  • Identifikátor softwaru obcházejícího aktivaci

  • Aktuální stav softwaru obcházejícího aktivaci, například zda byl odstraněn nebo umístěn do karantény

  • Identifikaci výrobce OEM

  • Název souboru softwaru obcházejícího aktivaci a hodnotu hash tohoto souboru a také hodnotu hash souvisejících softwarových součástí, které mohou ukazovat na přítomnost softwaru obcházejícího aktivaci

 • Název souboru s instrukcemi pro spuštění počítače (běžně označovaného jako spouštěcí soubor) a hodnotu hash obsahu tohoto souboru. Tyto informace nám pomáhají odhalit software obcházející aktivaci, který provádí úpravy tohoto souboru.

Kdy jsou data shromažďována?

Nástroje programu Originální software společnosti Microsoft shromažďují výše popsaná data v následujících intervalech:

 • V případě počítačů s Windows Vista SP1 nebo novější aktualizací Service Pack se data shromažďují po instalaci aktualizace pro detekci softwaru obcházejícího aktivaci systému Windows pro Windows Vista. Dále se tato data shromažďují a odesílají společnosti Microsoft každých 30 dní, a to i v případě, že nebyl nalezen žádný software obcházející instalaci. Z verze Windows Vista RTM se neodesílají žádná data.

 • V počítačích s Windows 7 se data shromažďují po instalaci aktualizace Technologií aktivace Windows pro Windows 7. Dále se tato data shromažďují a odesílají společnosti Microsoft každých 30 dní, a to i v případě, že nebyl nalezen žádný software obcházející instalaci. Pokud ale aktualizace Technologie aktivace Windows pro Windows 7 zjistí, že byly provedeny neoprávněné úpravy důležitých souborů Windows, budou se data shromážděná na tomto počítači odesílat každých 7 dnů až do okamžiku, kdy bude systém Windows v počítači rozpoznán jako pravý.

Poznámka: Podrobné informace o tom, jaká data se shromažďují během aktivace softwaru společnosti Microsoft, je možné nalézt v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro daný produkt.

Jak jsou data používána?

Získané informace používáme pro:

 • Zamezení používání softwaru, který není řádně licencován

 • Vylepšení našeho softwaru a služeb

 • Vytváření souhrnných statistik

Souhrnná data také můžeme sdílet s dalšími společnostmi, například výrobci hardwaru nebo softwaru a zákazníky multilicenčních programů s cílem chránit jejich kódy License Key. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá ani nesdílí za tím účelem, aby zjistila vaši totožnost nebo vás kontaktovala, ale aby znemožnila a zmírnila nelicencované používání produktu.

Jaké ovládací prvky jsou k dispozici?

Uživatelé mohou přizpůsobit některé aspekty součásti Oznámení ve Windows XP. Je-li tato součást nainstalována, další informace o tom, jaké ovládací prvky jsou k dispozici, získáte po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu Oznámení na hlavním panelu.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat. V tom případě upravíme datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení. Doporučujeme toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste byli neustále informováni o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Další informace

Máte-li otázky týkající se tohoto prohlášení nebo se domníváte, že jsme se jím v nějakém případě neřídili, můžete se na nás obrátit pomocí našeho webového formuláře. Své dotazy a připomínky můžete také zaslat na adresu:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052