Získání Movie Makeru

Tato tabulka vám pomůže najít správnou verzi Windows Movie Makeru nebo Windows Live Movie Makeru pro váš systém.
Jakou verzi Windows používám?

Operační systém
Verze Movie Makeru
Jak tento program získat

Windows 8

Windows Movie Maker 2012

Windows 7

Windows Movie Maker 2012

Windows Vista

Windows Movie Maker 6.0 pro Windows Vista
Další informace

Zahrnuto ve Windows Vista.

Windows Vista

Windows Movie Maker 2.6 pro Windows Vista
Další informace

Poznámka: Jenom pro počítače, ve kterých se nedá použít výše uvedená předinstalovaná verze Movie Makeru.

Windows XP

Windows Movie Maker 2.1
Další informace

Zahrnuto ve Windows XP SP2 a SP3. Nejnovější aktualizace Service Pack pro váš počítač.

Poznámka: Movie Maker 2.1 není dostupný samostatně, ale jenom jako součást aktualizací Service Pack pro Windows XP.