Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Microsoft Security Essentials

Poslední aktualizace: duben 2013

Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje a přitom poskytovat produkty, které při práci s počítačem poskytují výkon, produktivitu a pohodlí. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje postupy shromažďování a používání dat v programu Microsoft Security Essentials („produkt“). Nevztahuje se na žádné jiné online nebo offline weby, produkty ani služby společnosti Microsoft.

Tento produkt pomáhá chránit počítač před škodlivým softwarem (malwarem), jako jsou viry, spyware a jiný potenciálně nebezpečný software.

Nabízí tři způsoby ochrany počítače před malwarem a dalším potenciálně nežádoucím softwarem:

  • Ochrana v reálném čase: Produkt vás upozorní, když se malware, spyware nebo potenciálně nežádoucí software pokusí nainstalovat do počítače nebo se v něm pokusí spustit. Upozorní vás také, když se programy pokusí změnit důležitá nastavení Windows.

  • Možnosti kontroly: Produkt lze použít k vyhledávání hrozeb, virů, spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru, který by mohl být nainstalován v počítači, k naplánování prohledávání v pravidelných intervalech a k automatickému odstraňování škodlivého softwaru, který je zjištěn v průběhu prohledávání.

  • Zjišťování: Když bude ve vašem počítači zjištěn škodlivý software, budou automaticky provedeny určité akce, které tento škodlivý software odstraní a ochrání počítač před další potenciální nákazou. Po automatickém odstranění škodlivého softwaru může produkt také resetovat některá nastavení Windows, například domovskou stránku nebo poskytovatele vyhledávání.

Shromažďování a používání osobních údajů

Když budeme potřebovat informace, které vás osobně identifikují nebo nám umožní vás kontaktovat, explicitně vás o ně požádáme. Osobní údaje, které od vás získáme, budou společnost Microsoft a jí řízené pobočky a afilace používat k poskytování služeb nebo provádění transakcí, o které jste požádali nebo které jste autorizovali. Dále mohou být použity k požádání o poskytnutí dalších informací nebo zpětné vazby týkající se používaného produktu nebo služby, k poskytování důležitých aktualizací a oznámení o předběžných verzích softwaru nebo ke zdokonalování produktu nebo služeb (například dotazníky pro hlášení chyb nebo průzkumy).

Kromě případů uvedených v tomto prohlášení nebudou osobní údaje, které jste poskytli, předávány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Společnost Microsoft si příležitostně najímá jiné společnosti, které jejím jménem poskytují omezené služby, například zodpovídání dotazů zákazníků na produkty či služby nebo provádění statistické analýzy poskytovaných služeb. Těmto společnostem poskytujeme pouze ty osobní údaje, které potřebují k dodání dané služby, a mají zakázáno používat tyto údaje k jakýmkoli jiným účelům.

Společnost Microsoft může přistupovat k osobním údajům (včetně obsahu komunikace) nebo je zpřístupnit z následujících důvodů: (a) vyhovění zákonu či reakce na zákonné požadavky či právní proces, (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků včetně vynucování smluvních ustanovení nebo zásad, jimiž se řídí používání služeb nebo (c) jednání v dobré víře, že toto získání přístupu nebo zpřístupnění je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zákazníků či zaměstnanců společnosti Microsoft nebo veřejnosti. K předání osobních údajů může také dojít v rámci podnikových transakcí, jako je například sloučení společností nebo prodej aktiv.

Shromažďování a používání informací o počítači

Tento software obsahuje internetové funkce, které z vašeho počítače shromažďují určité standardní informace („standardní informace o počítači“) a odesílají je společnosti Microsoft. Standardní informace o počítači zahrnují takové informace o softwaru a hardwaru počítače, jako je například IP adresa, operační systém, webový prohlížeč a jejich verze. Podrobnosti ochrany osobních údajů jednotlivými funkcemi produktu uvedenými v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisují, jaké další údaje jsou shromažďovány a jak se používají.

Informace, které jsou shromažďovány nebo zasílány společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné zemi či oblasti, kde působí společnost Microsoft, její afilace, pobočky nebo dodavatelé služeb. Společnost Microsoft dodržuje pravidla úmluvy Safe Harbor týkající se shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, jak je stanovilo ministerstvo obchodu USA.

Doporučená nastavení

Pokud během instalace zvolíte doporučená nastavení, bude povolena ochrana v reálném čase a automatická kontrola se bude provádět každou neděli ve 2 hodiny ráno.

Zabezpečení informací

Prioritou společnosti Microsoft je napomáhat při zabezpečení a ochraně osobních údajů. Používáme různé technologie a postupy zabezpečení, které pomáhají chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním.

