Spuštění počítače v nouzovém režimuNouzový režim spustí systém Windows s omezenou sadou souborů a ovladačů. Programy po spuštění se v nouzovém režimu nespustí. Budou nainstalovány pouze základní ovladače nutné ke spuštění systému Windows.

Nouzový režim je užitečný při odstraňování potíží s programy a ovladači, které se nemusí správně spustit, nebo které mohou bránit systému Windows ve správném spuštění. Pokud se po spuštění v nouzovém režimu potíže neobjeví, můžete vyloučit jako možné příčiny výchozí nastavení a základní ovladače zařízení. Pokud nedávno nainstalovaný program, zařízení nebo ovladač brání systému Windows ve správném spuštění, můžete spustit počítač v nouzovém režimu a odebrat program, který způsobuje potíže.

  1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

    Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na šipku vedle tlačítka zamykáníObrázek tlačítka zamykání a poté klepněte na příkaz Restartovat.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a podržte klávesu F8 během restartování počítače. Je třeba stisknout klávesu F8 před tím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat. Počkejte, dokud se nezobrazí výzva systému Windows k přihlášení a potom počítač vypněte a restartujte.

    • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte klávesy se šipkami k zvýraznění operačního systému, který chcete spustit v nouzovém režimu, a potom stiskněte klávesu F8.

  3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost nouzového režimu a stiskněte klávesu ENTER. Další informace o možnostech naleznete v tématu Rozšířené možnosti při spuštění (včetně nouzového režimu).

  4. Přihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy správce.

Když je počítač v nouzovém režimu, je zobrazen text Nouzový režim v rozích obrazovky. Chcete-li opustit nouzový režim, restartujte počítač a ponechte systém Windows, aby se spustil běžným způsobem.