Získání Movie Makeru

Tato tabulka vám pomůže najít správnou verzi Windows Movie Makeru nebo Windows Live Movie Makeru pro váš systém.
Jakou verzi Windows používám?

Operační systém Verze Movie Makeru Jak tento program získat
Operační systém

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 a Windows 7

Verze Movie Makeru

Windows Movie Maker 2012

Jak tento program získat
Získat

Poznámka: Movie Maker je součástí sady programů Windows Essentials 2012.

Operační systém

Windows RT 8.1 a Windows RT

Verze Movie Makeru

Není k dispozici.

Jak tento program získat

Windows Movie Maker není dostupný pro Windows RT 8.1 a Windows RT.

Operační systém

Windows Vista

Verze Movie Makeru

Windows Movie Maker 6.0 pro Windows Vista
Další informace

Jak tento program získat

Je součástí Windows Vista.

Operační systém

Windows Vista

Verze Movie Makeru

Windows Movie Maker 2.6 pro Windows Vista
Další informace

Jak tento program získat
Získat

Poznámka: Jenom pro počítače, ve kterých se nedá použít dřív zmíněná předinstalovaná verze Movie Makeru.

Operační systém

Windows XP

Verze Movie Makeru

Windows Movie Maker 2.1
Další informace

Jak tento program získat

Je součástí Windows XP SP2 a SP3. Získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro váš počítač

Poznámka: Movie Maker 2.1 není dostupný samostatně, ale jenom jako součást aktualizací Service Pack pro Windows XP.