Spuštění počítače v nouzovém režimu


Nouzový režim spustí systém Windows s omezenou sadou souborů a ovladačů. Programy po spuštění se v nouzovém režimu nespustí. Budou nainstalovány pouze základní ovladače nutné ke spuštění systému Windows. Další informace naleznete v tématu Co je to nouzový režim?

Nouzový režim je užitečný při odstraňování potíží s programy a ovladači, které se nemusí správně spustit, nebo které mohou bránit systému Windows ve správném spuštění. Pokud se po spuštění v nouzovém režimu potíže neobjeví, můžete vyloučit jako možné příčiny výchozí nastavení a základní ovladače zařízení. Pokud nedávno nainstalovaný program, zařízení nebo ovladač brání systému Windows ve správném spuštění, můžete spustit počítač v nouzovém režimu a odebrat program, který způsobuje potíže. Další informace o odstraňování problémů v nouzovém režimu naleznete v tématu Diagnostické nástroje dostupné v nouzovém režimu.

  1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

    Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle tlačítka VypnoutObrázek tlačítka Vypnout a potom klikněte na příkaz Restartovat.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Je třeba stisknout klávesu F8 před tím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení k systému Windows a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

    • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte klávesy se šipkami k zvýraznění operačního systému, který chcete spustit v nouzovém režimu, a potom stiskněte klávesu F8.

  3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami požadovanou možnost nouzového režimu a stiskněte klávesu ENTER. Další informace o možnostech naleznete v tématu Rozšířené možnosti spuštění (včetně nouzového režimu)

  4. Přihlaste se k počítači prostřednictvím uživatelského účtu s právy správce.

Když je počítač v nouzovém režimu, je zobrazen text Nouzový režim v rozích obrazovky monitoru. Chcete-li opustit nouzový režim, restartujte počítač a ponechte systém Windows, aby se spustil běžným způsobem.Potřebujete další pomoc?