Další informace

Společnost Microsoft uvítá veškeré připomínky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li otázky týkající se tohoto prohlášení, nebo se domníváte, že jsme se jím v nějakém případě neřídili, můžete se na nás obrátit s použitím našeho webového formuláře. Máte-li dotazy technické nebo obecné povahy, navštivte web http://support.microsoft.com, kde získáte další informace o nabídkách podpory společnosti Microsoft.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Konkrétní funkce

Karta Historie

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce poskytuje seznam malwaru nebo potenciálního malwaru zjištěného produktem v počítači a uvádí akce, které byly při nalezení těchto programů provedeny. Informace na kartě Historie se týkají položek zjištěných pro všechny uživatele – nikoli pro jednotlivé uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Seznam malwaru nebo podezření na malware zjištěného produktem v počítači a akce, které byly při zjištění těchto položek provedeny, se ukládají v počítači. Tyto seznamy zahrnují aktivitu produktu pro všechny místní uživatele počítače. Tyto seznamy se odesílají společnosti Microsoft v rámci služby MAPS.

Volba a řízení: Seznamy historie může odstranit místní správce počítače. Ve výchozím nastavení se všechny položky zobrazují všem uživatelům. Pokud chcete, aby všechny položky mohl zobrazit pouze místní správce počítače, na kartě Nastavení vyberte kartu Upřesnit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit všem uživatelům prohlížení úplných výsledků historie.

Microsoft Update

K čemu tato funkce slouží: Produkt zapne automatické aktualizace ze služby Windows Update a Microsoft Update, aby byl váš počítač neustále v aktuálním stavu díky aktualizacím Windows a dalšího softwaru společnosti Microsoft. To znamená, že tato změna bude mít vliv na jakýkoli software, který využívá služby Windows a Microsoft Update. Zásadní funkcí služby Microsoft Update je poskytování nejnovějších aktualizací definic malwarových hrozeb pro produkt.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Další informace o službách Windows Update a Microsoft Update naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aktualizační služby na adrese http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Volba a řízení: Služby Windows Update a Microsoft Update jsou ve výchozím nastavení zapnuty, aby mohly poskytovat nové aktualizace softwaru a definic virů. Aktualizace můžete později vypnout pomocí nastavení Windows. Postup naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aktualizační služby na adrese http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatické zjišťování malwaru

K čemu tato funkce slouží: Produkt zahrnuje funkci automatického prohledávání, která kontroluje počítač a upozorní vás, pokud rozpozná škodlivý software. Pomocí karty Nastavení v produktu můžete automatické prohledávání zapnout nebo vypnout a změnit jeho četnost a typ. Můžete také vybrat akce, jenž se automaticky provedou se softwarem, který je produktem zjištěn během naplánovaného prohledávání. Když bude ve vašem počítači zjištěna závažná nebo vysoká hrozba, budou automaticky učiněny kroky k jejímu odstranění a ochraně počítače před potenciální nákazou. Po automatickém odstranění škodlivého softwaru může produkt také resetovat některá nastavení Windows, například domovskou stránku nebo poskytovatele vyhledávání. V případě středních nebo nízkých hrozeb budete vyzváni k provedení akce. Akce prováděné v reakci na tyto hrozby můžete změnit v oddílu Volba a řízení níže.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Seznam malwaru nebo podezření na malware zjištěného produktem v počítači a akce, které byly při zjištění těchto položek provedeny, se ukládají v počítači. Tyto seznamy zahrnují aktivitu produktu pro všechny místní uživatele počítače. Tyto seznamy se odesílají společnosti Microsoft v rámci služby MAPS.

Volba a řízení: Přestože to není doporučeno, pomocí karty Nastavení v produktu můžete automatické prohledávání vypnout. Na panelu Nastavení v produktu můžete také nakonfigurovat akce prováděné pro jednotlivé úrovně hrozeb.

Ochrana v reálném čase

K čemu tato funkce slouží: Funkce produktu Ochrana v reálném čase vás upozorní na to, že se do počítače pokoušejí nainstalovat viry, spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software. Když bude ve vašem počítači zjištěna závažná nebo vysoká hrozba, budou automaticky učiněny kroky k jejímu odstranění a ochraně počítače před potenciální nákazou. Po automatickém odstranění škodlivého softwaru může produkt také resetovat některá nastavení Windows, například domovskou stránku nebo poskytovatele vyhledávání. V případě středních nebo nízkých hrozeb budete vyzváni k provedení akce. Akce prováděné v reakci na tyto hrozby můžete změnit v oddílu Volba a řízení níže.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Seznam malwaru nebo podezření na malware zjištěného produktem v počítači a akce, které byly při zjištění těchto položek provedeny, se ukládají v počítači. Tyto seznamy zahrnují aktivitu produktu pro všechny místní uživatele počítače. Tyto seznamy se odesílají společnosti Microsoft v rámci služby MAPS.

