Jak rozpoznat, zda je program Microsoft Security Essentials v počítači spuštěný?

Po instalaci programu Microsoft Security Essentials do počítače můžete zavřít hlavní okno a nechat program nepozorovaně pracovat na pozadí. Program Microsoft Security Essentials zůstane v počítači spuštěný, bude jej sledovat a chránit před možnými hrozbami.

Že je program Microsoft Security Essentials spuštěný, samozřejmě poznáte, když zobrazí zprávy v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu systému Windows. Tyto zprávy upozorňují na možné hrozby, které program Microsoft Security Essentials rozpoznal.

Další upozornění budou zobrazena také v případě, že byla vypnuta ochrana v reálném čase, pokud jste několik dnů neaktualizovali definice virů a spywaru nebo když je k dispozici upgrade programu. Program Microsoft Security Essentials také krátce zobrazí upozornění na zahájení kontroly počítače.

Můžete se také orientovat podle ikony programu Microsoft Security Essentials zobrazené v oznamovací oblasti.

Tip:

Pokud ikonu programu Microsoft Security Essentials v oznamovací oblasti nevidíte, zkuste kliknutím na šipku v oznamovací oblasti zobrazit skryté ikony.

Barva ikony závisí na aktuálním stavu vašeho počítače:

  • Zelená znamená, že počítač je „chráněn“.

  • Žlutá znamená, že počítač je „potenciálně ohrožen“.

  • Červená znamená, že počítači hrozí „nebezpečí“.