Úvod

Tento kurz byl vytvořen tak, aby vám pomohl identifikovat a vyřešit potíže s drátovým (Ethernet) i bezdrátovým (Wi‑Fi) síťovým připojením v systému Windows. Tento kurz se nezabývá problémy se síťovým připojením, které souvisí s konkrétními programy.

Potíže se síťovým připojením nebo připojením k Internetu v systému Windows mohou mít celou řadu příčin. Mez nejčastější příčiny těchto potíží patří:

  • Vypnutý vypínač adaptéru bezdrátové sítě

  • Problémy s klíčem zabezpečení nebo heslem protokolů WEP, WPA či WPA2

  • Nesprávně připojené kabely

  • Poškozené nebo nekompatibilní ovladače

  • Chybějící aktualizace

  • Nastavení síťového připojení

  • Potíže s hardwarem nebo softwarem

Použití tohoto kurzu

Vzhledem k tomu, že se pokyny pro jednotlivé operační systémy Windows mohou lišit, otevřete tento kurz vždy v příslušném počítači, aby se zobrazily správné pokyny pro daný počítač, nebo pomocí pole pro výběr na této stránce zvolte požadovaný operační systém.

V kurzu se můžete přesouvat kliknutím na jednotlivé kroky v levém podokně nebo kliknutím na tlačítko Další níže. Pokračujte vždy až po dokončení příslušného kroku. Pokud máte potíže s drátovou sítí, přeskočte Krok 1: Připojení, protože se vztahuje pouze na bezdrátové sítě.

Po každém kroku zkontrolujte, zda je síťové připojení funkční. Teprve potom přejděte k dalšímu kroku.
Potřebujete další pomoc?

Pomoc od členů komunity

Odpovědi na svoje otázky najdete ve fóru pro Windows.

Pomoc od společnosti Microsoft

Získejte pomoc od specialisty technické podpory prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo chatu.