Volba a řízení: Přestože to není doporučeno, pomocí karty Nastavení v produktu můžete ochranu v reálném čase vypnout. Na panelu Nastavení v produktu můžete také nakonfigurovat akce prováděné pro jednotlivé úrovně hrozeb.

Rozšíření prostředí

K čemu tato funkce slouží: Rozšíření prostředí je nástroj, pomocí něhož můžete vybrat určité soubory a složky a pomocí produktu je zkontrolovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Seznam malwaru nebo podezření na malware zjištěného produktem v počítači a akce, které byly při zjištění těchto položek provedeny, se ukládají v počítači. Tyto seznamy zahrnují aktivitu produktu pro všechny místní uživatele počítače. Tyto seznamy se odesílají společnosti Microsoft v rámci služby MAPS.

Volba a řízení: Rozšíření prostředí je ruční nástroj, který můžete používat podle vlastního uvážení.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

K čemu tato funkce slouží: Služba MAPS (Microsoft Active Protection Service) umožňuje lépe chránit váš počítač automatickým stahováním charakteristik nově rozpoznaného malwaru a sledováním stavu zabezpečení počítače. Služba MAPS nahlašuje společnosti Microsoft malware a jiné formy potenciálně nežádoucího softwaru a chyby nalezené v produktech. Pokud zpráva MAPS obsahuje podrobné informace o malwaru nebo potenciálně nežádoucím softwaru, který je produkt schopen odstranit, stáhne služba MAPS nejnovější definici umožňující problém vyřešit. Služba MAPS také dokáže nalézt „pozitivní nepravdy“ (když se ukáže, že položka původně identifikovaná jako malware je neškodná) a opravit je.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Tato funkce zasílá společnosti Microsoft zprávy o chybách, malwaru a potenciálně nežádoucím softwaru. Tyto zprávy obsahují informace o daných souborech či aplikacích, jako jsou například názvy souborů, kryptografická hodnota hash, výrobce, velikost a datová razítka. Dále může služba MAPS shromažďovat úplné adresy URL, které označují původ souboru a mohou příležitostně obsahovat osobní informace, jako například hledané výrazy nebo údaje zadané do formulářů. Služba MAPS může také shromažďovat IP adresy, ke kterým se soubory s potenciálním malwarem připojují. Zprávy mohou obsahovat také informace o akcích, které jste provedli, když vás produkt upozornil na zjištěný software. Zprávy MAPS obsahují tyto informace proto, aby pomohly společnosti Microsoft měřit účinnost produktu při zjišťování a odebírání malwaru a potenciálně nežádoucího softwaru.

Je-li v počítači povolen produkt i služba MAPS, budou zprávy MAPS automaticky odesílány společnosti Microsoft, pokud produkt:

  • zjistí software nebo změny v počítači provedené softwarem, který ještě nebyl analyzován z hlediska rizik,

  • při zjištění provede s malwarem určitou akci jako součást automatické nápravy,

  • dokončí naplánovanou kontrolu a automaticky provede se zjištěným softwarem akce, které odpovídají vašemu nastavení nebo

  • narazí na chybu nebo jiný problém.

Pokud služba MAPS ohlásí společnosti Microsoft nový malware, jenž je produkt schopen odstranit, budou do počítače automaticky staženy nové definice, které pomohou zajistit rychlejší ochranu počítače před potenciálními hrozbami.

Společnost Microsoft používá zprávy o chybách k zajištění správné funkce produktu, která spočívá v ochraně počítače před potenciálními hrozbami.

Ke komunitě MAPS se lze připojit se základním nebo pokročilým členstvím. Jako výchozí je aktivní základní členství. Zprávy základního člena obsahují informace uvedené v tomto oddílu. Zprávy pokročilých členů jsou úplnější a mohou příležitostně obsahovat osobní údaje, například v cestách k souborům nebo částečných výpisech paměti. Tyto zprávy, spolu se zprávami od dalších uživatelů, kteří se podílejí na činnosti komunity MAPS, umožňují výzkumníkům společnosti Microsoft rychleji zjišťovat nové hrozby. Následně jsou vytvořeny definice malwaru pro aplikace splňující kritéria analýzy a aktualizované definice jsou zpřístupněny všem uživatelům pomocí služby Windows Update.

Za účelem ochrany osobních údajů jsou zprávy odesílány společnosti Microsoft zašifrované.

Aby produkt pomohl rozpoznat a opravit určité druhy nákazy malwarem, odesílá službě MAPS pravidelně určité informace o stavu zabezpečení počítače. Sem patří informace o nastavení zabezpečení počítače a soubory protokolu popisující ovladače a jiný software, který se zavádí při spouštění počítače. Odešle se rovněž číslo, které slouží k jednoznačné identifikaci vašeho počítače.

Použití informací: Zprávy služby MAPS se používají ke zlepšování softwaru a služeb společnosti Microsoft. Zprávy mohou být dále použity pro účely statistiky či jiného testování, analýzy a generování definic. Ke zprávám mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Microsoft, její partneři, dodavatelé a prodejci, kteří nutně potřebují tyto zprávy využívat. Služba MAPS úmyslně neshromažďuje osobní informace. Společnost Microsoft nevyužívá osobní údaje shromážděné službou MAPS k vaší identifikaci či kontaktování.

Volba a řízení: Pomocí karty Nastavení v produktu můžete kdykoli zvolit, zda chcete používat základní nebo pokročilé členství ve službě MAPS. Služba MAPS je funkční pouze v případě, že byl produkt v počítači povolen.

Při upgradu produktu bude společnost Microsoft respektovat vaše nastavení, dokud neprovedete změnu.

Automatické odesílání vzorků

K čemu tato funkce slouží: Produkt obsahuje funkci, která může identifikovat určité soubory jako potenciálně nežádoucí, a může si vyžádat další informace pro jejich posouzení. Jak je popsáno níže, bude tato funkce odesílat takové soubory automaticky bez zobrazení výzvy, že je tato akce doporučena.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Tato funkce odesílá z vašeho počítače specifické soubory, které produkt považuje za potenciálně nežádoucí software. Tato zpráva je použita pro další analýzu. Tyto zprávy mohou obsahovat informace o daných souborech či aplikacích, jako jsou například názvy souborů, kryptografická hodnota hash, výrobce, velikost a časová razítka. Zprávy mohou obsahovat také informace o akcích, které jste provedli, když vás produkt upozornil na zjištěný software.

Zprávy s odeslanými vzorky mohou být společnosti Microsoft automaticky odeslány, když produkt nalezne software nebo změny, které v počítači provedl software, jehož rizika ještě nebyla analyzována, pokud je povoleno:

  • Automatické odesílání vzorků

  • Služba MAPS

Společnost Microsoft používá zprávy s odeslanými vzorky k zajištění správné funkce produktu, která spočívá v ochraně počítače před potenciálními hrozbami.

Za účelem ochrany osobních údajů jsou zprávy odesílány společnosti Microsoft zašifrované.

Použití informací: Zprávy s odeslanými vzorky se používají ke zlepšování softwaru a služeb společnosti Microsoft. Zprávy mohou být dále použity pro účely statistiky či jiného testování, analýzy a generování definic. Ke zprávám mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Microsoft, její partneři, dodavatelé a prodejci, kteří nutně potřebují tyto zprávy využívat. Zprávy s odeslanými vzorky neshromažďují úmyslně žádné osobní údaje. Pokud zprávy s odeslanými vzorky shromáždí jakékoli osobní údaje, společnost Microsoft je nepoužije, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

Volba a řízení: Při první instalaci tohoto programu bude tato funkce automaticky zaregistrována během instalace. Pokud chcete vyjádřit nesouhlas, můžete během instalace zrušit zaškrtnutí políčka „Zapnout automatické odesílání vzorků“, případně tak můžete učinit později v nastavení produktu. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte na kartu Nastavení produktu, vyberte možnost Upřesnit na levém panelu a zrušte zaškrtnutí políčka Odesílat vzorky souborů automaticky, pokud se vyžaduje další analýza. K automatickému odesílání vzorků dochází, pokud je produkt povolen v počítači a zaregistrovali jste se do služby MAPS na základní nebo pokročilé úrovni.

Během upgradu se může zobrazit dotaz, zda chcete automatické odesílání vzorků zapnout. Společnost Microsoft se tímto nastavením bude řídit, dokud ho nezměníte.

Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů shromažďuje základní informace o konfiguraci hardwaru a způsobu používání softwaru a služeb naší společnosti za účelem zjišťování trendů a způsobů využití. Program také shromažďuje informace o typu a počtu chyb, ke kterým došlo, výkonu softwaru a hardwaru a rychlosti služeb. Neshromažďujeme jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro tento program na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Použití informací: Tyto informace používáme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý. Během instalace vám bude nabídnuta možnost se ho zúčastnit. Pokud se rozhodnete k účasti a později změníte názor, můžete program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů kdykoli vypnout pomocí dialogového okna pro vyjádření nesouhlasu. V nabídce Nápověda klikněte na odkaz Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a zaškrtněte přepínač Nepřipojit.